main-logo
Nieuws
Studiedag LOWAN-vo 2023

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Studiedag LOWAN-vo 2023, een terugblik

Op 20 november 2023 vond de jaarlijkse landelijke studiedag van LOWAN-vo plaats. Met 1100 deelnemers drukbezocht en met het rapportcijfer 8 kijkt LOWAN-vo zeer tevreden terug. Op deze pagina vind je de opnames en presentaties/links naar het plenaire programma, de directiebijeenkomst en alle workshops. Enkelen ontbreken nog, maar volgen z.s.m.

Plenair gedeelte studiedag 2023

Bekijk opname

Aanbevelingen Taalunie doorstroom ISK naar vervolgonderwijs

Bekijk PowerPoint

Rekenen-wiskunde is intercultureel. Maak er gebruik van!

Bekijk PowerPoint

Directiebijeenkomst

In de directiebijeenkomst aandacht voor

Voor directies/coördinatoren organiseert LOWAN-vo in het voorjaar van 2024 een fysieke bijeenkomst. Hieraan zal ook OCW meewerken.

Terugblik op de workshops

4. Voorlezen (van prentenboeken) op de ISK en rijke taal – Susanne Oudshoorn *8

Lees ook het artikel van Boom NT2 wat eerder al op de website van LOWAN te vinden is.

Bekijk de opname van workshop 7

7. Geef je leerling veel kansen om te lezen, leesbevordering in de ISK – Femke Scheltinga *7,3

Word lid van de LOWAN-vo community groep ‘Extra ondersteuning bij leesonderwijs’. Hier kunnen docenten, remedial teachers, logopedisten, orthopedagogen met vragen terecht bij een vermoeden van leesproblemen of dyslexie.

11. Buitenschools leren met alfaleerlingen in de ISK – Anne Marije de Goeijen/Petra Popma *7,5

Bekijk ook de website van LOWAN met informatie over de Leerlijn Alfabetisering en lesmateriaal Alfataal.

Deel deze pagina