main-logo
Primair onderwijs
Ondersteuning onderwijs nieuwkomers

Over LOWAN

Wie zijn we? Wat doen we? Hier vind je meer informatie over LOWAN-PO.

Over LOWAN

LOWAN ondersteunt de scholen die het eerste opvangonderwijs verzorgen aan nieuwkomers. Scholen in zowel het primair- als voortgezet onderwijs. Ook gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, onderwijsondersteunende organisaties evenals lesontwikkelaars en uitgeverijen kunnen een beroep op LOWAN doen.

Team LOWAN-PO

Wie zijn de LOWAN-PO teamleden? Het team bestaat uit 5 adviseurs met veel ervaring in het nieuwkomersonderwijs. Zij ondersteunen via de helpdesk, denken graag mee met je vraag, delen informatie en komen langs als dat wenselijk is. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar helpdesk@lowanpo.nl of bel naar 030-2324848.

Marieke Postma, voorzitter

Na werkervaring in het speciaal- en regulier basisonderwijs in Nederland, Malawi, Laos, Finland en Engeland startte Marieke in Haarlem in een nieuwkomersklas. Deze nieuwkomersschool was bij aankomst ‘Zeer zwak’, en samen met het team mocht Marieke deze binnen een jaar naar ‘Goed’ brengen. In deze periode ging Marieke bij veel scholen langs om ideeën op te doen. Wat is de beste leeromgeving? Wat zijn goede materialen? Aan welke doelen werken deze leerlingen? Het toenmalige LOWAN-team signaleerde dat Marieke in korte tijd veel kennis aan het verwerven was. Zo werd Marieke gevraagd of ze LOWAN kon versterken. Op dit moment is Marieke directeur van een nieuwkomersschool in Friesland (Amiko, Sneek) en daarnaast is ze voorzitter van LOWAN.

Boudien Bakker, landelijk coördinator

Boudien startte haar carrière als kleuterleidster. Na een aantal jaren als leerkracht te hebben gewerkt in het basisonderwijs, behaalde ze haar managementdiploma en kwam terecht op een AZC-school als directeur. Niet lang daarna werd ze ook directeur van de reguliere school, waar de AZC-school aan verbonden was. Toen in 2016/2017 de oorlog in Syrië uitbrak, kwam er een vacature voorbij bij de PO-Raad/LOWAN-PO. Met de intentie om vanuit haar brede werkervaring deze vacature te vervullen maakte Boudien de overstap naar de PO-Raad en daarmee ook naar LOWAN-PO. Tot op de dag van vandaag heeft Boudien haar drive gevonden en vindt ze haar passie in het verbinden van (landelijk) beleid met de dagelijkse praktijk in het nieuwkomersonderwijs.

Lenneke Grobbe, adviseur

Lenneke begon haar onderwijscarrière in het regulier basisonderwijs. Hier werkte ze als leerkracht, intern begeleider en remedial teacher. Toen zij in 2001 in het nieuwkomersonderwijs begon, startte ze als leerkracht en had ze daarna verschillende functies. Zo werkte ze als intern begeleider toen de school enorm begon te groeien en zette ze samen met het team een zorgcyclus op. Als ambulant begeleider heeft ze ook, voortvloeiend uit de nazorg, een project opgezet waarmee de reguliere scholen worden ondersteund in de opvang van meerjarige nieuwkomers. Hierdoor heeft Lenneke alle facetten van het nieuwkomersonderwijs in de praktijk leren kennen. Vanuit deze brede ervaring denkt Lenneke graag mee met collega’s uit het werkveld.

Karin van Dijk, adviseur

Sinds Karin in 2014 begon in het nieuwkomersonderwijs, heeft zij verschillende functies gehad. Karin werkte als leerkracht, onderwijsondersteuner NT2 in de regio en als coördinator NT2. Hier ondersteunde Karin, samen met een team, de leerkrachten en intern begeleiders die leerlingen in de reguliere klas kregen na doorstroom uit de Taalklas. Soms werkte Karin ook 1-op-1 met leerlingen.
Iedere leerling die doorstroomt heeft een bepaald niveau behaald en heeft goede begeleiding van zijn/haar leerkracht nodig. Er is niet één plan voor alle leerlingen, het is maatwerk. Karin denkt graag mee hoe maatwerk het best ingevuld kan worden voor een leerling, op schoolniveau en in de regio.

Karlijn de Jonge, adviseur

Karlijn werkt sinds 2010 in het nieuwkomersonderwijs en was tussen 2011 en 2018 werkzaam als (locatie-)directeur op Taalschool Utrecht. In de jaren daarna werkte ze in het regulier onderwijs en leidde ze een school van ‘Zeer Zwak’ naar ‘Voldoende & Goed’. Naast haar werk als schoolleider, studeerde Karlijn bestuurs- en organisatiewetenschappen. De organisatorische en onderwijsinhoudelijke vraagstukken in het nieuwkomersonderwijs zijn enorm divers. Samen met schoolteams, directeuren en bestuurders kijkt Karlijn graag naar wat er mogelijk is op school en in de regio.

Netwerken LOWAN-PO

We hebben Nederland verdeeld in 6 netwerken. Netwerken ingedeeld op regio en 2 specifieke netwerken. De regiocoördinatoren organiseren bijeenkomsten om kennis op te bouwen en die het netwerken faciliteren en stimuleren.

Regiocoördinatoren

  • Nieuwkomers in Noord, Judith van de Vooren
  • Friesland/Flevoland, Sandra van der Tempel en Ella van Essen
  • Noord-Holland/Utrecht, Simone Rossing
  • Oost, Eline van Haarlem
  • Limburg/Brabant, Linda Toussaint en Lily Vinken
  • Zuid-Holland/Zeeland, Liset Dagelet en Annemiek Louwerse
  • Gezinslocaties (GLO), Eva Visser
  • Expertisedelers en ambulant begeleider, Marlien de Koning
Meer informatie over de regio’s

Flyer

Nederlands: deze flyer legt uit wie we zijn, wat we doen en welke informatie te vinden is op de website.
English: this flyer explains who we are, what we do and what information you can find on the website.

Deel deze pagina