main-logo
Nieuws
Aanbevelingen Taalunie

Nieuws

Alle nieuws uit het voortgezet onderwijs

Aanbevelingen Taalunie doorstroom ISK

Taalunie OKAN ISK en daarna 05 940 370

Onderwijs nieuwkomers in Nederland en Vlaanderen kan beter

Scholen in Nederland en Vlaanderen krijgen elk jaar te maken met anderstalige nieuwkomers die in het onderwijs instromen. Leerlingen tussen 12 en 18 jaar komen in Nederland en Vlaanderen eerst terecht in specifieke klassen voor nieuwkomers. In Vlaanderen worden ze opgevangen in het ‘Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers’ (OKAN) en in Nederland in een ‘Internationale Schakelklas’ (ISK).

Hierna stromen deze leerlingen door naar vervolgonderwijs. Die overstap brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Het is dan ook de taak van zowel het nieuwkomers- als het vervolgonderwijs om leerlingen zo goed mogelijk op die stap voor te bereiden en hen ook daarna te blijven begeleiden.

Aanbevelingen Taalunie

De Taalunie heeft, samen met een groep deskundigen, aanbevelingen geformuleerd om de doorstroom van nieuwkomersleerlingen naar het vervolgonderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.

  • zorg voor gedeelde verantwoordelijkheid en tweerichtingsverkeer;
  • zet in op ontwikkelingsgerichte beeldvorming en doorlopende monitoring;
  • veranker de criteria voor een warme overdracht;
  • bied maatwerk in het vervolgonderwijs;
  • professionaliseer elke leraar op het gebied van tweedetaalverwerving en taalontwikkelend lesgeven;
  • zet in op meer onderzoek naar en ondersteuning voor nieuwkomers in het vervolgonderwijs.

Publicatie

De achtergrond bij deze aanbevelingen is terug te vinden in de publicatie ‘OKAN/ISK en daarna’.
Op heel wat scholen in Nederland en Vlaanderen krijgt een goede doorstroom en verdere ondersteuning van nieuwkomersleerlingen al aandacht. Die goede praktijkvoorbeelden worden ook in de publicatie gedeeld. We hopen hiermee beleidsmakers, scholen, begeleiders en andere betrokkenen te kunnen adviseren en inspireren en uitwisseling tot stand te brengen.

Lees de publicatie

Bekijk korte film van Taalunie over het rapport en de aanbevelingen

Studiedag LOWAN 2023

Op de studiedag van LOWAN-vo op 20 november 2023 sprak Heleen Rijckaert van de Taalunie over deze publicatie.

Bekijk de opname Ga naar de powerpoint

Meer over doorstroom

Handreiking voor VO en MBO-docenten

VO-MBO-PrO

Doorstroom naar regulier onderwijs

Deel deze pagina