main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

O jee, een NT2-leerling in de klas. NT2-handreiking voor docenten VO en MBO

Leerlingen die vanuit de ISK het reguliere onderwijs instromen, zitten nog midden in hun tweedetaalverwervingsproces. In de ISK is een goede basis gelegd voor het Nederlands, binnen het regulier onderwijs kan én moet hun Nederlandse taalvaardigheid zich verder ontwikkelen. De leerling moet zich ook de inhoud van veel vakken eigen maken. Elke docent kan de leerling ondersteunen en begeleiden. Deze handreiking kan bijdragen aan de nodige expertise en is bedoeld voor alle docenten die lesgeven in het VO of MBO en is gratis te downloaden.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): LOWAN-vo en ITTA
  • Uitgever:LOWAN-vo
  • Jaar van uitgave:2018

Deel deze pagina