main-logo
Organisatie
Peuters

Een goede start voor peuters

De kinderopvang kan nieuwkomers in de peuter leeftijd een goede start geven.

Peuters

De eerste jaren van een kind zijn van groot belang. Dat geldt uiteraard ook voor jonge kinderen die in de asielopvang verblijven. Helaas is de leefsituatie voor deze kinderen vaak weinig bevorderlijk voor de ontwikkeling. Zij hebben te maken met stress, onrust, weinig speel- en spelmogelijkheden en moeten geregeld verhuizen. Er is nauwelijks gelegenheid om een start te maken met het leren van de Nederlandse taal. De kans dat deze kinderen met een (taal)achterstand aan hun schoolcarrière beginnen is dan ook groot. Het grootste deel van de kinderen die Nederland binnen komen via een asielverzoek, zal ook in Nederland blijven. Kinderen hebben recht op een goede start en ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk dat deze kinderen in Nederland een goede start maken, om op latere leeftijd optimaal te kunnen participeren.

E-learning van Pharos

Pharos heeft een e-learning ontwikkeld voor professionals die werken in de kinderopvang met gezinnen met een vluchtelingenachtergrond. In deze module leer je om te gaan met vluchtelingenkinderen en –ouders in de kinderopvang. Je oefent onder andere met signaleren, opvallend gedrag, observeren, herkennen van eigen grenzen en gesprekken voeren.

Naar e-learning

Anderstaligheid en opvallend gedrag van kinderen

Deze brochure bevat praktijkervaringen van kinderopvangaanbieders die te maken hebben met vluchtelingenpeuters.

Anderstaligheid en opvallend gedrag

Vluchtelingenkinderen

Om als pedagogisch medewerker de vluchtelingenkinderen en hun ouders zo goed mogelijk te begeleiden is het handig om iets te weten over de achtergrond van deze gezinnen.

Achtergrond vluchtelingenkinderen

Goede voorbeelden

Goede voorbeelden vanuit de asielopvang voor jonge kinderen.

Handreiking peuters

Lesmateriaal

Meertalige prentenboeken 0 - 3 jaar

Voorlezen en praten met jonge kinderen stimuleert de taalontwikkeling. LAPPA® Little heeft een aanbod vrolijke en interactieve prentenboeken.

Lees meer

LOGO3000

LOGO3000 is een voorraadkamer vol met woorden. Deze woorden zijn geclusterd op platen. Als peuteropvang kan je zelf de volgorde bepalen. Naast de platen is er ook software voor leerlingen om woorden te oefenen.

LOGO3000

Bereslim

Bereslim is aanbieden van digitale prentenboeken. Deze boeken kunnen thuis en op school bekeken worden. Door de prentenboeken leren leerlingen nieuwe woorden.

Bereslim

Samenwerken met ouders

Eerst thuis dan taal

Aansluiten bij wat thuis gebeurt: volgens lector Martine van der Pluijm (hogeschool Rotterdam) is dat de crux als je de taalontwikkeling van jonge kinderen een steun in de rug wil geven. Peuters en kleuters ontwikkelen zich grotendeels thuis. De visie op de samenwerking met ouders draaien we dus liever om: eerst thuis, dan school. Meer info? Lees artikel via onderstaande link

Artikel Didactief

7 stappen naar rijke taalomgeving

Thuis in Taal is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak voor taalversterking bij jonge kinderen. In de aanpak zijn daarvoor zeven stappen geformuleerd die pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen zetten. De sleutel is een goede samenwerking met en respectvolle benadering van alle ouders.

Naar website Thuis in Taal

Global tolk

Via Global Tolk hebben scholen met nieuwkomers korting. Bij de eerste keer gebruik aanmelden. Vervolgens is het mogelijk om via een online systeem of telefonisch een tolk in te zetten.

Global Talk

Meer weten?

Checklist voor gemeenten

8 tips hoe een gemeente de integratie van jonge vluchtelingen kan bevorderen.

Checklist

Onderzoek naar opvang asielpeuters

In augustus 2020 is er een onderzoek gepubliceerd over de toegang tot voorschoolse educatie voor peuters die op een AZC wonen.

Naar onderzoek

Deskundigheidsbevordering en methodieken

Deskundigheidsbevordering van de kinderopvangmedewerkers die werken met vluchtelingenkinderen.

Deskundigheidsbevordering

Anderen bekeken ook

LOWAN netwerk

Vakgebieden

Deel deze pagina