main-logo
LOWAN NT2 Startpakket

LOWAN-vo NT2 Startpakket

Instroom

LOWAN-vo NT2 Startpakket voor eerste 8 weken

Op alle ISK’s is het een komen en gaan van een grote diversiteit aan leerlingen. Dit vraagt van de organisatie en van de docenten flexibiliteit, het bieden van een positief en verantwoord pedagogisch klimaat, het kunnen werken in niveaugroepen en het zorgen voor veiligheid en houvast. Voor alle leerlingen geldt dat zij opnieuw moeten beginnen, niet alleen moeten zij wennen aan een nieuw land, maar ook aan een nieuw schoolsysteem. Dit terwijl zij door hun migratie een breuk hebben in hun schoolloopbaan, die opgelopen kan zijn tot een aantal jaar. Door het bieden van een duidelijke structuur in de week-, dag- en lesplanning komen deze leerlingen vaak makkelijker tot leren.

Met het lessenplan dat nu voor je ligt, kun je als (startende) ISK en NT2 docent direct aan het werk. Ook geschikt voor de kort-verblijvende doelgroep nieuwkomers (bijv. POL). Het lessenplan omvat suggesties voor de eerste acht weken. Elke week wordt er gewerkt rond een thema. Tijdens elk thema is er aandacht voor de volgende facetten van NT2: woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, schrijven, luisteren, spreken / gesprekken, auditieve discriminatie. De thema’s hebben een nauwelijks oplopende moeilijkheidsgraad, in elk thema zijn methodes opgenomen welke altijd ingezet kunnen worden. Uitgangspunt is een basispakket voor alle leerlingen. Het gehele NT2 startpakket incl. docentenhandleidingen, lessen, aanvullingen zijn gratis beschikbaar en te downloaden (pdf).

© LOWAN

Downloads

Thema's NT2 Startpakket

Thema 1
De school

Thema 2
Het lichaam

Thema 3
Familie en vrienden

Thema 4
Eten en drinken

Thema 5
De kleding

Thema 6
Het huis

Thema 7
De omgeving

Thema 8
De seizoenen

Oekraïense leerlingen
19 - 03 - 2022

NT2 Startpakket voor tijdelijke onderwijsvoorziening

Een speciale versie van het Startpakket Lessenserie NT2 LOWAN-vo, samengesteld voor de tijdelijke centrale onderwijsvoorzieningen voor Oekraïense vluchtelingen, waarmee ook minder ervaren (NT2-)docenten meteen aan de slag kunnen. Kijk ook op community!

Meer lezen
NT2 Startpakket

LOWAN-vo community

Kijk op de LOWAN-vo community voor aanvullend materiaal en deel ook jouw materiaal met collega's

Deel deze pagina