main-logo
De taalrondes
taalontwikkeling

De taalrondes

In een taalronde praten, tekenen en schrijven leerlingen over hun eigen ervaringen rondom een onderwerp dat dichtbij ze staat en waar ze eigen ervaringen mee hebben.

De taalrondes

In een taalronde praten, tekenen en schrijven leerlingen over hun eigen ervaringen rondom een onderwerp dat dichtbij ze staat en waar ze eigen ervaringen mee hebben. Bijvoorbeeld, ‘een keer dat je nat werd’ of ‘een keer dat je buiten iets vond’.

Taalrondes zijn een waardevolle manier om te werken aan mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling in samenhang. Het is geïntegreerd taalonderwijs waarin alle taaldomeinen aan bod komen.

Door eigen ervaringen als uitgangspunt te nemen en leerlingen te helpen hierover te praten, tekenen en schrijven, komt iedereen op eigen niveau tot taalproductie. Leerlingen zijn zo gemotiveerd om hun ervaringen te delen, dat ze alle taal die ze hebben inzetten om hun verhaal over te brengen. En al doende leren ze, met hulp van de leerkracht en medeleerlingen, nieuwe taal. Taalrondes bieden daarmee een prachtige context voor impliciete taalverwerving: taal leren door taal te gebruiken.

Handleiding

Met hulp van het LOWAN heeft Stichting Taalvorming 10 leerkrachten van nieuwkomersklassen van 4 verschillende scholen ondersteund bij het doen van taalrondes. Op hun beurt hebben deze leerkrachten ons daarna feedback gegeven op hoe de taalronde nog beter zou passen in een NT2 context. Met deze aanbevelingen is er een handleiding gemaakt voor het doen van taalrondes in het nieuwkomersonderwijs.

Bekijk de handleiding

Deel deze pagina