main-logo
Voortgezet onderwijs
Doorstroom

Van ISK naar regulier onderwijs

Na de ISK is de leerling niet klaar met het leren van Nederlands. Een doorgaande taal-leerlijn is essentieel voor een succesvolle schoolloopbaan. Een doorstroomdossier helpt bij een warme overdracht.

Doorstroom naar regulier onderwijs

Het doel van de ISK is doorstroom naar het regulier onderwijs of in een enkel geval arbeid/sociale redzaamheid. Daar doet een ISK-leerling gemiddeld 2 jaar over. Dit is geen vaststaand gegeven.
Het is afhankelijk van:

  • Is de leerling gealfabetiseerd?
  • Het uitstroomprofiel
  • Zijn er samenwerkingsprojecten/kunnen inhoudelijke delen samen gedaan worden?
  • Welke afspraken er gemaakt kunnen worden tussen ISK en regulier onderwijs

Na 2 jaar ISK is de leerling natuurlijk nog niet klaar met het leren van Nederlands! Het regulier onderwijs moet ook veel aandacht besteden aan de NT2-verwerving in een doorgaande taal-leerlijn.

NT2 Handreiking voor docenten van het regulier onderwijs VO en MBO

O jee, een NT2-leerling in de klas!
Leerlingen die vanuit de ISK het reguliere onderwijs instromen, zitten nog midden in hun tweedetaalverwervingsproces. In de ISK is een goede basis gelegd voor het Nederlands, binnen het regulier onderwijs kan én moet hun Nederlandse taalvaardigheid zich verder ontwikkelen. De leerling moet zich ook de inhoud van veel vakken eigen maken. Elke docent kan de leerling ondersteunen en begeleiden. Deze handreiking kan bijdragen aan de nodige expertise en is bedoeld voor alle docenten die lesgeven in het VO of MBO en is gratis te downloaden.

Wat komt de NT2-leerling veel tegen
Vier onderwijssituaties komen aan bod die de leerling veel tegenkomt in het regulier onderwijs:
• Werken aan woordenschat;
• De instructie en uitleg van de docent begrijpen;
• De tekst in een schoolboek lezen;
• Een verslag schrijven.
Iedere onderwijssituatie wordt toegelicht aan de hand van drie onderdelen:
1. Korte schets van de onderwijssituatie en het ‘probleem’ dat de NT2-leerling kan ervaren.
2. Wat moet je weten? Een toegankelijk inkijkje vanuit de theorie over tweedetaalverwerving.
3. Wat kun je doen? De NT2-leerling in de klas:
– Wat kan de docent doen: informatie en voorbeelden.
– Wat kan de leerling doen: informatie over de ontwikkeling van leerstrategieën.

Download de handreiking NT2 (pdf)

Scholing tot NT2-deskundige in het regulier onderwijs

Het regulier voortgezet onderwijs krijgt steeds vaker te maken met de instroom van anderstalige leerlingen uit de ISK. Deze leerlingen zitten nog midden in het proces van tweedetaalverwerving. Zij hebben extra ondersteuning nodig om de vakinhoud te begrijpen én om hun taalvaardigheid verder te ontwikkelen. Hiervoor is het van belang dat er NT2-kennis aanwezig is in het regulier onderwijs.
In deze scholing krijg je inzicht in een aantal principes die van belang zijn bij het leren van een tweede taal én je leert wat NT2-leerlingen nodig hebben in het regulier onderwijs. Je krijgt tips en handreikingen voor de lespraktijk en begeleiding van NT2-leerlingen binnen de eigen school.

Scholing ITTA
Doorstroom

Doorstroomdossier

Het doorstroomdossier is gebaseerd op goede voorbeelden van ISK’s, afgestemd op wat relevant is voor het vervolgonderwijs en gerelateerd aan de uitstroomprofielen en leerlijnen van LOWAN. Het is gericht op doorstroom naar vervolgonderwijs, maar zeker ook bruikbaar bij verhuizing naar een andere ISK.

In deel A worden algemene gegevens verzameld met betrekking tot de thuissituatie, speciale ondersteuningsbehoeften, studievaardigheden, taalvaardigheid en gebruikte lesmethodes. Dit wordt ingevuld door de contactpersoon van de school.
In deel B kan de leerling iets van zichzelf laten zien door wat te vertellen over zijn/haar thuissituatie, interesses en wensberoep, maar ook over de ervaringen op school, stage of werk. De ontvangende school zal zich zodoende een beter beeld kunnen vormen van de leerling.

Hoe te gebruiken

Het doorstroomdossier mag naar eigen inzicht gebruikt worden. Daarvoor is een word-versie op de site geplaatst (afhankelijk van de word-versie kan dit verspringen, in pdf kun je de oorspronkelijke opzet en stijl zien). Daarmee kan het ook afgestemd worden met een leerlingvolgsysteem of administratiesysteem wat op de school gebruikt wordt. De toelichting geeft meer informatie bij het invullen van het dossier.

Toelichting doorstroomdossier
Doorstroomdossier LOWAN-vo (pdf)
Doorstroomdossier LOWAN-vo (word)

Nieuws

Aanbevelingen Taalunie
23 - 11 - 2023

Taalunie doet aanbevelingen doorstroom ISK

De Taalunie heeft, samen met een groep deskundigen, aanbevelingen geformuleerd om de doorstroom van nieuwkomersleerlingen naar het vervolgonderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Meer lezen
ITTA-training
16 - 06 - 2023

Training NT2-expertise ISK delen met vervolgonderwijs

Hoe kan de ISK zijn NT2-expertise delen met het regulier onderwijs? In deze training van het ITTA krijgen ISK-docenten handvatten om hun eigen NT2-kennis door te geven.

Meer lezen
Examens in VO talen
20 - 12 - 2023

Examens VO taalvakken-Taal naar Keuze

De inschrijving staat open voor de examens in het VO voor de talen Arabisch, Chinees, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks.

Meer lezen
Toetsing en examinering

Extra tijd voor leerlingen korter dan 6 jaar onderwijs in NL

Extra tijd, gebruik woordenboek en taalpaspoort

ERK en F-niveaus

Toetsing na de ISK

Advies toetsing in regulier onderwijs

Advies toetsing ISK-leerlingen in het regulier onderwijs. Toets een leerling die van de ISK af komt niet meteen met toetsen die bedoeld zijn voor leerlingen die Nederlands als moedertaal hebben. Een traject op maat die recht doet aan de taalontwikkeling is belangrijk. Bureau ICE adviseert en gaat in op de verschillende raamwerken en wanneer welke toetsen ingezet kunnen worden.

Lees de bespreking van Bureau ICE

Anderen bekeken ook

ISK en uitstroom

ISK en NL onderwijssysteem

Samenwerking

Regelgeving biedt maatwerk

Deel deze pagina