main-logo
Organisatie
Samen met de ouders

Brugfunctionaris

Een brugfunctionaris schakelt tussen ouders en school. Deze persoon slaat de brug, indien dit nodig is.

Brugfunctionaris

Het doel van de brugfunctie is het laagdrempelig bereikbaar zijn voor ouders en leerlingen om vragen en zorgen op te pakken die niet direct onderwijs gerelateerd zijn, zodat deze in de thuissituatie zoveel mogelijk preventief worden aangepakt en het personeel in het schoolteam zich op hun kerntaak kan richten en leerlingen beter tot ontwikkeling en leren kunnen komen. In de onderstaande artikelen delen we informatie hoe andere scholen/ besturen/ gemeenten dit doen.

Uitgelicht

Voorbeeld Zaandam

Binnen het bestuur Zaan Primair zijn al vanaf 2019 brugfunctionarissen actief. De kernschool in Zaandam is een nieuwkomersschool. In dit artikel meer informatie over hoe ze de brugfunctionaris in Zaandam inzetten.

Brugfunctionaris in Zaandam

Voorbeeld Arnhem

In Arnhem is er gekozen voor een brugfunctionarissen met verschillende taal- en cultuurachtergronden zodat ze makkelijk contact kunnen maken met diverse doelgroepen binnen de gemeente. In dit artikel meer informatie.

Voorbeeld Arnhem

Je mag altijd bij me komen

Hoe krijg je ouders betrokken bij de school als ze als nieuwkomer niet of nauwelijks Nederlands spreken, weinig zelfvertrouwen hebben of als ze worstelen met hun bestaanszekerheid? Nezhlya’s deur staat altijd voor ze open. Ze luistert, wordt in vertrouwen genomen en ze helpt hen op weg. Het is niet voor niets dat de gemeente Gent al twintig jaar inzet op de inmiddels ruim 42 brugfiguren in de stad.

Kijk film

Handige info

Op het schoolplein

Regelmatig infomeel contact, bijvoorbeeld op het schoolplein, is goud waard. Daarnaast is het fijn wat meer tijd te hebben voor een goed gesprek. Dit kan op bijv. maandelijkse koffieochtenden.

Vertrouwd gezicht

Streef ernaar dat de brugfunctionaris langdurig aan de school verbonden is en minstens twee dagen per week werkt. Ouders en leerlingen stappen nu eenmaal sneller op een vertrouwd gezicht af.

Samenwerking

Ondersteun de brugfunctionaris in het hebben van contact met professionals en instanties, dan kunnen problemen sneller en beter worden opgepakt. Zeker voor nieuwkomersscholen die soms een regio functie hebben.

Tips communicatie met ouders

Oudergesprekken

Taalproblemen geven soms aanleiding om harder of krommer te gaan praten in een poging de taalkloof te overschreeuwen. Dat is vaak pijnlijk, want ouders die de Nederlandse taal nog niet goed spreken, merken wel degelijk of er normaal of krom Nederlands tegen hen gesproken wordt. Dit kan niet alleen als beledigend worden ervaren, maar het heeft bovendien een slechte uitwerking op het correct leren van het Nederlands.

Tips communicatie met ouders (dank aan Adviescentrum HaarlemTaal)

Onderzoek ouderbetrokkenheid

Ria Goedhart heeft in 2020 een onderzoek gepubliceerd over de ouderbetrokkenheid van ouders van nieuwkomers. Er staan mooie voorbeelden in hoe de nieuwkomersschool in . De conclusie van het onderzoek is dat er een responsieve houding nodig is van school m.b.t. thuistaal en cultuur. Een persoonlijke benadering, ondersteuning bij praktische zaken, duidelijke persoonlijke uitnodigingen en de inzet van bruggenbouwers – leidt tot een positief resultaat.

Naar onderzoek

Korting via Global Talk

De tolk- en vertaaldiensten van Global Talk kunnen door alle scholen met nieuwkomers tegen sterk gereduceerd tarief worden afgenomen. Global Talk werkt met online inlogsysteem.

Global Talk

Samenwerking met ouders i.s.m. brugfunctionaris

Een goede samenwerking met ouders is heel belangrijk, maar dit is lang niet altijd gemakkelijk. Lang niet alle ouders komen bijvoorbeeld naar ouderavonden, of ├╝berhaupt binnen de school. Soms lijken ouders bijna niet bereikbaar. Hier kunnen zaken als miscommunicatie of onbekendheid met elkaars cultuur spelen of zijn de verwachtingen over en weer niet duidelijk uitgesproken. Hier zijn enkele aandachtspunten:

  • Formuleer een visie op het samenwerken met een brugfunctionaris;
  • Ga in gesprek met ouders over de soms (te) hoge verwachtingen die zij hebben ten aanzien van het niveau van hun kind;
  • Informeer ouders over het Nederlandse zorg- en onderwijssysteem of verwijs naar instanties die hen hierover kunnen informeren;
  • Neem tijd voor gesprekken over het inzetten van zorg, omdat deze lastig kunnen zijn, en voer deze op een cultuursensitieve manier;
  • Bespreek of een community aanpak bij jullie werkt om de samenwerking met ouders te verbeteren, je kunt hierbij denken aan: Faciliteiten voor ouders┬áin de school, zoals taallessen, voorlichting aan ouders op school (voeding, slapen, bewegen, media, seksualiteit, onderwijssysteem in NL, belang van spelen en vrije tijd, etc.), mogelijkheden voor sportactiviteiten voor ouders in en om het schoolgebouw.

(Bron: Pharos)

Verder lezen?

Brochure van Gelijke Kansen Alliantie 'Brugfunctie de schakel tussen ouders, leerlingen en school'
Brochure van Gelijke Kansen Alliantie: 'De brugfunctionaris op school'. Op pag.32 een functie profiel van een brugfunctionaris.

Anderen bekeken ook

Achtergrond leerlingen

Ondersteuning ouders

Deel deze pagina