main-logo
NT2 Startpakket
Schrijven

Met dit lessenplan kun je als (startende) ISK en NT2 docent direct aan het werk. Ook geschikt voor de kort-verblijvende doelgroep nieuwkomers (bijv. POL). Het lessenplan omvat suggesties voor de eerste acht weken.

Schrijven

Hier vind je de schrijfoefeningen bij elk thema. Van elk thema zijn er de werkbladen en de nakijkbladen. Ook vind je hier de toets en het antwoordmodel van de toets.

Deel deze pagina