main-logo
Geld en regelgeving
Inspectie

Wat vindt de inspectie belangrijk?

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs. Er is een apart inspectiekader voor het nieuwkomersonderwijs.

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, zowel op nieuwkomersvoorzieningen als basisscholen met een enkele nieuwkomer.

video

Verschillende typen nieuwkomersscholen

In het nieuwkomersonderwijs onderscheiden we 4 typen. Miriam Baltussen (inspecteur) zet deze type scholen uiteen. Tevens een kijkje in de praktijk.

Informatie vanuit Inspectie

Waarderingskader nieuwkomers

Onderzoekskader nieuwkomers

Het waarderingskader nieuwkomers is in 2020 vastgesteld. Op pag.72-83 is het waarderingskader nieuwkomers te lezen.

Waarderingskader
Staat van het Onderwijs
15 - 04 - 2021

Staat van het Onderwijs

In de Staat van het Onderwijs 2021 deed de inspectie verslag van de kwaliteit in het nieuwkomersonderwijs. Lees meer op pagina 85.

Staat van het Onderwijs
Website Inspectie

Informatie vanuit Inspectie

De Inspectie van Onderwijs heeft een eigen webpagina voor het nieuwkomersonderwijs. Hierop delen ze via vragen en antwoorden informatie.

Inspectie

Vragen en antwoorden omtrent Inspectie

 • Wie is de inspecteur met nieuwkomersexpertise in mijn regio?

  Indien dit niet bekend is bij het bestuur, kunt u contact opnemen met het inspectieloket:

  Bel het inspectieloket: 088-6696060.

 • Wanneer worden wij als school bezocht?

  Voorheen bezochten de inspectie nieuwkomersvoorzieningen meestal om de twee jaar. Dit ritme verandert. We gaan nu uit van twee lijnen:

  • Risicoanalyse
   Jaarlijks voeren wij een risicoanalyse uit voor alle nieuwkomersvoorzieningen type 1 en 2 op basis van gegevens uit het laatste onderzoek, de context van de school, signalen en vanuit een vragenlijst die we jaarlijks naar besturen sturen. Komt hier uit dat er risico’s bestaan voor de onderwijskwaliteit dan nemen wij contact op met het bestuur en bepalen of een kwaliteitsonderzoek vanuit risico’s op korte termijn nodig is.
  • Vierjaarlijks onderzoek bij besturen en scholen
   Elke vier jaar bezoeken wij elk bestuur en gaan daarbij na in hoeverre het bestuur zicht heeft op de kwaliteit van de scholen en hierop stuurt . Dat geldt ook voor besturen die één of meer nieuwkomersvoorzieningen hebben. Afhankelijk van de situatie volgt één van de volgende bezoeken op een nieuwkomersvoorziening:
  • Een verificatieonderzoek: nagaan in hoeverre het beeld van het bestuur van de onderwijskwaliteit op de school overeenkomt met de praktijk in de school én nagaan of en hoe er sturing vanuit het bestuur op de kwaliteit van de school plaats vindt;
  • Een onderzoek naar goede school: als het bestuur beschikt over een goede zelfevaluatie van de kwaliteit van de nieuwkomersvoorziening en het de school voordraagt als goede school;
  • Een kwaliteitsonderzoek risico: als er risico’s voor de onderwijskwaliteit zijn (indien geconstateerd in de risicoanalyse van dat jaar).
 • Geldt het waarderingskader ook voor mijn locatie?

  Het waarderingskader is van toepassing op type 1,2 en 3 scholen.

  Type 1 – AZC scholen
  Type 2 – Grote, zelfstandige nieuwkomerslokaties
  Type 3 – 3 of meer klassen

Resultaten tellen niet mee

Met ingang van 1 februari 2016 hanteert de Inspectie van het Onderwijs voor de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs geen eigen normen meer. De inspectie verwacht van de school dat deze zelf ambitieuze doelen stelt voor de leerlingen, zicht heeft in hoeverre de leerlingen die doelen halen en op basis van het eigen beeld het onderwijs aan de leerlingen bijstelt. Er zijn daardoor ook geen regels meer voor het ‘uitsluiten van de tussenresultaten bij de beoordeling’. De inspectie blijft wel normen hanteren voor de einddoelen. Een aantal leerlingen voldoen aan ontheffingsgronden. In zo’n geval wissel je niet het resultaat met de ontheffingsgrond uit.

In de LAS noteer je in het veld ‘Reden niet deelname’ de code 02 voor de leerlingen die ontheffing krijgen voor de eindtoets. Je moet het veld ‘Reden ontheffing’ ook vullen:

 • Leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn en het Nederlands onvoldoende beheersen. Code 01
 • Zeer moeilijk lerende kinderen. Code 02
 • Meervoudig gehandicapte kinderen die zeer moelijk leren. Code 03

Voor de leerlingen die nog onvoldoende aansluiting vinden bij het niveau van leeftijdgenoten geldt wel de verplichting van het schetsen van een ontwikkelingsperspectief.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Handreiking schooladvisering, SLO

Downloads

Analyse en waarderingen van opbrengsten (pdf)
Waarderingskader nieuwkomers (pdf)
Staat van het Onderwijs (pdf)

Deel deze pagina