main-logo
Voortgezet onderwijs
Professionalisering NT2

Scholing, cursussen en bijeenkomsten

Lesgeven in de ISK kent een grote dynamiek. Ook het regulier onderwijs krijgt nieuwkomers midden in hun taalverwervingsproces. Zoek hier passende NT2 scholing.

Professionalisering

Scholingsaanbod NT2

Lesgeven in de ISK kent een grote dynamiek en hectiek en vraagt veel van docenten. Je moet kunnen inspelen op grote verschillen tussen leerlingen, zowel in taalniveau, achtergrond als competenties en kunnen omgaan met een constante in- en uitstroom van leerlingen. Door ervaring ga je expertise opbouwen, maar dat kan zeker ook ingevuld worden door trainingen en cursussen van experts.
Maar ook het regulier onderwijs krijgt te maken met instroom van ISK-leerlingen die nog midden in hun taalverwervingsproces zitten.

NT2

Aanbod ITTA UvA

ISK

Scholing voor ISK

Hoe benut je de jaren in de ISK optimaal zodat ISK-leerlingen met succes kunnen uitstromen? Maak kennis met de nieuwste inzichten over NT2 en pas deze toe in je eigen lespraktijk. Het ITTA verzorgt trainingen voor zowel taal- en vakdocenten en voor ondersteuners op het gebied van NT2-didactiek én de organisatie van de ISK.
Korte opleiding NT2 voor ISK-docenten
NT2 voor ISK-vakdocenten
Verlengde intake ISK
Werken met uitstroomprofielen en leerlijnen ISK
Expert NT2: voor verdieping en verbreding

VO, PrO en MBO

NT2 trainingen voor regulier

NT2-leerlingen in het regulier onderwijs zitten nog midden in het proces van tweedetaalverwerving. Zij hebben extra ondersteuning nodig om de vakinhoud te begrijpen en hun Nederlandse taalvaardigheid verder te ontwikkelen. Hoe begeleid je leerlingen en hoe creëer je een taalontwikkelende leeromgeving?
Scholing tot NT2-deskundige in het regulier vo
Scholing tot NT2-deskundige in het PrO
Basisscholing NT2 voor mbo-docenten
Inspiratiesessie NT2-ontwikkeling in vo en PrO

ISK

Korte cursussen voor ISK

Wil je je kennis over een specifiek NT2-thema bijspijkeren? Het ITTA verzorgt verschillende kortere cursussen voor ISK-docenten, -ondersteuners of coördinatoren. Dit kan ook incompany, dan wordt de cursus aan jullie specifieke onderwijssituatie aangepast.
Effectieve feedback in ISK
Alfabetisering in ISK
Filosofiegesprekken voeren in de ISK
Werken met woorden in de ISK

Aanbod VU Amsterdam

ISK

Korte opleidingen voor de ISK/EOA

Lesgeven aan leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, is een vak apart. Voor ISK-docenten biedt VU Amsterdam een aantal (incompany) opleidingen aan over de kernaspecten van klassenmanagement en differentiatie en over de basisprincipes van NT2-onderwijs.
Basis NT2 voor ISK-docenten: de principes van NT2
Klassenmanagement en differentiatie voor de ISK
Eenjarige opleiding tot NT2-docent voor deelnemers met onderwijsbevoegdheid

Lesgeven aan anderstalige leerlingen in het VO

Hoe begeleid je nieuwkomers in een reguliere les in het voortgezet onderwijs? Deze korte opleiding richt zich op docententeams met leerlingen in de klas die het Nederlands als tweede taal hebben en lessen in het reguliere onderwijs volgen.
Meer informatie

Korte opleidingen nieuwkomersonderwijs ISK & VO

Werk je op een school waar veel nieuwkomers instromen en merk je dat jij of jouw team wel wat ondersteuning kan gebruiken? Voor ISK-docenten en leraren in het voortgezet onderwijs biedt VU Amsterdam verschillende korte (incompany) opleidingen aan op het gebied taal en pedagogiek.
Inclusief onderwijs in NT2 klas
Alfabetisering in de ISK en in het praktijkonderwijs

NT2

Andere aanbieders NT2

Hogeschool Utrecht biedt NT2 ondersteuning ISK’s en VO

De HU biedt diverse professionaliseringstrajecten voor de ISK en NT2-docenten aan.
– Begeleiding op maat NT2 voor ISK teams
– Module NT2 voor startende ISK-docenten
– Postbachelor opleiding docent NT2
– Taalgerichte didactiek voor vakdocenten ISK / docenten VO
– Master SEN – Expert in Nieuwkomersonderwijs: begeleiden van leerlingen met een vluchtelingenachtergrond
Aanbod HU 2020-2021
Specialist Expert in Nieuwkomersonderwijs
Certificering eerste lichting ISK specialisatie

Radboud in’to Languages

NT2-docent of veel te maken met anderstalige leerlingen? Radboud in’to Languages is al jaren gespecialiseerd in scholing van docenten NT2 en biedt een ruim aanbod nascholingscursussen en masterclasses. Alle cursussen worden geleid door NT2-docenten van Radboud in’to Languages zelf. Ieder geeft scholing in zijn of haar specialisme.
Radboud into languages NT2

Introductiecursus NT2 voor VO en MBO, Post-HBO

Deze cursus wijst je de weg om anderstalige nieuwkomers (neveninstromers) en taalzwakke leerlingen (onderinstromers) ondersteuning te bieden. In 5 bijeenkomsten van 3 uur worden diverse materialen en middelen aangereikt die gehanteerd kunnen worden in de praktijk. Aan bod komen o.a. woordenschat, klankvorming, woord- en zinsvorming en mondelinge taalvaardigheid. Deze vaardigheden zijn nodig om lessen in begrijpend lezen en zaakvakken te kunnen volgen. Ook het bieden van een veilige sfeer en het omgaan met psychosociale problematiek komt aan de orde.
Fontys Introductiecursus NT2

Zorg

Aanbod Ondersteuning en Begeleiding nieuwkomers

Zorg

Trainingen, cursussen en scholing op het gebied van ondersteuning en begeleiding zorg zijn elders op website LOWAN te vinden.

Deel deze pagina