main-logo
Primair onderwijs
Ondersteuning onderwijs nieuwkomers

Over LOWAN

Wie zijn we? Wat doen we? Hier vind je meer informatie over LOWAN-PO.

Over LOWAN

LOWAN ondersteunt de scholen die het eerste opvangonderwijs verzorgen aan nieuwkomers. Scholen in zowel het primair- als voortgezet onderwijs. Ook gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, onderwijsondersteunende organisaties evenals lesontwikkelaars en uitgeverijen kunnen een beroep op LOWAN doen.

Thema’s LOWAN-PO


Team LOWAN-PO

Wie zijn de LOWAN-PO teamleden? Het team bestaat uit 7 adviseurs met veel ervaring in het nieuwkomersonderwijs. Zij ondersteunen via de helpdesk, denken graag mee met je vraag, delen informatie en komen langs als dat wenselijk is. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar helpdesk@lowanpo.nl of bel naar 030-2324848.

Marieke Postma, voorzitter

Na werkervaring in het speciaal- en regulier basisonderwijs in Nederland, Malawi, Laos, Finland en Engeland startte Marieke in Haarlem in een nieuwkomersklas. Deze nieuwkomersschool was bij aankomst ‘Zeer zwak’, en samen met het team mocht Marieke deze binnen een jaar naar ‘Goed’ brengen. In deze periode ging Marieke bij veel scholen langs om ideeën op te doen. Wat is de beste leeromgeving? Wat zijn goede materialen? Aan welke doelen werken deze leerlingen? Het toenmalige LOWAN-team signaleerde dat Marieke in korte tijd veel kennis aan het verwerven was. Zo werd Marieke gevraagd of ze LOWAN kon versterken. Op dit moment is Marieke directeur van een nieuwkomersschool in Friesland (Amiko, Sneek) en daarnaast is ze voorzitter van LOWAN.

Boudien Bakker, landelijk coördinator

Boudien startte haar carrière als kleuterleidster. Na een aantal jaren als leerkracht te hebben gewerkt in het basisonderwijs, behaalde ze haar managementdiploma en kwam terecht op een AZC-school als directeur. Niet lang daarna werd ze ook directeur van de reguliere school, waar de AZC-school aan verbonden was. Toen in 2016/2017 de oorlog in Syrië uitbrak, kwam er een vacature voorbij bij de PO-Raad/LOWAN-PO. Met de intentie om vanuit haar brede werkervaring deze vacature te vervullen maakte Boudien de overstap naar de PO-Raad en daarmee ook naar LOWAN-PO. Tot op de dag van vandaag heeft Boudien haar drive gevonden en vindt ze haar passie in het verbinden van (landelijk) beleid met de dagelijkse praktijk in het nieuwkomersonderwijs.

Karin van Dijk, adviseur

Sinds Karin in 2014 begon in het nieuwkomersonderwijs, heeft zij verschillende functies gehad. Karin werkte als leerkracht, onderwijsondersteuner NT2 in de regio en als coördinator NT2. Hier ondersteunde Karin, samen met een team, de leerkrachten en intern begeleiders die leerlingen in de reguliere klas kregen na doorstroom uit de Taalklas. Soms werkte Karin ook 1-op-1 met leerlingen.
Iedere leerling die doorstroomt heeft een bepaald niveau behaald en heeft goede begeleiding van zijn/haar leerkracht nodig. Er is niet één plan voor alle leerlingen, het is maatwerk. Karin denkt graag mee hoe maatwerk het best ingevuld kan worden voor een leerling, op schoolniveau en in de regio.

Karlijn de Jonge, adviseur

Karlijn werkt sinds 2010 in het nieuwkomersonderwijs en was tussen 2011 en 2018 werkzaam als (locatie-)directeur op Taalschool Utrecht. In de jaren daarna werkte ze in het regulier onderwijs en leidde ze een school van ‘Zeer Zwak’ naar ‘Voldoende & Goed’. Naast haar werk als schoolleider, studeerde Karlijn bestuurs- en organisatiewetenschappen. De organisatorische en onderwijsinhoudelijke vraagstukken in het nieuwkomersonderwijs zijn enorm divers. Samen met schoolteams, directeuren en bestuurders kijkt Karlijn graag naar wat er mogelijk is op school en in de regio.

Marlien de Koning

Marlien de Koning is in 2009 begonnen als leerkracht in het nieuwkomersonderwijs waarna zij in 2018 is gestart als intern begeleider. Vanaf 2019 was zij daarnaast ook NT2-onderwijsadviseur in de gemeente Emmen. Zij werkte voor het Expertisecentum voor Anderstaligen te Emmen waar zij medeontwikkelaar was van de ECA-toetslijnen. Vervolgens nam zij deel aan de werkgroepen LOWAN-leerlijnen nieuwkomers en LOWAN-ontwikkellijnen nieuwkomerkleuters en draagt zij vanuit het LOWAN nu zorg voor de doorontwikkeling van de leerlijnen.
Met wat er al aan kennis en ervaring aanwezig is binnen een schoolteam/bestuur kijkt zij graag naar wat er nog nodig is om tot nog beter nieuwkomersonderwijs te komen. Diverse vraagstukken over het nieuwkomersonderwijs en leerlijnen nieuwkomers zijn daarom bij haar van harte welkom.

Ank Stekelenburg

Ank startte haar onderwijscarrière bij de Taalgroep PO van SLO (Instituut voor Leerplanontwikkeling). Na een aantal jaren maakte ze de overstap naar het basisonderwijs. Eerst in Enschede op een basisschool, later in Lochem. In Lochem was ze leerkracht in verschillende groepen en OAB- en taalcoördinator. Ze heeft daar veel ervaring opgedaan met kleuters, anderstaligheid, taalklassen, het opzetten van ouderprogramma’s en de beleidsmatige kant van het onderwijs. In 2017 stapte ze over naar Samenwerkingsverband IJssel Berkel (Zutphen e.o). Daar was ze coördinator taalschakelklassen en werd Ank ook lid van het expertiseteam, waar ze scholen ondersteunt bij hulpvragen rond nieuwkomers en NT2. Agelopen jaren heeft ze diverse nevenactiviteiten uitgevoerd o.a. geparticipeerd in verschillende werkgroepen van LOWAN, medeontwikkeling van Wereld vol Woorden Thematisch en trainer van Logo3000. Na de Pabo heeft Ank een master Interculturele communicatie aan de Tilburg University gedaan. Over zowel praktische (taal)inhoudelijke als beleidsmatige vragen denkt ze graag mee.

Lieke Verboeket

Lieke heeft na de PABO haar Master culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam behaald. Daarna heeft zij zowel in het binnenland als in het buitenland als leerkracht gewerkt, met anderstalige leerlingen. In Zweden werkte ze zowel op een Nederlandse als op een internationale school. Hier heeft zij veel geleerd over het belang van het onderhouden en inzetten van de moedertaal.  Na terugkeer in Nederland heeft zij voor basisschool het Mozaïek in Arnhem een dependance voor asielzoekerskinderen bij een POL locatie opgezet en geleid. Deze locatie werd binnen twee jaar na de start met ‘goed’  beoordeeld door de inspectie en mocht het predicaat ‘excellente school’ ontvangen. Lieke vond het belangrijk om te laten zien dat je deze doelgroep kwalitatief goed onderwijs kan bieden, ook binnen een sterk wisselende POL omgeving. Daarnaast heeft zij de Master expert nieuwkomersonderwijs gevolgd. Lieke denkt graag mee met vraagstukken en komt vaak met praktische oplossingen.

Netwerken LOWAN-PO

We hebben Nederland verdeeld in 6 netwerken. Netwerken ingedeeld op regio en 2 specifieke netwerken. De regiocoördinatoren organiseren bijeenkomsten om kennis op te bouwen en die het netwerken faciliteren en stimuleren.

Regiocoördinatoren

  • Drenthe/Groningen (NIN), Judith van de Vooren
  • Friesland/Flevoland, Sandra van der Tempel en Ella van Essen
  • Noord-Holland/Utrecht, Simone Rossing
  • Oost, Eline van Haarlem
  • Limburg/Brabant, Linda Toussaint en Lily Vinken
  • Zuid-Holland/Zeeland, Vacature en Annemiek Louwerse
  • Gezinslocaties (GLO), Eva Visser
  • Expertisedelers en ambulant begeleiders, Marlien de Koning
Meer informatie over de regio’s

Flyer en infographic

Nederlands: deze flyer legt uit wie we zijn, wat we doen en welke informatie te vinden is op de website.
Nederlands: deze infographic legt uit wie we zijn en op welke thema's we ons richten.
English: this flyer explains who we are, what we do and what information you can find on the website.

Deel deze pagina