main-logo
Voortgezet onderwijs
Professionalisering NT2

Scholing, cursussen en bijeenkomsten

Lesgeven in de ISK kent een grote dynamiek. Ook het regulier onderwijs krijgt nieuwkomers midden in hun taalverwervingsproces. Zoek hier passende NT2 scholing.

Professionalisering

Scholingsaanbod NT2

Lesgeven in de ISK kent een grote dynamiek en hectiek en vraagt veel van docenten. Je moet kunnen inspelen op grote verschillen tussen leerlingen, zowel in taalniveau, achtergrond als competenties en kunnen omgaan met een constante in- en uitstroom van leerlingen. Door ervaring ga je expertise opbouwen, maar dat kan zeker ook ingevuld worden door trainingen en cursussen van experts.
Maar ook het regulier onderwijs krijgt te maken met instroom van ISK-leerlingen die nog midden in hun taalverwervingsproces zitten.

NT2

Aanbod ITTA UvA

ISK

Scholing voor ISK

NT2-kennis wordt uitgebreid, maak kennis met de nieuwste inzichten uit het vakgebied en pas deze toe in de eigen lespraktijk. Het ITTA heeft, in samenwerking met LOWAN-vo, de leerlijnen voor de ISK ontwikkeld.
Korte opleiding NT2 voor ISK-docenten
NT2 voor ISK-vakdocenten
Verlengde intake ISK
Werken met uitstroomprofielen en leerlijnen ISK

VO en MBO

NT2 trainingen voor regulier

Leerlingen in het regulier onderwijs zitten nog midden in het proces van tweedetaalverwerving. Zij hebben extra ondersteuning nodig om de vakinhoud te begrijpen en hun Nederlandse taalvaardigheid verder te ontwikkelen.
NT2 beleid in reguliere VO en MBO
O jee, een NT2-er in de klas! Scholing voor docenten in reguliere VO en MBO
NT2 voor MBO-docenten

ISK

Korte cursussen voor ISK

Het ITTA verzorgt verschillende kortere cursussen voor ISK-docenten of coördinatoren. Daarbij wordt gewerkt aan de nodige kennis en praktische vaardigheden rondom een specifiek thema. Dit kan ook incompany, dan wordt het wensen en specifieke onderwijssituatie aangepast.
Werken aan leessucces
Werken aan woordenschat
Alfabetisering in de ISK

Aanbod VU Amsterdam

ISK

Klassenmanagement en differentiatie

Voor ISK-docenten biedt de VU Amsterdam een training aan over de kernaspecten van klassenmanagement en differentiatie, verrijkt met inzichten uit het NT2-onderwijs. De trainers combineren wetenschappelijke inzichten met praktijkervaringen. Tijdens de vier interactieve bijeenkomsten brengen deelnemers zelf casussen in, waardoor de opgedane kennis direct toe te passen is.
Presentatie op studiedag LOWAN
Meer info over training

NT2

Korte trainingen NT2

Versterk je competenties als NT2-docent, kom kennis opdoen, praat bij over de nieuwste ontwikkelingen en wissel ervaringen uit met vakgenoten. Of doe mee met een interactief webinar. Voor docententeams bieden we maatwerk en incompanytrainingen.
Specialist alfabetisering NT2
Leren observeren
Praktijkgericht leren
Spreekvaardigheid
Uitspraak

Diversiteit

Inclusief onderwijs in NT2 klas

Omgaan met talige en culturele diversiteit.
In de NT2-klas komen mensen van allerlei culturen en talen samen om Nederlands te leren en Nederland te leren kennen. Hoe vanzelfsprekend diversiteit ook mag zijn in het NT2-veld, inclusie volgt er niet zomaar uit voort.
Voor NT2-docenten met minimaal enkele jaren werkervaring in de ISK of NT2-volwassenenonderwijs, bij voorkeur gecertificeerd.

Meer informatie
NT2

Andere aanbieders NT2

Hogeschool Utrecht biedt NT2 ondersteuning ISK’s en VO

De HU biedt diverse professionaliseringstrajecten voor de ISK en NT2-docenten aan.
– Begeleiding op maat NT2 voor ISK teams
– Module NT2 voor startende ISK-docenten
– Postbachelor opleiding docent NT2
– Taalgerichte didactiek voor vakdocenten ISK / docenten VO
– Master SEN – Expert in Nieuwkomersonderwijs: begeleiden van leerlingen met een vluchtelingenachtergrond
Aanbod HU 2020-2021
Specialist Expert in Nieuwkomersonderwijs
Certificering eerste lichting ISK specialisatie

Radboud in’to Languages

NT2-docent of veel te maken met anderstalige leerlingen? Radboud in’to Languages is al jaren gespecialiseerd in scholing van docenten NT2 en biedt een ruim aanbod nascholingscursussen en masterclasses. Alle cursussen worden geleid door NT2-docenten van Radboud in’to Languages zelf. Ieder geeft scholing in zijn of haar specialisme.
Radboud into languages NT2

Introductiecursus NT2 voor VO en MBO, Post-HBO

Deze cursus wijst je de weg om anderstalige nieuwkomers (neveninstromers) en taalzwakke leerlingen (onderinstromers) ondersteuning te bieden. In 5 bijeenkomsten van 3 uur worden diverse materialen en middelen aangereikt die gehanteerd kunnen worden in de praktijk. Aan bod komen o.a. woordenschat, klankvorming, woord- en zinsvorming en mondelinge taalvaardigheid. Deze vaardigheden zijn nodig om lessen in begrijpend lezen en zaakvakken te kunnen volgen. Ook het bieden van een veilige sfeer en het omgaan met psychosociale problematiek komt aan de orde.
Fontys Introductiecursus NT2

Zorg

Aanbod Ondersteuning en Begeleiding nieuwkomers

Zorg

Trainingen, cursussen en scholing op het gebied van ondersteuning en begeleiding zorg zijn elders op website LOWAN te vinden.

Deel deze pagina