main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het primair onderwijs

‘De Vreedzame School’ voor nieuwkomers

De instroom van vluchtelingenkinderen stelt het onderwijs voor een boeiende uitdaging. Zij hebben vaak veel meegemaakt en land, familie en vrienden moeten achterlaten. Leraren die werken met leerlingen met een vluchtachtergrond hebben methodieken nodig om te werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling, passend bij de doelgroep. Er is behoefte aan een integrale aanpak, voor kinderen, hun ouders, scholen en wijken.

Afgestemd op taalniveau nieuwkomers
Veel scholen zijn positief over De Vreedzame School en willen de lessen gebruiken in hun werk met nieuwkomerskinderen. Aanpassing van het lesmateriaal is echter nodig, want het bestaande curriculum is te talig en niet multicultureel genoeg voor de nieuwkomerskinderen, die nog weinig vaardig zijn in de Nederlandse taal. Bovendien is de groep kinderen met een vluchtachtergrond erg kwetsbaar en dat vraagt om meer aanpassing en afstemming door de leraar. Daarom is met hulp van Stichting Kinderpostzegels een speciale leergang voor nieuwkomerskinderen ontwikkeld, passend bij het curriculum van De Vreedzame School. Voor scholen die (nog) geen vreedzame school zijn, zijn er daarnaast vijf gratis lesbrieven gemaakt.

Lessen en activiteiten
De lessen en activiteiten voor nieuwkomers zijn, net als in het reguliere programma, verdeeld over de zes blokken van De Vreedzame School. Daarnaast is er een lijst van niet-talige ‘Binnenkomers en Afsluiters’. Het invoeringstraject kan specifiek worden aangepast aan het programma voor nieuwkomers. Met deze aanpassingen maken we het mogelijk dat scholen een doorgaande lijn bieden in hun pedagogische aanpak.

Bredere doelgroep
Gezien de minder talige insteek zijn de nieuwe lessen en activiteiten ook bruikbaar voor een bredere doelgroep: klassen/scholen met allerlei soorten nieuwkomers, kinderen met een taalontwikkelingsachterstand en/of trauma. Ook voor kinderen met beperkte ontwikkelingsmogelijkheden kan dit programma helpend zijn.

Werk je (nog) niet met de Vreedzame school?
Voor scholen die (nog) niet met De Vreedzame School werken, zijn er vijf lesbrieven gemaakt. De lesbrieven gaan over: verwelkomen, verdiept kennismaken, een veilige groep, een steentje bijdragen en de laatste lesbrief gaat over afscheid nemen. De lesbrieven bevatten naast een concrete les, talloze nuttige en concrete tips.
Voor wie zijn deze lesbrieven? Voor leerkrachten die door het jaar regelmatig nieuwe leerlingen krijgen of zien vertrekken. Of voor scholen die het overwegen om aan de slag te gaan met De Vreedzame School en het graag willen uitproberen. In elke lesbrief staat een link naar een digitale les, voor op het digibord.

Download hier:

Lesbrief ‘welkom’
Lesbrief ‘afscheid nemen’

Wilt u de overige drie lesbrieven ook ontvangen, mail dan naar het secretariaat van De Vreedzame School o.v.v. de gegevens van je school.

thumnail

Informatie

  • Jaar van uitgave:2021

Deel deze pagina