main-logo
Kwaliteitszorg
Leerlingenzorg

Wat of wie kan helpen als het niet lukt?

Het kan zijn dat je specifieke hulp nodig hebt om een leerling verder te helpen.

Leerlingenzorg

Soms kan het zijn dat een leerling meer zorg en ondersteuning nodig heeft om tot leren te komen. Hieronder vind je informatie voor ouders, leerkrachten en scholen over waar je terecht kan voor extra zorg ondersteuning.

Hulpvraag?

Wil jij weten bij welke organisaties je terecht kan met vragen over extra zorg bij nieuwkomers?

Klik hier

Veiligheidsmonitor

Iedere school in Nederland om te monitoren of kinderen zich veilig voelen op school. Hoe doe je dit in een groep vol nieuwkomers? Wat moet? Wat is een goed voorbeeld?

Klik hier

Vakliteratuur

Wil je meer achtergrondinformatie over bijv. dyslexie bij NT2-leerders? In de database van vakliteratuur een artikel van Margreet Verboog en ook een van Femke Scheltinga over dit onderwerp.

Naar vakliteratuur

Uitgelicht

Vermoeden van dyslexie

Als het leesproces langzaam op gang komt kan de vraag rijzen of er sprake is van een leesprobleem of dyslexie. Bij leerlingen die nieuw in Nederland zijn, en soms voor het eerst (ook op oudere leeftijd) leren lezen is het belangrijk om niet te snel conclusies te trekken. In het onderstaande artikel tips voor een goede signalering.

Naar artikel

Beeldverhaal over autisme

Met dit beeldverhaal leg je jongeren en hun ouders uit wat autisme is. Ook vertellen we hoe ouders hun kind met autisme kunnen helpen. Deze beeldverhalen zijn er in Tigrinya, Pools, Nederlands en Arabisch.

Ga naar beeldverhalen autisme

Beeldverhaal over adhd

Met dit beeldverhaal leg je jongeren en hun ouders uit wat ADHD is. Ook vertellen we hoe ouders hun kind met ADHD kunnen helpen. Deze beeldverhalen zijn ontwikkeld in Tigrinya, Pools, Arabisch en Nederlands.

Beeldverhalen ADHD

TOS of taalachterstand?

De ALDeQ-NL is een oudervragenlijst over de moedertaal(ontwikkeling) van meertalige kinderen. De vragenlijst helpt om meertalige kinderen met en zonder een taalontwikkelingsstoornis te onderscheiden.

Meer over AldeQ-NL

Screeninginstrument trauma

De ReBTOSS meet het psychisch welbevinden van leerlingen aan de hand van een aantal specifieke gedragsclusters, waarvan uit de literatuur bekend is dat kinderen met psychotrauma dit gedrag kunnen vertonen. Aanwezigheid van deze gedragingen kan wijzen in de richting van trauma, maar toetst de aanwezigheid daarvan niet.

Meer informatie

Sociale veiligheidsmonitor

Opdracht vanuit inspectie

In het onderzoekskader vanuit Inspectie staat op pag. 102 dat scholen een passend instrument moeten gebruiken om de sociale veiligheid in kaart te brengen. Dit hoeft niet een gestandaardiseerd instrument te zijn. Bij een inspectiebezoek moet een nieuwkomersschool dit kunnen laten zien.

Naar onderzoekskader
Observeren

Observatielijst SEO

Binnen Amiko Sneek is een observatielijst voor de sociaal emotionele ontwikkeling bij leerlingen. Je kan per leerling aangeven wat je in een periode hebt gezien.

Naar obervatielijst
Veiligheidsmeting

Welbevinden meten

Het is verplicht om minimaal 2x per jaar de sociale veiligheidsmeting te doen. Veel nieuwkomersscholen gebruiken een visuele lijst hiervoor. Hieronder een voorbeeld vanuit Amiko Sneek, bewust in Word zodat de monitor makkelijk is aan te passen is.

Veiligheidsmeting

Op zoek naar hulp?

Interculturele zorg

GGnet

GGnet biedt ondersteuning op het gebied van interculturele zorg. Zij doen dit in Overijssel en Oost-Gelderland.

GGnet
Cultuursensitieve aanpak

Sensazorg

In de regio Amsterdam, Haarlem en Den Haag is Sensa Zorg werkzaam. Zij bieden hulp aan meer dan 30 verschillende culturen en spreken 20+ talen.

Sensazorg
Landelijk overzicht

Sociale kaart NL

Een overzicht van alle interculturele organisaties die in Nederland actief zijn. ARQ is de organisatie die deze gegevens heeft verzameld.

Sociale kaart

Meertalige logopedisten

In Nederland zijn veel meertalige logopedisten werkzaam, maar de vindbaarheid van deze logopedisten verloopt moeizaam. Om de vindbaarheid te vergemakkelijken en te vergroten kan je via de onderstaande site deze logopedisten vinden.

Meertaligelogopedie.com

Poster meertaligheid

Taalreis is een praktijk voor alle leeftijden met een groot aantal specialisaties in huis, waarbij onderzoek en behandeling van meertaligheid een belangrijke plaats innemen. Zij hebben een mooie poster ontwikkeld.

Poster meertaligheid

Global Talk

Global Talk kan faciliteren in het tolken fysiek, online of telefonisch. Via LOWAN is er korting bij Global Talk.

Global Talk

Anderen bekeken ook

Traumasensitief onderwijs

Kindgesprekken

Deel deze pagina