main-logo
Organisatie
Samen met de ouders

Communiceren met ouders

Veel ouders van nieuwkomers zijn nog niet bekend met de Nederlandse taal en cultuur. Het is hierdoor belangrijk dat je als gesprekspartner hierop anticipeert en dat de ouders zich welkom voelen.

Ouderbetrokkenheid

Gezamenlijk met de ouders wil je het beste voor de leerling. Veel ouders van nieuwkomers zijn zelf ook nieuwkomer en spreken geen/weinig Nederlands en hebben vaak een andere culturele achtergrond, dit kan voor een drempel zorgen. Op deze pagina tips.

Brugfunctionaris

Het doel van de brugfunctie is het laagdrempelig bereikbaar zijn voor ouders en leerlingen om vragen en zorgen op te pakken die niet direct onderwijs gerelateerd zijn, zodat deze in de thuissituatie zoveel mogelijk preventief worden aangepakt en het personeel in het schoolteam zich op hun kerntaak kan richten en leerlingen beter tot ontwikkeling en leren kunnen komen. In de onderstaande artikelen delen we informatie hoe andere scholen/ besturen/ gemeenten dit doen.

Belangrijk voor de subsidie aanvraag:
1. Aanvragen voor 16 februari 2024
2. Bedrag 40.000 3 jaar lang
3. 910 aanvragen kunnen worden toegekend voor BaO
4. Indien er meer dan 910 aanvragen binnen komen dan worden scholen gerangschikt op achterstandsscores. Hoge scores komen dan eerder in aanmerking. Score te vinden in staatscourant.

Aanvragen subsidie brugfunctionaris

Voorbeeld Zaandam

Binnen het bestuur Zaan Primair zijn al vanaf 2019 brugfunctionarissen actief. De kernschool in Zaandam is een nieuwkomersschool. In dit artikel meer informatie over hoe ze de brugfunctionaris in Zaandam inzetten.

Brugfunctionaris in Zaandam
Kwaliteit
12 - 01 - 2024

De invulling van de functie brugfunctionaris

Om de verbinding tussen school en ouders soepel te laten verlopen kun je als school kiezen voor de inzet van een brugfunctionaris. LOWAN laat graag een aantal goede voorbeelden zien van hoe je als school of regio, deze functie kunt vormgeven.

Meer lezen
Subsidie
09 - 01 - 2023

Subsidie brugfunctionarissen op scholen

Op Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat het demissionaire kabinet in 2024 € 51,8 miljoen beschikbaar stelt voor brugfunctionarissen op school. 

Meer lezen

Samenwerking met ouders

Een goede samenwerking met ouders is heel belangrijk, maar dit is lang niet altijd gemakkelijk. Lang niet alle ouders komen bijvoorbeeld naar ouderavonden, of überhaupt binnen de school. Soms lijken ouders bijna niet bereikbaar. Hier kunnen zaken als miscommunicatie of onbekendheid met elkaars cultuur spelen of zijn de verwachtingen over en weer niet duidelijk uitgesproken. Hier zijn enkele aandachtspunten:

  • Formuleer een visie op het samenwerken met een tolk of sleutelpersoon;
  • Ga in gesprek met ouders over de soms (te) hoge verwachtingen die zij hebben ten aanzien van het niveau van hun kind;
  • Informeer ouders over het Nederlandse zorg- en onderwijssysteem of verwijs naar instanties die hen hierover kunnen informeren;
  • Neem tijd voor gesprekken over het inzetten van zorg, omdat deze lastig kunnen zijn, en voer deze op een cultuursensitieve manier;
  • Bespreek of een community aanpak bij jullie werkt om de samenwerking met ouders te verbeteren, je kunt hierbij denken aan: Faciliteiten voor ouders in de school, zoals taallessen, voorlichting aan ouders op school (voeding, slapen, bewegen, media, seksualiteit, onderwijssysteem in NL, belang van spelen en vrije tijd, etc.), mogelijkheden voor sportactiviteiten voor ouders in en om het schoolgebouw.

(Bron: Pharos)

Via LOWAN korting bij Global Talk (tolkservice)

Zet een tolk in

De tolk- en vertaaldiensten van Global Talk kunnen door alle scholen met nieuwkomers tegen sterk gereduceerd tarief worden afgenomen. Global Talk werkt met online inlogsysteem.

Naar Global Talk
video

Meer dan taal

In het filmpje hiernaast is mooi in beeld gebracht bij een oudergesprek niet alleen taal de barrière is. In de video is te zien hoe een pedagogisch medewerker op de peuterspeelzaal dat lastige gesprek aangaat met anderstalige ouders. Hoe maak je duidelijk aan ouders dat zij hun kind thuis beter kunnen stimuleren bij zijn ontwikkeling?

Dank aan Leerkracht24

Tips communicatie met ouders

Oudergesprekken

Taalproblemen geven soms aanleiding om harder of krommer te gaan praten in een poging de taalkloof te overschreeuwen. Dat is vaak pijnlijk, want ouders die de Nederlandse taal nog niet goed spreken, merken wel degelijk of er normaal of krom Nederlands tegen hen gesproken wordt. Dit kan niet alleen als beledigend worden ervaren, maar het heeft bovendien een slechte uitwerking op het correct leren van het Nederlands.

Tips communicatie met ouders (dank aan Adviescentrum HaarlemTaal)

Onderzoek ouderbetrokkenheid

Ria Goedhart heeft in 2020 een onderzoek gepubliceerd over de ouderbetrokkenheid van ouders van nieuwkomers. Er staan mooie voorbeelden in hoe de nieuwkomersschool in . De conclusie van het onderzoek is dat er een responsieve houding nodig is van school m.b.t. thuistaal en cultuur. Een persoonlijke benadering, ondersteuning bij praktische zaken, duidelijke persoonlijke uitnodigingen en de inzet van bruggenbouwers – leidt tot een positief resultaat.

Naar onderzoek
Inzet tolk wanneer wel/niet?

Wel of niet inzetten professionele tolk

Soms moet een school een afweging maken tussen een vriend als tolk of een professionele tolk. Pharos heeft met zorgpartners wegingsfactoren onderzocht en benoemd  zoals :
– Is de vraag complex?
– Bestaat het risico dat de informele tolk (bedoeld of onbedoeld) verkeerde informatie verstrekt of informatie achterhoudt?

(deze vragen kunnen vertaald worden naar het onderwijs)

Kwaliteitsnormen inzet tolk
Flyer huisbezoek

Op huisbezoek

Goede communicatie met ouders is belangrijk, ouders zijn een partner van de school. Forum heeft een flyer geschreven met een stappenplan hoe je het contact tussen school en ouders kan versterken. Zij promoten huisbezoeken. Een huisbezoek kan enorm veel winst opbrengen maar veel scholen doen dit niet vanwege veel regelwerk en tijdsinvestering. In de flyer staat een praktisch stappenplan beschreven om huisbezoeken werkelijkheid te maken.

Beter contact door huisbezoek
Onderzoek

Ouderbetrokkenheid in het nieuwkomersonderwijs

Om ouders te bereiken is volgens onderzoekers en ervaren leraren een responsieve houding met betrekking tot de thuistaal en de culturele achtergronden nodig.Wat dit concreet betekent is nog moeilijk te duiden. Wel is duidelijk dat een persoonlijke benadering, eigen inbreng, ondersteuning bij praktische zaken, duidelijke uitnodigingen en de inzet van bruggenbouwers leiden tot een beter contact.

Ouderbetrokkenheid
Presentatie ouderbetrokkenheid

Effectief communiceren met ouders en leerlingen

Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor de schoolprestaties van leerlingen, vooral wanneer het gaat om nieuwkomers in het onderwijs. Perla Thissen benoemde in haar presentatie verschillende technieken om als leraar de ouderbetrokkenheid te vergroten. Er werd ook ingegaan op de invloed van cultuur.

Presentatie ouderbetrokkenheid

Anderen bekeken ook

Achtergrond leerlingen

Ondersteuning ouders

Deel deze pagina