main-logo
Home
LOWAN-vo

Voortgezet Onderwijs

Informatie, regelgeving, uitstroomprofielen en leerlijnen ISK, doorstroom na de ISK en ondersteuning nieuwkomers. LOWAN-vo helpt je verder.

Actueel

NPO en nieuwkomers
26 - 05 - 2021

Update NPO en extra budget nieuwkomers

Het NPO is er voor alle VO-leerlingen. Voor nieuwkomers komt er ook nog extra budget Zij hebben door corona extra vertraging opgelopen. Een update van de stand van zaken op de LOWAN website.

Meer lezen
LOWAN enquête
02 - 03 - 2021

Extra bekostiging nieuwkomers? LOWAN enquête

70% van de ISK’s hebben de LOWAN-enquête over bekostiging ingevuld. Voor een derde van de ISK-leerlingen wordt geen nieuwkomersbekostiging ontvangen. Tijd voor verandering.

Meer lezen
Zomerschool
17 - 02 - 2021

Zomerscholen in de ISK

Tijdens de zomervakantie is er veel minder taalcontact. Daar komt nog bij dat leerlingen in coronatijd onderwijstijd hebben gemist. Het is daarom belangrijk om in de zomer kansen voor taalontwikkeling te creëren.

Meer lezen
Handreiking
06 - 01 - 2021

NT2-handreiking voor docenten Praktijkonderwijs

In opdracht van LOWAN heeft het ITTA de NT2 handreiking voor docenten ‘O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs’ geschreven, een gratis printversie is te downloaden.

Meer lezen
Studiedag
15 - 09 - 2020

Studiedag LOWAN-vo succesvol verlopen

Vanwege het Corona-virus ging de landelijke studiedag LOWAN-vo, voor alle betrokkenen nieuwkomersonderwijs VO, in aangepaste vorm door. Veel positieve reacties. Presentaties en informatie worden gedeeld.

Meer lezen
Doorstroom in coronatijd
06 - 04 - 2021

Doorstroom van ISK naar regulier onderwijs in coronatijd

Meer dan ooit is extra aandacht en ondersteuning nodig voor de ISK leerling die doorstroomt naar het regulier onderwijs. Laat je inspireren en lees de aanbevelingen!

Meer lezen
Nieuws voortgezet onderwijs

Aanraders

Blog 16
16 - 04 - 2021

ISK leerlingen midden in de maatschappij

Als ISK staan we gelukkig midden in de Deventer-maatschappij. We werken veel samen met leerlingen uit het regulier onderwijs en we doen mee aan tal van projecten met andere organisaties.

Meer lezen
Boek
15 - 09 - 2020

Roman ‘ADEM’ over lot Eritrese vluchtelingen

Journalist en spreker Natasja Bijl schreef de ontroerende roman ADEM. Haar debuut gaat over de Eritrese vluchteling Meron Adem die op zeer jonge leeftijd en zonder ouders naar Nederland komt.

Meer lezen
LOWAN-vo

Themapagina's

Coronavirus

Leren op afstand voor ISK-leerlingen

LOWAN-vo houdt het nieuws bij en verzamelt belangrijke informatie en goede initiatieven op een speciale themapagina.
Benoembaarheid
08 - 10 - 2016

Beleidsregel benoembaarheid ISK-docent

Met een ontheffing kan men met een PABO-diploma en aanvullende scholing op NT2 benoemd worden voor het lesgeven aan nieuwkomers in de ISK.

Meer lezen
Lesmateriaal
10 - 09 - 2019

LOB-gids van ISK naar MBO – welke opleiding kies je

Dit LOB-lesmateriaal is voor ISK-leerlingen tijdens hun schakelfase naar het mbo. Het is bedoeld om in een ISK-schoolomgeving, begeleid door een docent/ mentor/ decaan/ loopbaanadviseur, mee te werken.

Meer lezen
Maatwerk

Haal talent uit leerlingen

ISK

Uitstroomprofielen en leerlijnen ISK

Uitstroomprofielen en wat er nodig is om het gewenste eindniveau te behalen wat nodig is voor een goede doorstroom. Na een verlengde intake worden leerlingen aan een leerlijn gekoppeld. Er is ook een aparte Leerlijn Alfabetisering in de ISK ontwikkeld.

Wat doe je op de ISK
VO en MBO

NT2 Handreiking regulier onderwijs

Na 2 jaar ISK is de leerling natuurlijk nog niet klaar met het leren van Nederlands! Het regulier onderwijs moet ook veel aandacht besteden aan de NT2-verwerving in een doorgaande taal-leerlijn. Deze handreiking en video’s bieden handvat. Er zijn nu 5 video’s beschikbaar.

Nieuwe video's
MBO

In gesprek over doorstroom

Een betere samenwerking tussen ISK’s en MBO instellingen is cruciaal om de talenten van nieuwkomers maximaal te ontplooien. Deze handreiking maakt duidelijk wat beide sectoren te doen staat om succesvolle doorstroom te bevorderen. Een pittige, maar zeker doenlijke opdracht!

ISK en MBO
Zorg

Ondersteuning en begeleiding

Onderzoek ISK en Zorg
10 - 03 - 2019

De organisatie van nabijheid-ISK en Zorg, uitkomsten onafhankelijk onderzoek

In opdracht van LOWAN en Pharos is in 2018 een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar ‘ISK en zorg’. Signaleer tijdig en organiseer zorg dichtbij. Leerlingen willen gezien worden.

Meer lezen
Augeo

Online cursus steun bieden vluchtelingen

In deze gratis online-cursus leer je over stress bij vluchtelingenjongeren en hoe hun natuurlijke veerkracht bevorderd kan worden. Zodat jongeren zich weer veilig voelen en weer kunnen leren.

Meer over extra zorg
Een nieuwe ISK opzetten

Stappenplan ISK

Om scholen te ondersteunen heeft LOWAN-vo, in opdracht van het ministerie van OCW, dit stappenplan samengesteld. Zowel gemeentes, bestuurders, directies, teamleiders als uitvoerders geven we hiermee een steuntje in de rug.
Het stappenplan is niet volledig, elke situatie is anders en behoeft eigen keuzes; betreft het een school met een tijdelijk karakter bij een noodopvang, is er sprake van een (tijdelijke) uitbreiding van een bestaande ISK of moet er een nieuwe ISK met een regionale functie gestart worden? Met dit stappenplan willen we helpen denken aan…! Je kunt altijd de hulp en ondersteuning van LOWAN inroepen.

Stappenplan

vo

ISK en NL onderwijs

Video's YouTube in vele talen beschikbaar

Vier nieuwe video’s die een beeld geven van de ISK in relatie tot het Nederlandse onderwijssysteem.
Deze video’s zijn bedoeld om in en buiten de ISK mee te werken. Uitermate geschikt voor leerlingen en ouders die het Nederlands niet goed beheersen en meer willen weten van de ISK en het Nederlandse onderwijssysteem.

  • Introductie, hoe is de ISK in het Nederlandse onderwijssysteem gepositioneerd en wat leer je op de ISK.
  • Leerroute 1, naar welke uitstroom werkt de leerling als hij in route 1 zit.
  • Leerroute 2, naar welke vervolgscholen werkt de leerling toe in route 2.
  • Leerroute 3, welk vervolgonderwijs is mogelijk met uitstroomprofiel route 3.

Deze video’s zijn in vele talen beschikbaar (google-translate).
In de afzonderlijke video, vink je bij Instellingen, ondertiteling aan en vervolgens kies je bij Automatische vertaling de taal naar keuze.

LOWAN heeft deze video’s ook beschikbaar in gesproken versies Engels en Arabisch.

Op deze LOWAN-pagina staan alle video’s op een rij
Digitale nieuwsbrief

LOWANieuws

Aanmelden LOWANieuws VO

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen aan nieuwkomers in de VO-leeftijd.

Deel deze pagina

Meer weten over NPO?

Kijk op de themapagina over het Nationaal Programma Onderwijs.
Lees meer