main-logo
Doorstroom
Doorstroom PrO

We gaan naar PrO

Expertise ISK's en Praktijkscholen wordt gedeeld, samenwerkingstrajecten en begeleiding.

O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs

NT2 Handreiking voor docenten in het praktijkonderwijs

Leerlingen die vanuit de ISK het praktijkonderwijs instromen, zitten nog midden in hun tweedetaal-verwervingsproces. Zij moeten hun Nederlandse taalvaardigheid nog verder ontwikkelen. Idealiter doen zij dat zo veel mogelijk in de alledaagse schoolsituaties bij de verschillende vakken in het praktijkonderwijs. Om de NT2-leerling hierbij goed te kunnen begeleiden is expertise in het leren van het Nederlands als tweede taal (NT2) van cruciaal belang.

De handreiking ‘O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs!’ is geschreven door het ITTA, in opdracht van LOWAN, en biedt docenten, ondersteuners en stagebegeleiders van NT2-leerlingen inzichten, tips en voorbeelden voor NT2-ondersteuning in het praktijkonderwijs.

Aan de orde komt het belang van informatie over het leerpotentieel van de NT2-leerling, praktische kennis over
het leren van een tweede taal en de mogelijkheden die het praktijkonderwijs kan bieden om een taalrijke leer –
omgeving voor een NT2-leerling te creëren.
Vervolgens worden er drie onderwijssituaties verder uitgelicht: de praktijkles, de AVO-les en de stage. Iedere
onderwijssituatie wordt toegelicht aan de hand van:

  • Een korte schets van de situatie: wat wordt er van de leerling verwacht en waar loopt de docent of begeleider tegenaan?
  • Wat kan de docent doen? Concrete handvatten voor de docent of begeleider om de leerling effectief te ondersteunen.
  • Wat kan de NT2-leerling doen? Aanwijzingen om de leerling te stimuleren zelf zijn taalvaardigheid verder
    te ontwikkelen.

Hoewel de voorbeelden en aanwijzingen in deze handreiking specifiek gericht zijn op de ondersteuning van
NT2-leerlingen kunnen docenten de informatie ook inzetten voor het begeleiden van taalzwakke Nederlandstalige leerlingen.

De gedrukte vorm zullen alle ISK’s en Praktijkscholen ontvangen.
Lees het nieuwsartikel voor meer informatie

Download printversie

Training

Het ITTA biedt trainingen aan voor zowel praktijkvakdocenten als AVO-docenten, voor stagedocenten en -begeleiders en voor de schoolleiding.
Meer informatie

Groeidocument

NT2 en praktijkonderwijs, en dan?

Aan LOWAN-vo worden regelmatig vanuit het werkveld praktijkonderwijs vragen gesteld:

  • Hoe kan de NT2-leerling in het juiste uitstroomprofiel geplaatst worden?
  • Met welke aspecten moet de school hierbij rekening houden?
  • Welke NT2-materialen zijn in het praktijkonderwijs in te zetten naast de reguliere lesstof?
  • Zijn er NT2-materialen speciaal voor taalondersteuning bij de praktijkvakken en/of bij de voorbereiding op de stage?

Met dit groeidocument proberen we een aanzet te geven tot antwoorden, tips, etc. Ervaringen vanuit het werkveld gaan meegenomen worden en leiden tot aanpassingen en aanvullingen.

Lees het nieuws en download het document

Studiedag LOWAN-vo

Toeleiding naar arbeid 16+

Nicole Dubois
VOAT Summa Plus Eindhoven
Een samenwerkingstraject van VOAT Summa College Eindhoven met het ATC van de Praktijkschool Eindhoven. In de 2e fase van het ISK-traject gaan de leerlingen 2 dagen/week naar het ATC. Daar krijgen ze arbeidstraining, externe stages en arbeidstoeleiding. Met externe partners wordt de leerling naar een goede plek in de samenleving en (indien mogelijk en toegestaan) arbeidsmarkt geleid.
Nicole maakt deel uit van de LOWAN projectgroep Leerroute 1 16+. Hier zullen enkele regionale trajecten beschreven gaan worden.
Presentatie Toeleiding naar arbeid VOAT en ATC PrO Eindhoven

Samenwerking ISK en Praktijkschool leidt naar werk

Samenwerking ISK en Praktijkschool voor route 1 leerling
03 - 03 - 2022

Samenwerking ISK en Praktijkschool leidt naar werk

Hoe krijgen we 16+ nieuwkomersleerlingen uit route 1 vanuit de ISK naar een goede plek op de arbeidsmarkt? Een samenwerking van ISK en Praktijkschool Eindhoven kan een inspiratiebron zijn voor andere scholen.

Meer lezen

Communitygroep NT2 en Praktijkonderwijs

Community LOWAN-vo

Een nieuwkomer die doorstroomt van de ISK naar het praktijkonderwijs? In deze groep kunnen docenten/onderwijsassistenten/instructeurs van het praktijkonderwijs (en ISK route 1) met vragen terecht en met ideeën en expertise van elkaar kom je verder.

Ga naar de community
Leerroute 1

De ISK en het Nederlands onderwijssysteem

Video's
15 - 11 - 2020

De ISK en het Nederlandse onderwijssysteem

Wil je de ISK leerling en de ouders wegwijs maken in het Nederlandse onderwijssysteem? Maak dan gebruik van deze video’s. In vele talen beschikbaar.

Meer lezen
Doorstroom VSO

Arrangementencommissie Passend Onderwijs

Een Somalisch meisje in de ISK Deventer blijkt veel zwakker te zijn dan ze gewend zijn in de analfabeten groep. Ze zijn hier wel gewend aan langzame leerlingen, maar zij is toch veel zwakker dan de leerlingen die ze meestal in de klas hebben. De ISK heeft de casus voorgelegd aan de arrangementencommissie Passend Onderwijs in hun regio en zo is het traject gaan lopen.
ISK Deventer traject VSO

Deel deze pagina