main-logo
Nieuws
Serie ISK en Zorg

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

ISK Pantarijn, een school met tutoren en een sterke teamspirit

Serie inspiratievoorbeelden van zorg op ISK's

LOWAN heeft Eva Klooster gevraagd om in 2022 een ronde te maken langs ISK’s, op zoek naar de voorbeelden en de uitdagingen van zorg op de ISK’s. Vanaf juni 2022 zal er in het kader van de serie ‘ISK’s en zorg’ twee keer per maand een inspirerend interview, artikel of column verschijnen over de praktijk op een ISK in Nederland.
Heeft jouw school ook voorbeelden van zorg die je wilt delen?
Neem contact op met LOWAN-vo.

Eva Klooster haalt voorbeelden en uitdagingen op

Op de landelijke LOWAN-vo studiedag 2021 gaf Eva Klooster een workshop over ‘ISK en zorg’. De workshop werd zeer druk bezocht. De deelnemers, waaronder veel zorgcoördinatoren, gaven aan dat er grote behoefte is aan het delen van ervaringen en kennis over zorg.
Een serie inspirerende voorbeelden vormen de start van deze expertisedeling.
Ze worden na de zomervakantie ook gevolgd door regionale overleggen met zorgcoördinatoren.
Met het NPO-nieuwkomersbudget heb je eindelijk middelen om de noodzakelijke extra ondersteuning te organiseren. Tijd en geld voor innovatie en uitproberen wat voor jouw ISK werkt! Het geld wordt in juni 2022 uitbetaald en mag je besteden tot eind 2025.

ISK Pantarijn Wageningen

Tutoren en een sterke teamspirit

Voor het derde artikel in de serie “ISK en zorg” gaat Eva Klooster naar de ISK Pantarijn in Wageningen.
De eerste alinea op de website van deze ISK opent met de slogan ‘Onderwijs in een veilige vertrouwde omgeving’ en sluit af met de stelling ‘Leerlingen zijn bij ons snel gewend!’ Wennen in een land en op een school waar alles nieuw is, lijkt Eva nogal een uitdaging. Dus gaat ze kijken op de school die de omgeving betrekt bij het onderwijs.
Twee keer per week komen tutoren (studenten van de Universiteit Wageningen) voor ‘hun’ leerling naar de ISK. Bijna de helft van de ISK-leerlingen heeft een tutor en komen op vrijdagmiddag en zaterdag graag naar school.

Lees het 3e inspiratievoorbeeld uit de serie

Bekijk ook

Nabijheid

Onderzoek ISK en Zorg

Alles is mogelijk

Tweede artikel in serie

Deel deze pagina