main-logo
Nieuws
Serie ISK en Zorg

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

ISK Leiden belang van eigen zorg

Serie inspiratievoorbeelden van zorg op ISK's

LOWAN heeft Eva Klooster gevraagd om in 2022 en 2023 een ronde te maken langs ISK’s, op zoek naar de voorbeelden en de uitdagingen van zorg op de ISK’s. Vanaf juni 2022 zal er in het kader van de serie ‘ISK’s en zorg’ twee keer per maand een inspirerend interview, artikel of column verschijnen over de praktijk op een ISK in Nederland.
Heeft jouw school ook voorbeelden van zorg die je wilt delen?
Neem contact op met LOWAN-vo.

Eva Klooster haalt voorbeelden en uitdagingen op

Op de landelijke LOWAN-vo studiedag 2021 gaf Eva Klooster een workshop over ‘ISK en zorg’. De workshop werd zeer druk bezocht. De deelnemers, waaronder veel zorgcoördinatoren, gaven aan dat er grote behoefte is aan het delen van ervaringen en kennis over zorg.
Een serie inspirerende voorbeelden vormen de start van deze expertisedeling.
Ze worden na de zomervakantie ook gevolgd door regionale overleggen met zorgcoördinatoren.
Met het NPO-nieuwkomersbudget heb je eindelijk middelen om de noodzakelijke extra ondersteuning te organiseren. Tijd en geld voor innovatie en uitproberen wat voor jouw ISK werkt! Het geld is in juni 2022 uitbetaald en mag je besteden tot eind 2025.

ISK Leiden

Een ISK verdient eigen zorg en een bestuur die dat ziet

Bij het organiseren van zorg is veel afhankelijk van de context waarin de school opereert. Ieder bestuur, ieder samenwerkingsverband en iedere gemeente functioneert immers anders. Binnen de Leidse context heeft ISK-schoolleider Mariëlla van Driel, ondersteund door het schoolbestuur, een aantal duidelijke keuzes kunnen maken. Zoals een eigen ISK-zorgcoördinator afkomstig uit de hulpverlening. Daarnaast is er voor gekozen om met het NPO-nieuwkomersbudget de inzet van schoolcoaches te financieren, die gespecialiseerd zijn in cultureel sensitief werken. Leerlingen zijn blij met de extra ondersteuning op school en zij hebben ook nog een paar adviezen.

Lees het 7e inspirerende voorbeeld uit de serie

Bekijk ook

Inspiratievoorbeelden

Meer artikelen in serie

Nabijheid

Onderzoek ISK en Zorg

Deel deze pagina