main-logo
Vakgebieden
Rekenen

Versterken van rekenvaardigheden

Rekenen met nieuwkomers. Hoe pak jij dat aan?
Op deze pagina informatie en materialen.

Rekenen

video

Zet de rekenkisten in

Tijdens de rekenles gebruiken ze in Kuna Mundo, de nieuwkomersschool in Purmerend, de rekenkisten. Op deze school werden de eerste aanzetten gedaan tot de ontwikkeling van rekenkisten. Het ABC heeft in samenwerking met LOWAN  deze kisten samen met nieuwkomersleerkrachten doorontwikkeld. Een tip van Sylvia, teamlid Kuna Mundo, is: ‘Heb goed zicht waar leerlingen zijn…durf de methode los te laten‘.

Bekijk de rekenkisten

Beginsituatie vaststellen

Toetsen

Methode onafhankelijke toets

Een beginsituatie kan je vaststellen met een methode onafhankelijke toets. Dit kan met een hoofdrekentoets of een niet-talige rekenvaardigheidstoets.

Toetsen
Routeboek CED

Routeboek instaptoetsen

De CEDgroep heeft een routeboek gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe je het beginniveau van nieuwkomers in kaart kan brengen met instaptoetsen van maatwerk.

Routeboek
Dia-cijfer

In ontwikkeling: Diacijfer

Diacijfer wordt ontwikkeld, het is nu nog mogelijk om mee te doen met een pilot. In de volgtoetsen Diacijfer is taal zoveel mogelijk vervangen door beeld. Leerlingen worden daardoor niet afgeleid door de taligheid van de opgaven.

Diatoetsen.nl

Aanbod

Rekenkisten

Nog geen rekenonderwijs gehad?

In de uitwerking  van de ‘starterskit’ wordt er dieper ingegaan op het rekenonderwijs voor kinderen die nog geen (of heel weinig) rekenonderwijs hebben gevolgd in hun thuisland. Het gaat hierbij vooral om het aanbieden van de voorwaarden die nodig zijn om op groep 3 niveau te kunnen rekenen.

Starterskit
Rekenkisten

Welke woorden bied je aan?

Kwart voor, meer, minder, erbij, de helft – het zijn begrippen die je moet beheersen om rekenopgaven te maken. Het ABC heeft samen met nieuwkomersleerkrachten uitgezocht welke woorden je als leerkracht moet aanbieden. De woorden zijn uitgezocht per deelgebied.

Rekenkisten

Nieuwsrekenen voor nieuwkomers

Dit materiaal is bedoeld voor nieuwkomers die eraan toe zijn om contextopgaven te maken op hun eigen rekenniveau.

Naar lesmateriaal

Imat rekenen in thuistaal

De iMAT is rekentaal in de thuistaal en is interessant voor iedereen: leerkrachten, begeleiders, vrijwilligers, ouders en zeker de leerling zelf!

Naar lesmateriaal

Routeboek met kwint en maatwerk

Nadat het niveau is vastgesteld kunnen leerlingen aan de slag met oefeningen uit Kwint en Maatwerk oefeningen.

Naar lesmateriaal

Anderen bekeken ook

Begrijpend lezen

Ontwikkelingsperspectief

Deel deze pagina