main-logo
Vakgebieden
Sociaal emotionele ontwikkeling

Werken aan sociale ontwikkeling

De groepsvorming binnen een nieuwkomersgroep verandert regelmatig door een constante in- en uitstroom. Hoe maak je er toch een groep van?

Sociaal emotionele ontwikkeling

Veerkracht versterken bij leerlingen, regelmatig meten van het welbevinden, systematisch werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling, versterken van groepsgevoel. Hieronder een aantal suggesties m.b.t. materialen en aanpak.

TeamUp

Cora Cijvat heeft jarenlange ervaring als leerkracht in het nieuwkomersonderwijs en geeft wekelijks TeamUp. Tijdens TeamUp-sessies wordt aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

“Vaak kunnen we in het gedrag van kinderen terugzien welke bagage ze achter zich aanslepen. Soms zijn kinderen heel boos, gestrest of kunnen hun emoties niet uiten.” Zolang daar geen aandacht aan wordt besteed, kunnen we ook niet van kinderen verwachten dat ze alle stof tot zich nemen. “Ruimte in je hoofd is nodig om te leren en ontwikkelen”, stelt Cora.

Systematisch werken aan groepsvorming

TeamUp

Wekelijkse SEO lessen

Leerkrachten gaven aan onvoldoende kennis te hebben over de achtergrond van gevluchte kinderen. Daarnaast waren er weinig concrete handvaten beschikbaar om te gebruiken in de nieuwkomersklas. Uit deze vraag is TeamUp op School ontstaan. TeamUp bij jou op school? Neem contact op.

Meer info
Energizers en moodboosters

Leuke non-verbale groepsspellen

Het is belangrijk om structureel aandacht te besteden aan groepsvorming. Dat kan met muzieklessen, danslessen of met energizers. Even geen inspiratie voor een spel? Kijk in het boek ‘energizers en moodboosters’ daar staan er vele.

Energizers en moodboosters
Vreedzame school

Lessen voor nieuwkomers

Aanvullend bij de methode ‘De Vreedzame school’ zijn lesbrieven ontwikkeld voor leerkrachten die veel nieuwkomers in de klas hebben. Daarnaast zijn er ook non-verbale energizers ontwikkeld.

Ga naar lesbrieven

Trauma sensitief onderwijs

Mohammed heeft de neiging er snel op los te slaan. In de klas houdt de leraar hem voortdurend in de gaten om ruzies te voorkomen. Hij is moeilijk te corrigeren. “Hij heeft geen vriendjes en verstopt zich meestal in de pauze”, vertelt zijn leraar. Vaak vraagt hij zich af wat er allemaal achter de trieste blik van Mohammed schuil gaat. Is dit verhaal herkenbaar?

Lees meer over trauma

Veerkracht versterken

Wereldreizigers

Mooie groepslessen

Voor scholen en klassen met alleen nieuwkomersklassen zijn er 10 thema’s te verdelen over ongeveer 20 lessen. Thema’s zijn onder andere: wie ben ik, thuis, feesten en andere belangrijke dagen, spel en spelen, vriendschap en afscheid nemen. Doel is de kinderen op verhaal te laten komen om zo hun veerkracht te versterken.

Wereldreizigers
Nu woon ik hier

Verwerkingsboek leerlingen

Driestar educatief heeft een verwerkingsboek voor nieuwkomers ontwikkeld. Kinderen met een migratie-achtergrond gaan met creatieve opdrachtjes aan de slag om herinneringen een plek te geven. Aanbevolen voor leerkrachten die de veerkracht van genoemde kinderen willen vergroten.

Nu woon ik hier

Ontwikkeling in kaart brengen

Toets

Observatielijst SEO

De wereldschool in Schiedam heeft een observatielijst m.b.t. gedrag gemaakt. Je kan per leerlingen aangeven wat je in een periode hebt gezien.

Naar obervatielijst (Word)
Toetsen

Welbevinden meten

De wereldschool in Schiedam heeft een mooie visuele lijst gemaakt waarop leerlingen kunnen aangeven hoe ze zich voelen in bepaalde gebieden.

Veiligheidsmeting (Excel)

Praten over gevoelens

Werkbladen en kaartjes om over gevoelens te praten. Ontwikkeld in de ‘corona/thuis-periode’ maar ook nu nog te gebruiken!

Ga naar lesmateriaal

Anderen bekeken ook

Welbevinden

Oudergesprekken

Deel deze pagina