main-logo
Voortgezet onderwijs
Professionalisering NT2

Scholing, cursussen en bijeenkomsten

Lesgeven in de ISK kent een grote dynamiek. Ook het regulier onderwijs krijgt nieuwkomers midden in hun taalverwervingsproces. Zoek hier passende NT2 scholing.

Professionalisering

Scholingsaanbod NT2

Lesgeven in de ISK kent een grote dynamiek en hectiek en vraagt veel van docenten. Je moet kunnen inspelen op grote verschillen tussen leerlingen, zowel in taalniveau, achtergrond als competenties en kunnen omgaan met een constante in- en uitstroom van leerlingen. Door ervaring ga je expertise opbouwen, maar dat kan zeker ook ingevuld worden door trainingen en cursussen van experts.
Maar ook het regulier onderwijs krijgt te maken met instroom van ISK-leerlingen die nog midden in hun taalverwervingsproces zitten.
We zijn wellicht niet compleet met het NT2-overzicht op deze pagina, kunnen we aanvullen? We horen het graag van je.

NT2

Aanbod ITTA UvA

ISK

Scholing NT2 voor ISK

Heb je behoefte aan basiskennis NT2-didactiek? Of ben je juist op zoek naar verdiepende kennis? Onze NT2-scholingen voor ISK-docenten bieden jou, of je nu een starter of een specialist bent in de ISK, de juiste handvatten. Al onze scholingen sluiten aan bij onderdelen van het competentieprofiel voor de ISK-docent.
Basismodule NT2 voor ISK-docenten
Korte NT2-opleiding voor ISK-docenten
Expert NT2:voor verdieping en verbreding
NT2 voor vakdocenten ISK

VO, PrO en MBO

NT2 expertise regulier onderwijs

NT2-leerlingen in het regulier onderwijs zitten nog midden in het proces van tweedetaalverwerving. Zij hebben extra ondersteuning nodig om de vakinhoud te begrijpen en hun Nederlandse taalvaardigheid verder te ontwikkelen. Hoe begeleid je NT2-leerlingen hierbij? En hoe kan de ISK zijn NT2-expertise delen met het VO?
Train-de-trainer voor ISK’s om NT2-kennis te delen met het vo
Scholing tot NT2-deskundige in het vo/PrO
Basisscholing NT2 voor mbo-docenten
Inspiratiesessie NT2-ontwikkeling in vo en PrO

ISK

Korte cursussen voor ISK

Wil je je kennis over een specifiek NT2-thema bijspijkeren? Het ITTA verzorgt verschillende kortere cursussen voor ISK-docenten, -ondersteuners of coördinatoren. Ook bieden we een kwaliteitsscan aan waarmee je meer zicht krijgt op de sterke kanten en ontwikkelpunten van jouw ISK.
Alfabetisering in de ISK
Schoolbreed werken aan woordenschat
Kwaliteitsscan voor ISK’s

Aanbod VU Amsterdam

ISK

Korte opleidingen voor de ISK/EOA

Lesgeven aan leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, is een vak apart. Voor ISK-docenten biedt VU Amsterdam een aantal (incompany) opleidingen aan over de kernaspecten van klassenmanagement en differentiatie en over de basisprincipes van NT2-onderwijs.
Basis NT2 voor ISK-docenten: de principes van NT2
Klassenmanagement en differentiatie voor de ISK
Eenjarige opleiding tot NT2-docent voor deelnemers met onderwijsbevoegdheid

Lesgeven aan anderstalige leerlingen in het VO

Hoe begeleid je nieuwkomers in een reguliere les in het voortgezet onderwijs? Deze korte opleiding richt zich op docententeams met leerlingen in de klas die het Nederlands als tweede taal hebben en lessen in het reguliere onderwijs volgen.
Meer informatie

Korte opleidingen nieuwkomersonderwijs ISK & VO

Werk je op een school waar veel nieuwkomers instromen en merk je dat jij of jouw team wel wat ondersteuning kan gebruiken? Voor ISK-docenten en leraren in het voortgezet onderwijs biedt VU Amsterdam verschillende korte (incompany) opleidingen aan op het gebied taal en pedagogiek.
Inclusief onderwijs in NT2 klas
Alfabetisering in de ISK en in het praktijkonderwijs

NT2

Andere aanbieders NT2

Hogeschool Utrecht

De HU biedt diverse professionaliseringstrajecten voor de ISK en NT2-docenten aan, voor zowel ISK, VO als MBO.
Postbachelor Nascholing en workshops NT2 docenten
Postbachelor Opleiding docent NT2
Postbachelor NT2 docent ISK, VO, MBO
Postbachelor Begeleiden van nieuwkomers
Postbachelor Taalcoördinator 

Radboud in’to Languages Nijmegen

NT2-docent of veel te maken met anderstalige leerlingen? Radboud in’to Languages is al jaren gespecialiseerd in scholing van docenten NT2 en biedt een ruim aanbod nascholingscursussen, masterclasses en workshops. Alle cursussen worden geleid door NT2-docenten van Radboud in’to Languages zelf. Ieder geeft scholing in zijn of haar specialisme.
Radboud into languages NT2

Fontys

De post-bacheloropleiding Docent NT2 is een landelijk erkende opleiding en biedt je alle kennis en kunde om dit vak goed uit te kunnen oefenen.
Meer informatie over opleiding

Windesheim Zwolle

Windesheim verzorgt een post hbo NT2 docentenopleiding, richt zich op het lesgeven aan nieuwkomers. We besteden hierbij nadrukkelijk aandacht aan culturele diversiteit.
Meer informatie over opleiding

NHL Stenden Leeuwarden

Deze cursus richt zich op het lesgeven aan nieuwkomers in het primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs, waarbij expliciet aandacht besteed wordt aan culturele diversiteit.
Meer informatie over cursus

Zorg

Aanbod Ondersteuning en Begeleiding nieuwkomers

Zorg

Trainingen, cursussen en scholing op het gebied van ondersteuning en begeleiding zorg zijn elders op website LOWAN te vinden.

Deel deze pagina