main-logo
Nieuws
Tolk

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

LOWAN overeenkomst is verlengd

Inzet tolk door school - Global Talk

Alle ISK’s maar ook de reguliere VO-scholen kunnen tegen sterk gereduceerde tarieven gebruik maken van de tolk- en vertaaldiensten van Global Talk. LOWAN heeft met hen een overeenkomst gesloten die doorloopt tot 2025. Er zijn 1500 tolken in ruim 200 talen beschikbaar. Je kunt de tolkdienst ook inzetten als je ouders spreekt. De tolk is erbij via de telefoon, op locatie, conference/video.

LOWAN regeling
Heb je een nieuwkomer bij je op school als ISK of die doorgestroomd is naar jouw school? Of heb je een tolk nodig bij het gesprek met de ouders? Dan kun je gebruik maken van deze LOWAN-regeling.
Bij aanmelding krijg je een klantnummer, met dit klantnummer kan iedere docent (binnen jouw school) zich identificeren.
Pas daarna kun je van de diensten van Global Talk gebruik maken.

Tolk per telefoon
Direct: De snelste en beste oplossing. Je belt Global Talk en geeft de gewenste taal door. Binnen enkele seconden heb je een tolk aan de lijn, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Deze dienst is bekend als de Tolkentelefoon. In drukke periodes kan er een wachttijd zijn.
Je kunt nu ook online aanvragen, een snellere manier en je hoeft niet in de wacht te staan. Om hiervan gebruik te maken moet je wel eerst eenmalig een online account aanmaken).
Reserveren: Aanbevolen als je een tolk nodig hebt in een taal die niet vaak voorkomt of voor complexe zaken. Op het gewenste tijdstip krijg je de juiste tolk aan de lijn.

Tolk op locatie
Bij gesprekken die ingrijpend of ingewikkeld zijn, kun je kiezen voor een tolk die bij je op locatie aanwezig is.

Informatie kort op een rij

Deel deze pagina