main-logo
Nieuwe locatie
Stappenplan bij opzet

Een nieuwkomerslocatie goed opzetten

Regionale afspraken verschillen per regio. Iedere regio is immers anders. Hieronder een aantal facetten die bij elke opzet belangrijk zijn.

Opzetten locatie

Bij het organiseren van het nieuwkomersonderwijs zijn er een aantal uitdagingen. De eerste uitdaging gaat om de leerlingen, het is onbekend wie de leerlingen zijn en hoeveel. Het is hierom zo belangrijk dat er een regionale duurzame opzet komt zodat de opzet fluctuatie bestendig is. Want fluctuatie brengen financiële risico’s met zich mee, hebben gevolgen voor de opzet en risico m.b.t. continuïteit.
Regionale afspraken verschillen per regio. Iedere regio is immers anders. Hieronder een aantal facetten die bij elke opzet belangrijk zijn.

Diverse facetten die relevant zijn

Wie zijn de leerlingen

Doelgroep

Nieuwkomers is een grote diverse groep. Het omvat vluchteling die op uitnodiging naar NL komen, mensen die asiel aanvragen in NL, migranten die om economische redenen komen, gezinsherenigers, migranten die naar NL komen omdat hun bedrijf zich vestigt in NL, mensen die trouwen met een NL partner maar ook mensen die Nederlander zijn maar weer naar NL terugkomen. Voor welke leerlingen is jullie nieuwkomerslocatie?

Welke leeftijd hebben de leerlingen?

Leeftijd

Hoe oud zijn de leerlingen die welkom zijn? Is de locatie ook open voor peuters van 2,5 jaar? Zijn 4-jarige welkom? Een 5- jarige? Van 6-11 jaar? Zijn 12-jarige welkom? En een voortgezet onderwijs locatie? Het antwoord op deze vraag heeft consequenties voor de inhoud, inrichting en financiering. Indien peuters ook welkom zijn, dan gaat het ook om VVE. Leeftijd 4-12 jaar valt onder basisonderwijs en oudere leerlingen vallen onder het VO.

Voor welke regio wordt dit plan gemaakt?

Regio

Waar wonen de leerlingen die binnen de doelgroep vallen? Welke plaatsen vallen niet binnen de regio? Kijk goed naar de randplaatsen/gemeenten. We adviseren om aanliggende gemeenten/ samenwerkingsverbanden te informeren over jullie traject. Het is fijn dat er een dekkend nieuwkomersaanbod is zowel in jullie regio als de aangrenzende regio’s.

Wat zijn de verwachte inkomsten?

Financiën

Welke inkomstbronnen zijn er? Financiering vanuit het Rijk (regulier + bijzondere bekostiging). In veel gemeenten draagt de gemeente ook financieel bij. Soms is dit op basis van groep, soms op leerling. Soms gefactureerd op jaarbasis, soms op kwartaalbasis. Op onze site staat een rekentool, deze is te gebruiken om bij het maken van een begroting.

Landelijke en regionale partners

Betrokken partners

Er zijn wellicht partners betrokken op landelijk en regionaal niveau, naast de partners op uitvoeringsniveau. Landelijke partners kunnen zijn COA, LOWAN en OCW. Regionale partners zijn bijv. samenwerkingsverband passend onderwijs, gemeente en de schoolbesturen. Denk ook aan een zorgorganisatie en vluchtelingenwerk. Het is belangrijk om stil te staan of er met iedere partner contact is. Vervolgens is het belangrijk om de rollen van iedere partner na te gaan.

Diverse belangen behartigt in de stuurgroep

Stuurgroep

Wie gaan er regelmatig om tafel zitten om de voorstellen voor te bereiden? Het werkt het beste als deze stuurgroep ook na de opzet contact blijft hebben. Het is mooi als er diverse belangen worden behartigd door de leden van de stuurgroep. Dus bijv. iemand vanuit de gemeente, een schoolbestuur, en vanuit de school. Een onpartijdige voorzitter is een pre. Dus bijv. de voorzitter kan de bestuurder zijn van een schoolbestuur waar de school niet onder valt.

Wat hebben de leerlingen nodig?

Behoefte doelgroep

Wat hebben deze leerlingen nodig? Dit is een zeer relevante vraag bij het tot stand komen van een visie. Het is krachtig om een meerjarige visie te maken. Welk aanbod hebben de leerlingen nodig in de eerste fase, en wat hebben ze nodig in de vervolgfase?

Welk gebouw?

Locatie

Een locatie of meerdere locaties? Bestaande bouw? Nieuwbouw? In een school? Op een AZC-terrein. AZC-leerlingen en overige nieuwkomers gezamenlijk of apart?

Leerkrachten met expertise

Personeel

Continuiteit en professionalisering van personeel is belangrijk. Ook hier moet expliciet over nagedacht worden vanwege de fluctuatie.

Hoe komen de leerlingen op school?

Leerlingenvervoer

In een nieuw land, beheerst de taal nog niet, kent de omgeving nog niet. Hoe komen deze leerlingen op school? Kan het lopend of op de fiets, of is de afstand te groot?

Afspraken vastleggen

De afspraken tussen de diverse partijen worden vervolgens vastgelegd. De een doet dit in een convenant dat een aantal jaren geldig is, de ander in een jaarplan en herrijkt het ieder jaar. Het meest belangrijk is dat de samenwerking werkt en dat er een voorziening voor nieuwkomers is waar iedereen achter staat. Soms zien we dat er prachtige documenten zijn en convenanten en dat het in de praktijk niet werkt. Ons advies is dus niet om deze onderstaande voorbeelden ‘klakkeloos’ over te nemen, maar neem ze mee als inspiratie.

Voorbeeld convenant Jaarplan en evaluatie uit Haarlem

LOWAN denkt mee

Graag denken wij mee in de opzet of versterking/aanpassingen van nieuwkomersvoorzieningen. Bel of mail gerust. Het is soms ook mogelijk dat wij op locatie meedenken. Hieronder twee voorbeelden van presentatie die we hebben gegeven:

Voorbeeld regio presentatie Voorbeeld opstarten AZC school presentatie

En nu... naar de inhoud!

De kaders zijn bekend. Nu sparren over de inhoud. Welke vakken? Met welke inhoud? Groepen op niveau of op leeftijd? Onze tip is om bij een aantal scholen te gaan kijken. Kijk in de scholendatabase voor suggesties. Een ander idee is om de regio coördinator te mailen voor tips.

LOWAN netwerk
Anticiperen op aanbod

Organiseren van nieuwkomersonderwijs

In deze publicatie van Sardes een beschrijving van de succesfactoren. de uitdagingen, de afspraken en de ontwikkeling in het regionaal organiseren van het nieuwkomersonderwijs. Mooie voorbeelden vanuit de praktijk en wetenschappelijke inzichten.

Meer informatie publicatie

Anderen bekeken ook

LOWAN netwerk

Vakgebieden

Deel deze pagina