main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

In gesprek over doorstroom ISK – MBO

Een betere samenwerking tussen ISK’s en MBO instellingen is cruciaal om de talenten van nieuwkomers maximaal te ontplooien. Na de ISK periode is de leerling nog niet klaar met Nederlands leren, integendeel dan begint pas de reis in het regulier onderwijs. Een ISK-leerling die doorstroomt naar het MBO, dat gaat in de praktijk niet altijd gemakkelijk. Er zijn hobbels als het gaat om “taalachterstand”, exameneisen Nederlands in het MBO en het ontbreken van extra bekostiging en faciliteiten.
Deze handreiking maakt duidelijk wat beide sectoren te doen staat om succesvolle doorstroom te bevorderen. Een pittige, maar zeker doenlijke opdracht!

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): LOWAN-vo en ITTA
  • Uitgever:LOWAN-vo
  • Jaar van uitgave:2018

Deel deze pagina