main-logo
Voortgezet onderwijs
Zorg

Ondersteuning voor nieuwkomers

Het bieden van een goed en verantwoord pedagogisch en didactisch klimaat is belangrijk, zowel in de ISK als het regulier onderwijs. Extra zorg en ondersteuning tijdig en dichtbij organiseren.

Regionale bijeenkomsten Zorg op ISK
16 - 03 - 2023

Regionale bijeenkomsten Zorg op de ISK

Een ronde langs ISK’s, op zoek naar inspirerende voorbeelden voor het NPO-budget nieuwkomers en de uitdagingen van zorg, werd gevolgd door regionale bijeenkomsten ‘Zorg op de ISK’.

Meer lezen
Artikel amv
10 - 01 - 2024

Zorg voor amv’s op de ISK

Onderwijskansen van amv’s staan onder druk, onderwijsproblemen en trauma’s, ISK’s worstelen met verzuim. Onderzoeker Eva Klooster analyseert en deelt bevindingen.

Meer lezen
Artikel
19 - 06 - 2023

Oekraïense leerlingen

LOWAN-vo organiseert regionale bijeenkomsten waar zorgcollega’s van ISK’s actuele vraagstukken bespreken. LOWAN gaat in dit artikel nader in op de Oekraïense leerlingen in de ISK.

Meer lezen
NPO budget

Serie inspiratievoorbeelden ISK en Zorg

Verbondenheid staat centraal

Summa Plus Eindhoven

Eigen zorgstructuur en goed bestuur

ISK Leiden

Vanaf de ISK tot in vervolgonderwijs

ISK Groningen

Brede inzet op preventie

Mundus College Amsterdam

Versterken weerbaarheid

ISK Gouda

Tutoren en teamspirit

ISK Wageningen

Alles is mogelijk

ISK Arnhem

Jongerenwerkers tijdens en na schooltijd

Olympia College Rotterdam

Extra budget NPO nieuwkomers

Meer ondersteuning mogelijk
Zorg ISK en vervolgonderwijs

Bied een goed en verantwoord pedagogisch klimaat

Het gaat niet alleen om vluchtelingen, maar ook om kinderen van arbeidsmigranten, kinderen die in het kader van gezinsvorming naar Nederland komen etc. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze ontheemd zijn. Ze hebben afscheid moeten nemen van mensen en dingen die hen dierbaar waren. Meestal zijn het de ouders of familie die de keuze maken maakten om te vertrekken. Zij hebben hoge verwachtingen van de kinderen, die moeten gaan slagen in het nieuwe land. Een goede toekomst voor de kinderen is vaak het motief om weg te gaan.
School is een toegangspoort tot Nederland. Het biedt structuur en uitdaging. Iedere school heeft als taak om thuis en school te verbinden, om de verschillende leefwerelden van thuis, straat en school bij elkaar te brengen. Het bieden van een goed en verantwoord pedagogisch en didactisch klimaat is belangrijk, zowel in de ISK als het regulier onderwijs. De leerlingenzorg is geen specialisme voor alleen deskundigen.

Artikel Bij De Les
Zorgstructuur

Onderzoek ISK en Zorg

In opdracht van LOWAN en Pharos is in 2018/2019 een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar ISK en zorg. Dit verkennende onderzoek laat zien dat de tevredenheid over de zorg sterk samenhangt met de mate waarin het lukt om nabijheid zo te organiseren dat problemen tijdig gesignaleerd kunnen worden en leerlingen het gevoel hebben dat ze gezien en gehoord worden wanneer ze daaraan behoefte hebben.
Het geeft gespreksstof en handvatten om met elkaar verder aan de slag te gaan en de zorgstructuur te verbeteren.

Organisatie van nabijheid

AUGEO-cursus steun bieden aan vluchtelingen

In deze gratis online cursus van Augeo voor het VO leer je over stress bij vluchtelingenjongeren en hoe de natuurlijke veerkracht van jongeren kan worden bevorderd. Zodat jongeren zich weer veilig voelen en weer kunnen leren. Thema’s als veiligheid in de klas, in relatie met docent en klasgenoten, emoties, gedrag en grenzen bewaken. Ontwikkeld met experts van Pharos, Stichting Centrum’45, klinisch psycholoog Leony Coppens, LOWAN-vo en ISK-docenten. Oud-leerlingen, die als kind of jongere naar Nederland vluchtten, vertellen in de cursus hun verhaal.
Flyer Augeo
Website Augeo cursus

Welkom op School-lessenserie en naslagwerk

De mentormethode Welkom op School van Pharos is een naslagwerk voor docenten die aan nieuwkomers lesgeven. Het geeft antwoord op vragen en achtergrondinformatie op het gebied van: Ouders, opvoeding en school, Nieuwkomers en adolescentie, Vluchtelingenjongeren en hun achtergrond, Kinderen van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, Seksuele en relationele vorming voor nieuwkomers, Zorg op de ISK en daarna. Welkom op School verbindt het heden met het verleden van leerlingen en bevat een lessenserie gericht op sociale vaardigheden, discriminatie en kinderrechten, relaties en seksualiteit.

Naar lesmateriaal en vakliteratuur

Presentaties en opnames

Stress en trauma bij leerlingen ISK

Marloes Regeer

Traumasensitief lesgeven

Erna Vinke

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Stefanie van Ruijven en Simone Rossing

Organisaties die kunnen ondersteunen

Tolk

Korting bij Global Talk voor tolkdiensten

Alle ISK’s maar nu ook de reguliere VO-scholen kunnen tegen sterk gereduceerde tarieven gebruik maken van de tolk- en vertaaldiensten van Global Talk. LOWAN heeft met hen een overeenkomst gesloten die doorloopt t/m 2023. Je kan de tolkdienst ook inzetten als je ouders spreekt. Bij aanmelding krijg je van hen een klantnummer, met dit klantnummer kan iedere docent (binnen jouw school) zich identificeren. Je kunt dit door middel van de tolkentelefoon doen, maar ook via de Schooltolk-app.
Global Talk Infokaartje
Instructies download Schooltolk-app
Global Talk dienstenoverzicht
Onderwijstolk deelt ervaring

Factsheets

Ondersteuning doelgroepen en gedragsproblemen

Pharos biedt ondersteuning op het gebied van gezondheidszorg en welzijn voor specifieke doelgroepen zoals Syriërs, Eritreeërs, AMV. Update informatie en factsheets zijn altijd te vinden op de website van Pharos.
Pharos.nl

Vlogs
13 - 06 - 2023

Veilig zwemmen nieuwkomers

Veel nieuwkomers kunnen minder goed zwemmen en hebben vaak geen zwemdiploma. Besteed als school aandacht aan de zwemveiligheid.

Meer lezen
Workshop studiedag LOWAN-vo 2017
Website Binyam Andebrhan e.a.
Kenniskring

Themapagina NT2 Leesproblemen - Dyslexie - TOS

Expertise

Expertise wordt hier gedeeld

Interessante informatie

Verwijsindex Risicojongeren, landelijk portaal voor professionals MULTIsignaal.nl
Nidos brochure over verlengde opvang en begeleiding AMV 18+.
Online Centering: Eritrese zwangere tieners in Nederland kunnen kosteloos aansluiten bij online ondersteuningsgroepen.

Deel deze pagina