main-logo
Leerlijnen
Leerlijnen PO

Voor het nieuwkomersonderwijs

Leerlijnen voor elk vakgebied

Met grote verschillen tussen leerlingen, is het voor jou als leerkracht een flinke uitdaging om in korte tijd zo veel mogelijk schoolse kennis en de Nederlandse taal bij te brengen. Om je daarbij te helpen heeft een werkgroep van experts uit het nieuwkomersveld leerlijnen (PO) ontwikkeld.

In de leerlijnen staat steeds wat in de eerste fase aan bod moet komen voor een goede aansluiting met het regulier onderwijs. Als leerkracht kun je de leerlijnen gebruiken als handvat om jouw onderwijs doelgericht vorm te geven.

Open brochure

Animatievideo’s leerlijnen

Met de leerlijnen voor nieuwkomers kun je een leerroute samenstellen die rekening houdt met de kennis, vaardigheden én behoeftes van elke leerling. Zo zorg je voor een zo goed mogelijke aansluiting bij leeftijdsgenoten in de reguliere klas.

Video 1: leerlijnen en leerdoelen

Bekijk de video

Video 2: stappenplan leerlijnen

Bekijk de video

Werken met de leerdoelen

Werken met de leerdoelen doe je door cyclisch te werken met de leerlijnen hierdoor breng je de ontwikkeling van de leerling goed in beeld, pas je het onderwijs aan op de eventueel veranderende onderwijsbehoeften van de leerling en blijf je hoge verwachtingen hebben. Op die manier draag je bij aan de onderwijskansen van de leerling en zorg je voor een zo goed mogelijke aansluiting bij leeftijdsgenoten in de reguliere klas. Het stappenplan leerlijnen’ beschrijft het cyclisch werken met de leerlijnen. 

 • Stap 1: Beginsituatie bepalen en doelen stellen

  Per domein bepaal je voor de leerlingen in jouw groep aan welke leerdoelen ze de komende onderwijsperiode gaan werken. Je werkt hierbij op de langere termijn toe naar doorstroom naar het regulier onderwijs.

  Je stemt de doelen af op de leeftijd van de leerlingen. Ook kijk je hoe je kunt inspelen op eventuele onderwijservaring. Van welke kennis en competenties kunnen leerlingen gebruik maken?

 • Stap 2: Onderwijsaanbod afstemmen en uitvoeren

  Op basis van de leerdoelen bepaal je het onderwijsaanbod. Welke onderdelen uit de methode en welke materialen sluiten het beste aan? Je kijkt steeds welke instructie en oefeningen nodig zijn, zodat de leerlingen de volgende stap in hun ontwikkeling kunnen zetten.

 • Stap 3: Monitoren

  Je houdt de vorderingen van de leerlingen bij door observatie en toetsing. Je kijkt hierbij niet alleen naar toetsscores, maar vooral ook naar leerdoelen. Zijn die behaald? En in welke mate worden ze beheerst? Ook monitor je het tempo waarin leerlingen leerdoelen behalen. Meer informatie over vastleggen informatie? Klik hier. 

 • Stap 4: Evalueren en bijstellen

  Tijdens en na elke onderwijsperiode kijk je waar de leerlingen in hun ontwikkeling staan. In hoeverre zijn de leerdoelen behaald? Je stelt nieuwe doelen voor de komende periode vast en past daar het onderwijsaanbod opnieuw op aan. Zie ook leerlingvolgsysteem.

Breng de groei van leerlingen in kaart

Hoe kun je de ontwikkeling van nieuwkomersleerlingen en kleuters overzichtelijk en digitaal monitoren? SchoolKr8 is een leerlingvolgsysteem dat speciaal gemaakt is voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar in het nieuwkomers­onderwijs.

Meer informatie SchoolKr8

Door wie en waarom zijn de leerlijnen ontwikkeld?

Bekijk de video

De basis

De basis van de leerlijnen wordt gevormd door inhoudelijke leerdoelen. Deze doelen beschrijven wat leerlingen moeten kunnen én weten in verschillende periodes van het nieuwkomersonder­wijs. De leerdoelen komen hierbij herhaald aan bod en bouwen op elkaar voort. Ook wordt het aantal leerdoelen steeds verder uitgebreid. Zo leren leerlingen steeds meer vaardigheden steeds beter beheersen.

De leerlijnen zijn ontwikkeld door teamleden vanuit de praktijk met ondersteuning van Femke Scheltinga vanuit het ITTA.

Wist je dat we ook ontwikkellijnen voor kleuters hebben?

Deel deze pagina