main-logo
Doorstroom
Doorstroom PrO

We gaan naar PrO

Expertise ISK's en Praktijkscholen wordt gedeeld, samenwerkingstrajecten en begeleiding.

Doorstroom route 1

Projecten LOWAN ISK - PrO leerroute 1

Doorstroom
05 - 02 - 2020

Project ISK-PrO route 1 leerlingen 12-15 jaar

Een klein aantal PrO scholen fungeert als een ISK. Er zijn ook ISK’s die speciale (samenwerkings-)trajecten hebben voor de route 1 leerlingen van deze leeftijdscategorie. In dit project wordt expertise verzameld t.b.v. ISK-leerlingen (route 1, 12-15 jaar) die naar PrO-scholen uitstromen, zowel voor de ISK’s als de Praktijkscholen. ISK’s en Praktijkscholen doen mee. Doel is om beide sectoren vooruit te helpen. Informatie gaat op deze website gedeeld worden.

Uitstroom
16 - 01 - 2020

Project route 1 16+

Ervaringen en good practices worden gedeeld in het project Uitstroom route 1 leerlingen 16-19 jaar. ISK’s die ervaring hebben met ketenpartners in regio en samenwerkingstrajecten nemen hieraan deel.  Doel is om expertise in kaart te brengen, te delen en zo goed mogelijk te beschrijven voor andere ISK’s. Iedere regio is verschillend, elke ISK kan haar eigen keuzes maken. Resultaten gaan op deze website gedeeld worden.

Studiedag LOWAN-vo

Presentatie en Facebook PrO en NT2

Marieke Posthouwer, PrO Harderwijk
Een praktische workshop, vanuit eigen ervaringen, met tips voor de invulling van NT2-begeleiding op een praktijkschool.
Marieke neemt deel aan het project van LOWAN 12-15 jaar. Haar expertise zal binnenkort via LOWAN meer gedeeld gaan worden.
Presentatie PrO en NT2

Facebookgroep Praktijkonderwijs & NT2
Studiedag LOWAN-vo 2017

Toeleiding naar arbeid 16+

Nicole Dubois
VOAT Summa Plus Eindhoven
Een samenwerkingstraject van VOAT Summa College Eindhoven met het ATC van de Praktijkschool Eindhoven. In de 2e fase van het ISK-traject gaan de leerlingen 2 dagen/week naar het ATC. Daar krijgen ze arbeidstraining, externe stages en arbeidstoeleiding. Met externe partners wordt de leerling naar een goede plek in de samenleving en (indien mogelijk en toegestaan) arbeidsmarkt geleid.
Nicole maakt deel uit van de LOWAN projectgroep Leerroute 1 16+. Hier zullen enkele regionale trajecten beschreven gaan worden.
Presentatie Toeleiding naar arbeid VOAT en ATC PrO Eindhoven

Doorstroom VSO

Arrangementencommissie Passend Onderwijs

Een Somalisch meisje in de ISK Deventer blijkt veel zwakker te zijn dan ze gewend zijn in de analfabeten groep. Ze zijn hier wel gewend aan langzame leerlingen, maar zij is toch veel zwakker dan de leerlingen die ze meestal in de klas hebben. De ISK heeft de casus voorgelegd aan de arrangementencommissie Passend Onderwijs in hun regio en zo is het traject gaan lopen.
ISK Deventer traject VSO

Deel deze pagina