main-logo
Geld en regelgeving
Leerplicht

Alle kinderen naar school

Kinderen tussen 5-16 jaar zijn leerplichtig, ook als ze geen BSN of ID-document hebben.

Alle kinderen in Nederland zijn leerplichtig

Video

Leerplicht in beeld

Alle kinderen (5-16 jaar) die in Nederland zijn hebben leerplicht en moeten naar school. Het is echter wel wenselijk voor leerlingen die als vluchteling naar Nederland komen dat zij eerst gescreend zijn door de GGD en geregistreerd door de Vreemdelingenpolitie alvorens zij in een klas zitten (dit kan binnen een paar dagen na aankomst).

Vragen en antwoorden m.b.t. leerplicht

 • Een leerling heeft nog geen BSN. Kan de leerling naar school?

  Alle leerlingen tussen 5-16 jaar zijn leerplichtig. Ongeacht de status van de leerling, dus ook als de leerling geen sofinummer of BSN heeft, kan je de leerling inschrijven. Als de leerling geen BSN heeft, koppelt DUO via het systeem BRON een onderwijsnummer terug aan de onderwijsinstelling.

 • Ik weet dat een leerling al op een andere school in Nederland heeft gezeten. Wanneer schrijf ik de leerling in?

  Rond de in- en uitschrijving van leerlingen is er op scholen met nieuwkomers vaak onduidelijkheid. De oude school en/of de nieuwe school zijn soms niet of pas na verloop van tijd bekend.

  Volgens het Besluit bekostiging gelden de volgende regels. Als de leerling in de zomervakantie verhuist, is het belangrijk dat een uitschrijving plaatsvindt per 31 juli en een inschrijving per 1 augustus. Naast deze schooljaarwissel zijn er heel veel in- en uitschrijvingen tijdens het lopende schooljaar. Hiervoor gelden de regels:

  • De nieuwe school kan de leerling pas inschrijven als de vorige school een uitschrijvingsbewijs heeft gestuurd naar de nieuwe school;
  • De vorige school schrijft de leerling uit op de laatste datum waarop de leerling voor het laatst onderwijs heeft gevolgd.
 • Een leerling vertrekt naar land van herkomst. Kan ik de leerling uitschrijven?

  Schrijf de leerling pas uit als je zeker weet dat hij naar een andere school gaat. Je hebt geen inschrijfbewijs van de nieuwe school nodig. Een toezegging van de ouders dat de leerling op de nieuwe school wordt ingeschreven is voldoende. Indien het mogelijk is om contact te leggen met de volgende school, dan is dit zeker een goed idee.

  Geef de ouders een uitschrijfbewijs, met daarop persoonsgebonden nummer, naam, voorletters, geboortedatum en geslacht.

  Sluit het OPP van de leerling af en noteer de laatste gegevens. Het komt vaak voor dat een leerling weer terug komt naar Nederland. Het is fijn als de school dan nog gegevens heeft.

 • Er is een bruiloft in land van herkomst. Kan de leerling gaan?

  Ja, bij bijzondere omstandigheden kan verlof worden verleend. Dit gaat in samenspraak tussen de ouders en de schooldirecteur, mits korter dan 10 dagen.

 • Een leerling gaat voor een 'tijdje' terug naar land van herkomst. Schrijf ik de leerling uit?

  Als een leerling terug gaat naar land van herkomst om daar weer tijdelijk te wonen, dan moet de leerling daar naar school. De leerling wordt dus uitgeschreven uit Nederland en uit de school.

 • Ik heb een zeer lastige casus. Met wie kan ik deze bespreken?

  Je kunt altijd contact opnemen met de leerplichtambtenaar in je gemeente. Het is aan te raden om regelmatig met de leerplichtambtenaar te zitten. Hierdoor versterkt het contact. In nieuwkomersscholen zijn veel verhuisbewegingen binnen en buiten Nederland. Het is goed om een kort lijntje te hebben met de leerplichtambtenaar. Ingrado is het landelijk orgaan voor de leerplicht. Mocht u er niet uitkomen met uw leerplichtambtenaar dan kunt altijd contact opnemen met Ingrado.

Anderen bekeken ook

oproep

Verbeter de aanvraag bijzondere bekostiging

rekentool

Rekentools voor nieuwkomersbekostiging

Deel deze pagina