main-logo
Nieuws
Artikel amv

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Artikel amv

Zorg voor amv's op de ISK

2022 LOWANVO 0586 940x370 1

Bijna alle ISK’s hebben te maken met leerlingen die als minderjarige zonder familie naar Nederland zijn gekomen. Deze leerlingen kennen we als amv – een afkorting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
De amv’s hebben veel overeenkomsten met hun klasgenoten. Net als de andere ISK-leerlingen hebben zij afscheid moeten nemen van hun thuisland. En net als hun klasgenoten beleven zij hun puberjaren in een nieuwe context en moeten zij een nieuwe taal leren in een onbekende schoolomgeving.

Trauma en wisselende opvang en school
De amv’s hebben naast overeenkomsten, ook verschillen met de andere leerlingen. De overgrote meerderheid van de amv’s heeft een lange en vaak traumatische vluchtroute achter de rug. Eenmaal in Nederland is de reis niet voltooid. Door het huidige tekort aan passende woon- en opvanglocaties zal een groot deel van de amv’s binnen Nederland nog vaker moeten wisselen van opvanglocatie en school.

Complexe uitdagingen
De ISK’s staan mede door de opvangcrisis voor steeds complexere uitdagingen. Het tekort aan gekwalificeerd personeel en geschikte lesruimte zet op veel plaatsen in het land de organisatie van goed ISK-onderwijs onder druk. En dat gaat ten koste van de onderwijskansen van nieuwkomersleerlingen.
ISK’s zien dat leerlingen die lang moeten wachten op onderwijs nog moeilijker tot leren komen en vaker verzuimen. Dit probleem raakt amv’s nog eens extra door trauma’s.

Ook de onderwijskansen van amv’s staan onder druk door onderwijsproblemen en trauma’s en ISK’s worstelen met verzuim.

Eva Klooster deed  onderzoek voor LOWAN
Om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden om amv’s te ondersteunen, heeft LOWAN besloten praktijkonderzoek te doen. Onderzoeker Eva Klooster, die verbonden is aan LOWAN, bezocht scholen en sprak met leerlingen, professionals uit het onderwijs, de zorg en de omgeving van de ISK’s.
Daarnaast organiseerde LOWAN in 2023 opnieuw tien regionale bijeenkomsten ‘ISK en zorg’. Op deze bijeenkomsten bespreken zorgcoördinatoren de actuele uitdagingen op het terrein van zorg.
Eva Klooster deelt haar bevindingen in dit artikel.

Artikel Zorg voor amv’s op de ISK

Bekijk ook

Regionaal

Regionale bijeenkomsten ISK en Zorg

Traumasensitief
Opname

Stress en trauma bij ISK-leerlingen

Deel deze pagina