main-logo
Geld en regelgeving
COA

Regelingen en gelden vanuit COA

Als de school is verbonden aan een COA-locatie dan zijn er regelingen met het COA.

COA

Als de school is verbonden aan een COA-locatie dan zijn er regelingen met het COA.

video

Eerste overleg COA, gemeente en schoolbestuur

Wanneer in een gemeente een asielopvang komt, voert het COA altijd overleg met de gemeente over het onderwijs. Zij geven ook een inschatting van het aantal kinderen (‘nieuwkomers’). Scholen kunnen voor het eerste-opvangonderwijs aan de nieuwkomers advies vragen aan LOWAN. Wij geven informatie over zowel de onderwijspraktijk als de financiering en wet- en regelgeving.

Regelingen vanuit COA

OHBA

Onderwijshuisvesting gelden

De gemeente kan voor de huisvestingskosten van het basisonderwijs aan asielzoekerskinderen een beroep doen op de OHBA-regeling. Het COA voert deze regeling uit. Je kunt deze gelden aanvragen als:

  • een nieuw azc in uw gemeente wordt gevestigd;
  • voor (het merendeel van de kinderen op) een bestaand azc niet eerder een OHBA-budget is verstrekt;
  • de looptijd van een eerder verstrekt OHBA-budget is verstreken.
Informatiedocument

Wie doet wat?

Gemeenten hebben vaak veel vragen over het organiseren van onderwijs voor asielzoekerskinderen. Bijvoorbeeld over de reguliere bekostiging en aanvullende regelingen waar gemeenten een beroep op kunnen doen. Je leest hierover meer in het onderstaande document.

Informatiedocument onderwijs AZC

COA - regeling

Vanuit deze regeling krijgt de school voor COA-leerlingen een tegemoetkoming (schrijfmateriaal, schooltas e.d.). In deze regeling staat uitgelegd welke lumpsum bedragen per schoolsoort worden vergoed. In het onderwijsconvenant dat elke school met het COA afsluit wordt deze regeling opgenomen en is vastgelegd hoe deze aangevraagd moet worden.
COA regeling 2022-2023

Leerlingenvervoer

Op basis van de “Richtlijn schoolvervoer asielzoekers” betaalt het COA het noodzakelijke vervoer voor kinderen die in een opvanglocatie van het COA verblijven (ongeacht hun status). Dit kan ook betekenen dat COA een fiets regelt/betaalt. Dit geldt voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij om alle typen opvang: COL, POL, AZC, GLO, VBL en AMV.

Downloads

Informatiedocument onderwijs aan asielzoekers
Aanvraagformulier OHBA
Regelgeving OHBA-regeling
COA-regeling 2022-2023

Anderen bekeken ook

Asielprocedure

Stappenplan bij opzet

Deel deze pagina