main-logo
Doorstroom
Doorstroom VO

Na de ISK naar het VO

Een doorgaande taal-leerlijn is cruciaal! De leerlingen hebben verschillende behoeftes aan ondersteuning.

Maatwerk voor nieuwkomersleerlingen

Klaar met de ISK, nu naar het VO

Meer kansen met passende ondersteuning in het reguliere vo

Veel scholen leveren een stevige bijdrage aan de onderwijsloopbaan en ontwikkeling van leerlingen die nieuw zijn in Nederland. Een belangrijke, maar ook complexe opdracht. De leerlingen waar het om gaat, hebben verschillende behoeftes aan ondersteuning. Daar komt bij dat het voor scholen niet altijd duidelijk is wat er wel en niet (wettelijk) mogelijk is als ze maatwerk willen bieden.

Tips voor vo-scholen voor onderwijs op maat
Deze brochure editie 2024 van de VO-raad geeft een handvat aan scholen die zoeken naar onderwijs op maat voor leerlingen die na de ISK instromen in het voortgezet onderwijs. Inspiratie is te vinden in de voorbeelden van scholen die succes boekten met hun aanpak, maar ook een overzicht van de verschillende vormen van maatwerk die mogelijk zijn voor nieuwkomers.

VO-raad: Brochure Maatwerk in VO voor nieuwkomers (2024)

Actueel

Doorstroom ISK-vo
04 - 04 - 2024

Bevorder doorstroom van ISK naar vo

De VO-raad maakt een serie artikelen rond de vraag hoe reguliere vo-scholen samen met de ISK tot goed beleid kunnen komen rond de begeleiding van nieuwkomersleerlingen die overstappen.

Meer lezen
Inspiratiebijeenkomst VO-raad
20 - 06 - 2024

Inspiratiebijeenkomst VO-raad en LOWAN: Landing ISK-leerlingen in VO

Inspiratiebijeenkomst online 20 juni: Hoe organiseer je een goede landing in het vo voor ISK-leerlingen? Wil je nieuwkomersleerlingen in jouw school de begeleiding geven die ze nodig hebben? Meld je […]

Meer lezen
Handreiking VO-raad
10 - 02 - 2023

VO-raad handreiking nieuwkomersleerlingen in VO

Elk jaar stromen veel nieuwkomers vanuit de ISK of het PO door naar het VO. Een VO-raad handreiking voor een zachtere landing in het VO met aandacht voor het leren van een tweede taal.

Meer lezen

Basislijst Schooltaalwoorden VMBO

Deze schooltaalwoordenlijst is ontwikkeld door het ITTA en onlangs vernieuwd. De lijst bestaat uit 1600 woorden en geeft zicht op de woorden waar het om gaat in de vaklessen en aan welke woorden de docent dus aandacht moet besteden. Voor een succesvolle schoolloopbaan in het regulier onderwijs is het van belang om aan deze woorden al in de ISK aandacht te besteden. Van het regulier onderwijs wordt verwacht dat zij blijvend aandacht hiervoor hebben zodat leerlingen de woorden volledig gaan beheersen en kunnen gebruiken. Er zijn grote posters beschikbaar die je bij het ITTA kunt bestellen.

Handleiding basislijst Schooltaalwoorden VMBO
Bestellen bij ITTA

Inspiratie

Studiedag
24 - 03 - 2021

NT2 expertise delen met regulier onderwijs

Andrea Bell en Maril Borrenbergs delen in een presentatie op studiedag LOWAN 2020 hun ervaringen. De scholen (Eindhoven en Roermond) waar zij werken delen hun ISK NT2-expertise met het vervolgonderwijs, de scholen waar de ISK-leerlingen naar uitstromen.
Presentatie delen van NT2 expertise
Les-artikel Ondersteuning in de klas VO

Publicatie
20 - 06 - 2020

Brochure De overgang van ISK naar VO

De ISK Walcheren heeft een brochure De overgang van ISK naar VO gemaakt. Wat kun je verwachten, wat moet je weten, wat kun je doen.

Brochure ISK Walcheren
Publicatie
13 - 09 - 2020

Contract ISK - VO scholen Zaanstreek

De ISK Saenredam College Zaandam heeft een contractnotitie gemaakt waarin beschreven staat wat de ISK doet en waar de vervolgschool in de regio zich aan committeert. Daarnaast worden ook op leerlingniveau contractafspraken gemaakt.
Notitie doorstroom ISK – VO Zaanstreek

Convenant
02 - 05 - 2019

Convenant schoolbesturen en gemeenten

De ISK Ithaka Utrecht heeft een convenant afgesloten met alle VO-scholen in de regio waarbij de ISK de school voor nieuwkomers is maar de leerlingen uitstromen naar alle VO-scholen in de regio. Deze scholen verplichten zich hiermee om deze leerlingen ook op te nemen. De gemeenten in de regio verplichten zich tot 1 ISK zodat de kwaliteit geborgd wordt.
Convenant ISK en schoolbesturen VO en SWV
Convenant ISK en gemeentebesturen

Artikel
03 - 04 - 2018

Wat kan beter in overgang naar VO

Taalonderwijskundige Marijke Bakker, werkzaam bij de CED-Groep, begeleidt ISK- en VO-scholen bij de overgang van ISK naar VO. Helaas verloopt die overgang niet altijd soepel. Wat kan volgens haar beter? Lees het artikel in LBRT, tijdschrift voor remedial teaching.

Artikel tijdschrift RT
Publicatie
20 - 12 - 2010

Meneer, ik wil ook in die klas

Aan deze publicatie hebben ISK’s/VO-scholen uit Emmen, Vlaardingen en Rotterdam meegewerkt en beschrijft ervaringen van scholen bij het opzetten van taalprofileringstrajecten en taalschakeltrajecten, waarbij ondersteuning op het gebied van taal deel uitmaakt van het reguliere curriculum. Het biedt handvatten voor scholen die iets vergelijkbaars willen doen.
Publicatie

Doorgaande taal-leerlijn

Deel goede voorbeelden!

Doorstroom

Deel samenwerkingsafspraken, expertise en goede voorbeelden met collega's op de website van LOWAN!

Anderen bekeken ook

Regelgeving

Samenwerking ISK-VO, VAVO, MBO

NT2

Handreiking NT2 voor VO-docenten

Deel deze pagina