main-logo
Voortgezet onderwijs
Zorg

Ondersteuning voor nieuwkomers

Het bieden van een goed en verantwoord pedagogisch en didactisch klimaat is belangrijk, zowel in de ISK als het regulier onderwijs. Extra zorg en ondersteuning tijdig en dichtbij organiseren.

Regionale bijeenkomsten Zorg op ISK
16 - 03 - 2023

Regionale bijeenkomsten Zorg op de ISK

Een ronde langs ISK’s, op zoek naar inspirerende voorbeelden voor het NPO-budget nieuwkomers en de uitdagingen van zorg, werd gevolgd door regionale bijeenkomsten ‘Zorg op de ISK’.

Meer lezen
Artikel
19 - 06 - 2023

Oekraïense leerlingen

LOWAN-vo organiseert regionale bijeenkomsten waar zorgcollega’s van ISK’s actuele vraagstukken bespreken. LOWAN gaat in dit artikel nader in op de Oekraïense leerlingen in de ISK.

Meer lezen
NPO budget

Serie inspiratievoorbeelden ISK en Zorg

Serie ISK en Zorg
10 - 03 - 2023

Serie inspiratievoorbeelden ISK en Zorg-verbondenheid staat centraal

Eva Klooster maakt voor LOWAN in 2022 en 2023 een ronde langs ISK’s, op zoek naar inspirerende voorbeelden en de uitdagingen van zorg op de ISK’s, nu bij VOAT SUMMA Plus Eindhoven.

Meer lezen
Serie ISK en Zorg
12 - 01 - 2023

Serie inspiratievoorbeelden ISK en Zorg-een ISK verdient eigen zorg en een bestuur die dat ziet

Eva Klooster maakt voor LOWAN in 2022 en 2023 een ronde langs ISK’s, op zoek naar inspirerende voorbeelden en de uitdagingen van zorg op de ISK’s, nu bij de ISK Leiden.

Meer lezen
NPO en nieuwkomers
11 - 03 - 2022

Update NPO en extra budget nieuwkomers

Het NPO is er voor alle VO-leerlingen. Voor nieuwkomers is er extra budget. Een update van de stand van zaken op de LOWAN website. De bestedingstermijn is met 2 jaar verlengd.

Meer lezen
Serie ISK en Zorg
08 - 12 - 2022

Serie inspiratievoorbeelden ISK en Zorg-vanaf de ISK tot in het vervolgonderwijs

Eva Klooster maakt voor LOWAN in 2022 een ronde langs ISK’s, op zoek naar inspirerende voorbeelden en de uitdagingen van zorg op de ISK’s, nu bij de ISK Groningen.

Meer lezen
Serie ISK en Zorg
21 - 11 - 2022

Serie inspiratievoorbeelden ISK en Zorg-brede inzet op preventie

Eva Klooster maakt voor LOWAN in 2022 een ronde langs ISK’s, op zoek naar inspirerende voorbeelden en de uitdagingen van zorg op de ISK’s, nu van Mundus College Amsterdam.

Meer lezen
Serie ISK en Zorg
30 - 10 - 2022

Serie inspiratievoorbeelden ISK en Zorg-versterken weerbaarheid

Eva Klooster maakt voor LOWAN in 2022 een ronde langs ISK’s, op zoek naar inspirerende voorbeelden en de uitdagingen van zorg op de ISK’s, nu uit Gouda.

Meer lezen
Serie ISK en Zorg
06 - 07 - 2022

Serie inspiratievoorbeelden ISK en Zorg-tutoren en teamspirit

Eva Klooster maakt voor LOWAN in 2022 een ronde langs ISK’s, op zoek naar inspirerende voorbeelden en de uitdagingen van zorg op de ISK’s, nu uit Wageningen.

Meer lezen
Serie ISK en Zorg
27 - 06 - 2022

Serie inspiratievoorbeelden ISK en Zorg-alles is mogelijk

Eva Klooster maakt voor LOWAN in 2022 een ronde langs ISK’s, op zoek naar inspirerende voorbeelden en de uitdagingen van zorg op de ISK’s, nu uit Arnhem.

Meer lezen
Serie ISK en Zorg
11 - 06 - 2022

Serie inspiratievoorbeelden ISK en Zorg-jongerenwerkers

Eva Klooster (onderzoek ‘nabijheid van zorg’) maakt voor LOWAN in 2022 een ronde langs ISK’s, op zoek naar inspirerende voorbeelden en de uitdagingen van zorg op de ISK’s.

Meer lezen
Zorg ISK en vervolgonderwijs

Bied een goed en verantwoord pedagogisch klimaat

Het gaat niet alleen om vluchtelingen, maar ook om kinderen van arbeidsmigranten, kinderen die in het kader van gezinsvorming naar Nederland komen etc. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze ontheemd zijn. Ze hebben afscheid moeten nemen van mensen en dingen die hen dierbaar waren. Meestal zijn het de ouders of familie die de keuze maken maakten om te vertrekken. Zij hebben hoge verwachtingen van de kinderen, die moeten gaan slagen in het nieuwe land. Een goede toekomst voor de kinderen is vaak het motief om weg te gaan.
School is een toegangspoort tot Nederland. Het biedt structuur en uitdaging. Iedere school heeft als taak om thuis en school te verbinden, om de verschillende leefwerelden van thuis, straat en school bij elkaar te brengen. Het bieden van een goed en verantwoord pedagogisch en didactisch klimaat is belangrijk, zowel in de ISK als het regulier onderwijs. De leerlingenzorg is geen specialisme voor alleen deskundigen.

Artikel Bij De Les
Zorgstructuur

Onderzoek ISK en Zorg

In opdracht van LOWAN en Pharos is in 2018/2019 een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar ISK en zorg. Dit verkennende onderzoek laat zien dat de tevredenheid over de zorg sterk samenhangt met de mate waarin het lukt om nabijheid zo te organiseren dat problemen tijdig gesignaleerd kunnen worden en leerlingen het gevoel hebben dat ze gezien en gehoord worden wanneer ze daaraan behoefte hebben.
Het geeft gespreksstof en handvatten om met elkaar verder aan de slag te gaan en de zorgstructuur te verbeteren.

Organisatie van nabijheid
Online cursus

AUGEO Steun bieden aan vluchtelingenjongeren

Cursus

In deze gratis online cursus van Augeo voor het VO leer je over stress bij vluchtelingenjongeren en hoe de natuurlijke veerkracht van jongeren kan worden bevorderd. Zodat jongeren zich weer veilig voelen en weer kunnen leren. Thema’s als veiligheid in de klas, in relatie met docent en klasgenoten, emoties, gedrag en grenzen bewaken. Ontwikkeld met experts van Pharos, Stichting Centrum’45, klinisch psycholoog Leony Coppens, LOWAN-vo en ISK-docenten. Oud-leerlingen, die als kind of jongere naar Nederland vluchtten, vertellen in de cursus hun verhaal.
Flyer Augeo
Website Augeo cursus

Lessenserie en naslagwerk

Welkom op School

De mentormethode Welkom op School van Pharos is een naslagwerk voor docenten die aan nieuwkomers lesgeven. Het geeft antwoord op vragen en achtergrondinformatie op het gebied van: Ouders, opvoeding en school, Nieuwkomers en adolescentie, Vluchtelingenjongeren en hun achtergrond, Kinderen van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, Seksuele en relationele vorming voor nieuwkomers, Zorg op de ISK en daarna. Welkom op School verbindt het heden met het verleden van leerlingen en bevat een lessenserie gericht op sociale vaardigheden, discriminatie en kinderrechten, relaties en seksualiteit.

Naar lesmateriaal en vakliteratuur

 

Maatjesproject

Een scholier als buddy

De inzet van Buddy’s, maakt het nieuwkomers makkelijk om aansluiting te vinden op hun nieuwe school en helpt de integratie. Landelijk doen 35 scholen mee.
Foto’s/posters hangen in de kantine. De leerling is een van de Peer-buddy’s die de leerlingen op diverse vlakken ondersteunen binnen de school. Zij hebben in de pauze rode polo’s aan met het Peer2Peer-logo en helpen de ISK-leerlingen waar nodig. Iedere Peer-buddy heeft weer zijn eigen specialiteit. Ze helpen bijv. bij nieuwkomers met vertalen of contacten maken maar ook bij conflicten tussen leerlingen. Ook assisteren ze af en toe in de klassen. Vooraf hebben deze leerlingen een speciale training gevolgd.

Peer2Peer
Erna Vinke-TACTiV

Traumasensitief lesgeven-workshop op studiedag 2022

In deze workshop maak je kennis met de methode over lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. De methode is gericht op het implementeren van een schoolbreed traumasensitief onderwijsklimaat, waaronder het trainen van alle medewerkers. Onderwerpen die in de training aan bod komen zijn onder andere trauma en veerkracht bij kinderen, mogelijke oorzaken van trauma, de ontwikkeling van de hersenen, effecten van trauma en toxische stress op de ontwikkeling van kinderen, veiligheid en relaties, zelfregulatie en samenwerken met ouders en andere betrokkenen.

Bekijk de opname
studiedag 2017

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Stefanie van Ruijven en Simone Rossing verzorgden workshop ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen; herkennen van en omgaan met trauma in de klas’.
Vluchtelingenkinderen hebben vrijwel altijd gebeurtenissen meegemaakt die tot trauma kunnen leiden en lopen vaak vast in het onderwijs. Ze presteren onder hun kunnen en hun gedrag leidt tot problemen. Centraal staat hoe je als leerkracht traumasensitief kunt lesgeven zodat de veerkracht van het kind vergroot wordt en het tot ontwikkeling komt.
Meer informatie: website Leony Coppens.

Bekijk de opname

Organisaties die kunnen ondersteunen

Tolk

Korting bij Global Talk voor tolkdiensten

Alle ISK’s maar nu ook de reguliere VO-scholen kunnen tegen sterk gereduceerde tarieven gebruik maken van de tolk- en vertaaldiensten van Global Talk. LOWAN heeft met hen een overeenkomst gesloten die doorloopt t/m 2023. Je kan de tolkdienst ook inzetten als je ouders spreekt. Bij aanmelding krijg je van hen een klantnummer, met dit klantnummer kan iedere docent (binnen jouw school) zich identificeren. Je kunt dit door middel van de tolkentelefoon doen, maar ook via de Schooltolk-app.
Global Talk Infokaartje
Instructies download Schooltolk-app
Global Talk dienstenoverzicht
Onderwijstolk deelt ervaring

Factsheets

Ondersteuning doelgroepen en gedragsproblemen

Pharos biedt ondersteuning op het gebied van gezondheidszorg en welzijn voor specifieke doelgroepen zoals Syriërs, Eritreeërs, AMV. Update informatie en factsheets zijn altijd te vinden op de website van Pharos.
Ook biedt Pharos een incompany- training Omgaan met gedragsproblemen op de ISK aan.
Pharos.nl

Vlogs
13 - 06 - 2023

Veilig zwemmen nieuwkomers

Veel nieuwkomers kunnen minder goed zwemmen en hebben vaak geen zwemdiploma. Besteed als school aandacht aan de zwemveiligheid.

Meer lezen
Workshop studiedag LOWAN-vo 2017
Website Binyam Andebrhan e.a.
Kenniskring

Themapagina NT2 Leesproblemen - Dyslexie - TOS

Expertise

Expertise wordt hier gedeeld

LOWAN-vo community

Community Ouderparticipatie
03 - 10 - 2022

Ouderparticipatie nieuwe community-groep

Ouderparticipatie nieuwe groep in LOWAN-vo community. In de komende maanden nemen we je in 7 stappen mee door relevante facetten van ouderparticipatie. 

Meer lezen
Community
21 - 06 - 2022

Nieuwe groep community ‘Extra ondersteuning bij leesonderwijs’

We starten op de community van LOWAN-vo een nieuwe groep ‘Extra ondersteuning bij leesonderwijs’. Meer weten wat je kunt doen, word dan lid.

Meer lezen
Community LOWAN-vo
03 - 10 - 2022

LOWAN-vo community een jaar actief

De LOWAN-vo community is nu een jaar actief. Dé plek om informatie uit te wisselen over het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en in het vervolgonderwijs. Word lid!

Meer lezen

Interessante informatie

Verwijsindex Risicojongeren, landelijk portaal voor professionals MULTIsignaal.nl
Nidos brochure over verlengde opvang en begeleiding AMV 18+.
Online Centering: Eritrese zwangere tieners in Nederland kunnen kosteloos aansluiten bij online ondersteuningsgroepen.

Deel deze pagina