main-logo
Primair onderwijs
Kwaliteitszorg

Structureel aan kwaliteit werken

Een beredeneerd aanbod met een cyclische aanpak

Kwaliteitszorg

Een veilige plek voor iedere leerling zodat de groei optimaal is. De leerling zien! Een passend aanbod met een afwisselend programma. Met een regelmatige interval toetsen, analyseren en weer vooruit kijken. De leerkracht en leerling ondersteunen waar nodig.

Eerste drie weken

Tijd om te wennen

Het eerste contact. Een mooi volledig intakegesprek. Uitspreken van verwachtingen naar ouders. Aangeven wat zij van school kunnen verwachten. Een goede schoolgids. En dan.. een mooie start in de klas. Een maatje die dezelfde taal spreekt. Hoe start je deze eerste 3 weken?

Eerste drie weken
verschillen maken de wereld mooier
Achtergrond leerlingen

Herkomstlanden

Door meer te weten over de achtergrond van de leerlingen (religie, cultuur, taal en herkomstland) kunnen we de leerlingen beter begrijpen. Via de onderstaande link meer informatie over de verschillende herkomstlanden.

Achtergrond leerling
Oudergesprekken

In gesprek met elkaar

Oudergesprekken gaan over vertrouwen en begrip. Hoe voer je een goed oudergesprek met ouders waarmee je de taal niet deelt? Wanneer gebruik je een tolk? Maak je gebruik van de LOWAN korting bij Global Talk.

Oudergesprekken
Ontwikkelingsperspectief

Programma op maat

Beginsituatie is vastgesteld en nu? Welke doelen voor welke vakgebieden en met welke interval worden de toetsen afgenomen? Wat is wijsheid?

Ontwikkelingsperspectief
Welbevinden

Wat helpt als het even niet lukt?

Vaak is er weinig bekend over de leerling. Stagneert de leerling? Toont de leerling opvallend gedrag? Hoe lang heeft een leerling nodig om te settelen? Hoe is de thuissituatie? Waar is hulp beschikbaar voor deze leerling?

Welbevinden
Toetsen

Meten = weten

Hoe stel je de beginsituatie vast? Welke toetsen kun je gebruiken bij een nieuwkomer?

Toetsen
Uitstroom

Afscheid nemen van leerlingen

Wat moet je doen als er een leerling vertrekt? Wat doe je praktisch in de klas? Welke administratieve handeling doe je? Wat communiceer je naar de vervolgschool?

Uitstroom

Anderen bekeken ook

speciaal kader voor nieuwkomers

Inspectie van het Onderwijs

Hoe zit dit?

Asielprocedure

Deel deze pagina