main-logo
Organisatie
Leren van elkaar

Regionale samenwerking

Nieuwkomersscholen die een sterke, duurzame, regionale opzet hebben zetten we graag 'in the picture'. We kunnen veel leren van deze regio's.

Regionale samenwerking

In Tilburg draaien er onder de mantel van het samenwerkingsverband ‘Plein013’ diverse projecten voor nieuwkomers. Zoals de Topklas (een jaar extra taalondersteuning voordat de kinderen naar het VO gaan), Taalschool (aparte nieuwkomersklassen verspreid over de stad), Taal52 (extra taalaanbod in de vakantie), Brug naar Taal (hulp van tolk bij oudergesprekken). Via de onderstaande link meer informatie.

Plein013

In Haarlem draait een nieuwkomersschool met een regionale opzet (6 gemeenten). Nadat de leerlingen een eerste basis hebben in het Nederlands stromen ze uit naar een van de regionale scholen. Vervolgens draaien ze vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs met het ‘ITK-maatje’ project. Scholen krijgen 3 jaar lang een training zodat ze leerlingen meerdere jaren goed worden gevolgd en ondersteund. Meer over dit project? Klik op de link.

HaarlemTaal

In de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn 3 voorzieningen voor nieuwkomers. In Schiedam staat de Wereldschool, in Vlaardingen de Globe en in Maassluis de Diamant. Dit zijn 3 unieke locaties maar die wel samen overleggen en gezamenlijk uitdagingen aan gaan. Momenteel werken ze gezamenlijk aan een aantal aandachtspunten. Ze vallen alle drie onder een ander bestuur, de coördinerende functie van het samenwerkingsverband is heel mooi in deze regio. Drie nieuwkomerslocaties en een regio opzet om trots op te zijn!

Onderwijs dat past
Video

Goed zicht op in- en uitgaven

In het nieuwkomersonderwijs fluctueren de leerlingenaantallen sterk. Dit heeft consequenties voor de bekostiging.

We ervaren dat het cruciaal is dat er een goede gezamenlijke visie is m.b.t. het nieuwkomersonderwijs in een regio. Deze visie is ondersteunend aan kwalitatief goed onderwijs aan deze doelgroep.

Ook een sterk voorbeeld?

Anderen bekeken ook

Bekostiging overheid

De eerste drie weken

Deel deze pagina