main-logo
Voortgezet onderwijs
Persoonsgegevens

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat je hier goed van op de hoogte bent.

LOWAN

LOWAN, Postbus 40, 5520 AA Eersel is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De volgende gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • LOWANieuws: Jouw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het verzenden van de digitale nieuwsbrief LOWANieuws. Je hebt je in het verleden zelf aangemeld voor deze nieuwsbrief. Deze gegevens komen in Mailplus terecht. In dit mailprogramma worden ook statistieken bijgehouden over nieuwsbriefactiviteiten, zoals het openen van de nieuwsbrief en het klikken op links. Je kunt je op elk moment uitschrijven als je deze mails niet meer wilt ontvangen met de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief.
  • Contact: Jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer die je doorgeeft om contact op te nemen worden bewaard. Deze gegevens uit ingevulde formulieren worden maximaal 6 maanden bewaard.
  • Scholendatabank: De scholendatabank bevat gegevens die door een contactpersoon van de school zijn aangeleverd: Brin-nummer, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en website van de school, twee namen en e-mailadressen van de contactpersonen van de school, type school, regiofunctie, doelgroep en grootte school en al of niet gevestigd op COA-terrein. Je kunt de schoolgegevens laten aanpassen of verwijderen door het invullen van het wijzigingsformulier op de website van LOWAN.
  • Studiedag/workshop/bijeenkomst: Als je je inschrijft voor een workshop of studiedag van LOWAN laat je gegevens achter middels een formulier: naam, afdeling, adres, postcode, plaats van de school, e-mailadres contactpersoon voor factuur, voornaam, achternaam en e-mailadres van de deelnemer. De gegevens worden enkel gebruikt voor betreffende bijeenkomst en na verwerking facturatie verwijderd, maximaal 6 maanden na de studiedag/workshop/bijeenkomst. Foto’s gemaakt tijdens de bijeenkomsten kunnen worden gebruikt als illustratiemateriaal op de website van LOWAN.
  • Lesmaterialen / onderzoeken: Wanneer je een review achterlaat bij lesmateriaal of onderzoek wordt geen e-mailadres gevraagd. De gegevens zijn anoniem en worden verder nergens opgeslagen en ook niet voor andere doeleinden gebruikt.
  • Gegevens over jouw activiteiten op de website: LOWAN gebruikt statistische informatie via het programma Google Analytics, Google Tag Manager en Google Search Console. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor analyse en verbetering van onze website. Er wordt geen persoonlijke informatie van jou opgeslagen of gebruikt.

Door de gegevens te verstrekken geef je toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Cookies of vergelijkbare technieken

LOWAN  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

LOWAN verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LOWAN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging persoonsgegevens

Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die worden verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LOWAN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lowan.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Deel deze pagina