main-logo
Vakgebieden
Rekenen

Versterken van rekenvaardigheden

Rekenen met nieuwkomers. Hoe pak jij dat aan?
Op deze pagina informatie en materialen.

Rekenen

video

Webinar: Rekenen met nieuwkomers

Eind 2018 organiseerde LOWAN samen met ‘Het ABC’ een webinar over ‘talig rekenen’ . Hiernaast delen we een gedeelte van dit webinar. Sylvia Bos, een van de leerkrachten van Kuna Mundo in Purmerend, geeft een kijkje in haar klas tijdens een rekenles.

Beginsituatie vaststellen

Toetsen

Methode onafhankelijke toets

Een beginsituatie kan je vaststellen met een methode onafhankelijke toets. Dit kan met een hoofdrekentoets of een niet-talige rekenvaardigheidstoets.

Toetsen
Routeboek CED

Routeboek instaptoetsen

De CEDgroep heeft een routeboek gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe je het beginniveau van nieuwkomers in kaart kan brengen met instaptoetsen van maatwerk.

Routeboek
Dia-cijfer

In ontwikkeling: Diacijfer

Diacijfer wordt ontwikkeld, het is nu nog mogelijk om mee te doen met een pilot. In de volgtoetsen Diacijfer is taal zoveel mogelijk vervangen door beeld. Leerlingen worden daardoor niet afgeleid door de taligheid van de opgaven.

Diatoetsen.nl
Meertaligheid

Rekenonderwijs te talig? Nee, leerlingen hebben taal nodig om te rekenen.

Jantien Smit gaf in 2019 op een studiemiddag van regio LOWAN NH/U inzicht in het rekenonderwijs met nieuwkomers. In haar presentatie (vanaf pagina 23) ging ze dieper in op wat de leerlingen nodig hebben.

Presentatie Jantien Smit
Rekenkisten

Nog geen rekenonderwijs gehad?

In de uitwerking  van de ‘starterskit’ wordt er dieper ingegaan op het rekenonderwijs voor kinderen die nog geen (of heel weinig) rekenonderwijs hebben gevolgd in hun thuisland. Het gaat hierbij vooral om het aanbieden van de voorwaarden die nodig zijn om op groep 3 niveau te kunnen rekenen.

Starterskit
Rekenkisten

Welke woorden bied je aan?

Kwart voor, meer, minder, erbij, de helft – het zijn begrippen die je moet beheersen om rekenopgaven te maken. Het ABC heeft samen met nieuwkomersleerkrachten uitgezocht welke woorden je als leerkracht moet aanbieden. De woorden zijn uitgezocht per deelgebied.

Rekenkisten

Anderen bekeken ook

Cursus - en studieaanbod

Ontwikkelingsperspectief

Deel deze pagina