main-logo
Home
LOWAN-vo

Voortgezet Onderwijs

Informatie, regelgeving, uitstroomprofielen en leerlijnen ISK, doorstroom na de ISK en ondersteuning nieuwkomers. LOWAN-vo helpt je verder.

Nieuws voortgezet onderwijs

Actueel

Leren op afstand voor ISK-leerlingen
03 - 04 - 2020

Devices of wifi nodig voor ISK leerlingen? Vraag aan!

Laptops, tablets of Wifi nodig voor het leren op afstand van ISK-leerlingen? Vraag dan nu devices en internetverbinding aan! Aanmelden kan via het schoolbestuur, let op korte deadline.

Meer lezen
Themapagina Leren op afstand ISK
30 - 03 - 2020

Leren op afstand voor ISK-leerlingen-themapagina

Ook de ISK-leerlingen zitten thuis door het coronavirus. LOWAN-vo heeft een themapagina gemaakt, met interessante blogs, waar informatie, lessen, lesmaterialen en initiatieven gedeeld worden. Het leren van Nederlands moet doorgaan!

Meer lezen
LOWAN-vo

Themapagina's

Coronavirus

Leren op afstand voor ISK-leerlingen

LOWAN-vo houdt het nieuws bij en verzamelt belangrijke informatie en goede initiatieven op een speciale themapagina.
Themapagina
Nieuwe website
15 - 03 - 2020

Nieuwe LOWAN website online

De vernieuwde website heeft niet alleen een fris jasje gekregen, maar daarnaast is er ook veel aandacht besteed aan gebruiksvriendelijkheid, overzichtelijke structuur en gebruik van nieuwe visuele beelden.

Meer lezen
Blog
28 - 03 - 2020

Elkaar zien; dat heeft en geeft zin!

Even dat praatje, even die aandacht, is net zo belangrijk als het leren, misschien zelfs een voorwaarde om Nederlands te leren?

Meer lezen
Studiedag
13 - 03 - 2020

Studiedag LOWAN-vo verzet naar 14 september 2020

Vanwege het Corona-virus is de landelijke studiedag LOWAN-vo, voor alle betrokkenen nieuwkomersonderwijs VO, verplaatst. Er komen 900 deelnemers, plenair, 40 workshops en een informatiemarkt.

Meer lezen
Boek
13 - 01 - 2020

Roman ‘ADEM’ over lot Eritrese vluchtelingen

Journalist en spreker Natasja Bijl schreef de ontroerende roman ADEM. Haar debuut gaat over de Eritrese vluchteling Meron Adem die op zeer jonge leeftijd en zonder ouders naar Nederland komt.

Meer lezen
Lesmateriaal
04 - 04 - 2020

Digitale scheurkalender ISK

Kunst en taal is speciaal ontwikkeld voor ISK’s en is gratis. De kalender maakt kennis met kunst en cultuur aan de hand van thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren. In elk thema een kunstwerk uit het Kröller-Müller Museum.

Naar lesmateriaal
Maatwerk

Haal talent uit leerlingen

ISK

Uitstroomprofielen en leerlijnen ISK

Uitstroomprofielen en wat er nodig is om het gewenste eindniveau te behalen wat nodig is voor een goede doorstroom. Na een verlengde intake worden leerlingen aan een leerlijn gekoppeld. Er is ook een aparte Leerlijn Alfabetisering in de ISK ontwikkeld.

Wat doe je op de ISK
VO en MBO

NT2 Handreiking regulier onderwijs

Na 2 jaar ISK is de leerling natuurlijk nog niet klaar met het leren van Nederlands! Het regulier onderwijs moet ook veel aandacht besteden aan de NT2-verwerving in een doorgaande taal-leerlijn. Deze handreiking en video’s bieden handvat. Er zijn nu 5 video’s beschikbaar.

Nieuwe video's
MBO

In gesprek over doorstroom

Een betere samenwerking tussen ISK’s en MBO instellingen is cruciaal om de talenten van nieuwkomers maximaal te ontplooien. Deze handreiking maakt duidelijk wat beide sectoren te doen staat om succesvolle doorstroom te bevorderen. Een pittige, maar zeker doenlijke opdracht!

ISK en MBO
Zorg

Ondersteuning en begeleiding

Onderzoek ISK en Zorg
10 - 03 - 2019

De organisatie van nabijheid-ISK en Zorg, uitkomsten onafhankelijk onderzoek

In opdracht van LOWAN en Pharos is in 2018 een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar ‘ISK en zorg’. Signaleer tijdig en organiseer zorg dichtbij. Leerlingen willen gezien worden.

Meer lezen
Augeo

Online cursus steun bieden vluchtelingen

In deze gratis online-cursus leer je over stress bij vluchtelingenjongeren en hoe hun natuurlijke veerkracht bevorderd kan worden. Zodat jongeren zich weer veilig voelen en weer kunnen leren.

Meer over extra zorg
Een nieuwe ISK opzetten

Stappenplan ISK

Om scholen te ondersteunen heeft LOWAN-vo, in opdracht van het ministerie van OCW, dit stappenplan samengesteld. Zowel gemeentes, bestuurders, directies, teamleiders als uitvoerders geven we hiermee een steuntje in de rug.
Het stappenplan is niet volledig, elke situatie is anders en behoeft eigen keuzes; betreft het een school met een tijdelijk karakter bij een noodopvang, is er sprake van een (tijdelijke) uitbreiding van een bestaande ISK of moet er een nieuwe ISK met een regionale functie gestart worden? Met dit stappenplan willen we helpen denken aan…! Je kunt altijd de hulp en ondersteuning van LOWAN inroepen.

Stappenplan

vo

ISK en NL onderwijs

Video's YouTube in vele talen beschikbaar

Vier nieuwe video’s die een beeld geven van de ISK in relatie tot het Nederlandse onderwijssysteem.
Deze video’s zijn bedoeld om in en buiten de ISK mee te werken. Uitermate geschikt voor leerlingen en ouders die het Nederlands niet goed beheersen en meer willen weten van de ISK en het Nederlandse onderwijssysteem.

  • Introductie, hoe is de ISK in het Nederlandse onderwijssysteem gepositioneerd en wat leer je op de ISK.
  • Leerroute 1, naar welke uitstroom werkt de leerling als hij in route 1 zit.
  • Leerroute 2, naar welke vervolgscholen werkt de leerling toe in route 2.
  • Leerroute 3, welk vervolgonderwijs is mogelijk met uitstroomprofiel route 3.

Deze video’s zijn in vele talen beschikbaar (google-translate).
In de afzonderlijke video, vink je bij Instellingen, ondertiteling aan en vervolgens kies je bij Automatische vertaling de taal naar keuze.

LOWAN heeft deze video’s ook beschikbaar in gesproken versies Engels en Arabisch.

Op deze LOWAN-pagina staan alle video’s op een rij
Digitale nieuwsbrief

LOWANieuws

Aanmelden LOWANieuws VO

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen aan nieuwkomers in de VO-leeftijd.
Meld je aan

Agenda

Deel deze pagina