main-logo
NT2 Startpakket
Spreken

Met dit lessenplan kun je als (startende) ISK en NT2 docent direct aan het werk. Ook geschikt voor de kort-verblijvende doelgroep nieuwkomers (bijv. POL). Het lessenplan omvat suggesties voor de eerste acht weken.

Spreken

Aanvulling Startpakket NT2 Spreeklessen

Deze spreeklessen geven suggesties voor startopdrachten, spelletjes, spreekoefeningen, liedjes, praatplaten en een aanbeveling voor een taalrap, die passen bij de thema´s van het LOWAN-startpakket lessenserie NT2. Het is aan te bevelen het boekje Taalrap (uitgeverij Boom) aan te schaffen om zo alle spreekoefeningen uit de handleiding te kunnen doen.

Download spreeklessen

Oren in de Knoop

De methode Oren in de Knoop is een databank van stimulerende oefenvormen die individueel, groepsgewijs en/of klassikaal kunnen worden uitgevoerd gedurende het hele ISK-traject. Voor het startpakket NT2 zijn alleen oefeningen opgenomen op klank/woordniveau.
Bij Lesmateriaal elders op de LOWAN website tref je het totaalpakket aan.

Download LOWAN-vo Startpakket Auditieve discriminatie

Downloads

Map Handleiding Oren in de Knoop (groot pdf)
Rode klankkaarten
Gele klankkaarten
Rode kaarten Zinnen met klinkers
ja/nee kaartjes Groen ja
ja/nee kaartjes Rood nee

Deel deze pagina