main-logo
Nieuws
Serie ISK en Zorg

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

ISK Groningen steunt van ISK tot in het vervolgonderwijs

Serie inspiratievoorbeelden van zorg op ISK's

LOWAN heeft Eva Klooster gevraagd om in 2022 een ronde te maken langs ISK’s, op zoek naar de voorbeelden en de uitdagingen van zorg op de ISK’s. Vanaf juni 2022 zal er in het kader van de serie ‘ISK’s en zorg’ twee keer per maand een inspirerend interview, artikel of column verschijnen over de praktijk op een ISK in Nederland.
Heeft jouw school ook voorbeelden van zorg die je wilt delen?
Neem contact op met LOWAN-vo.

Eva Klooster haalt voorbeelden en uitdagingen op

Op de landelijke LOWAN-vo studiedag 2021 gaf Eva Klooster een workshop over ‘ISK en zorg’. De workshop werd zeer druk bezocht. De deelnemers, waaronder veel zorgcoördinatoren, gaven aan dat er grote behoefte is aan het delen van ervaringen en kennis over zorg.
Een serie inspirerende voorbeelden vormen de start van deze expertisedeling.
Ze worden na de zomervakantie ook gevolgd door regionale overleggen met zorgcoördinatoren.
Met het NPO-nieuwkomersbudget heb je eindelijk middelen om de noodzakelijke extra ondersteuning te organiseren. Tijd en geld voor innovatie en uitproberen wat voor jouw ISK werkt! Het geld is in juni 2022 uitbetaald en mag je besteden tot eind 2025.

ISK Groningen

Ondersteuning vanaf de ISK-voordeur tot in het vervolgonderwijs

‘Die leerling van jou loopt er niet zo lekker bij, let vandaag eens even op’, krijgt een voorbij lopende mentor even later te horen. Signaleren aan de voordeur, zo zou je het kunnen noemen wat verzuimcoördinator Bianca doet. Ze kent alle ruim 400 leerlingen en bij verzuim wordt er meteen actie ondernomen.
Leerlingbegeleider Rouba is 6 jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland gekomen en is een welkome aanvulling van expertise.
Het Expertisecentrum Anderstaligen Groningen (ECAG) biedt alle reguliere scholen in de stad begeleiding, voorlichting en scholing en bouwt samen met de scholen aan brede kennis van onderwijs aan anderstaligen.

Lees het 6e inspirerende voorbeeld uit de serie

Bekijk ook

Inspiratievoorbeelden

Meer artikelen in serie

Nabijheid

Onderzoek ISK en Zorg

Deel deze pagina