main-logo
Nieuws
Serie ISK en Zorg

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

ISK Gouda korte lijnen en versterken weerbaarheid

Serie inspiratievoorbeelden van zorg op ISK's

LOWAN heeft Eva Klooster gevraagd om in 2022 een ronde te maken langs ISK’s, op zoek naar de voorbeelden en de uitdagingen van zorg op de ISK’s. Vanaf juni 2022 zal er in het kader van de serie ‘ISK’s en zorg’ twee keer per maand een inspirerend interview, artikel of column verschijnen over de praktijk op een ISK in Nederland.
Heeft jouw school ook voorbeelden van zorg die je wilt delen?
Neem contact op met LOWAN-vo.

Eva Klooster haalt voorbeelden en uitdagingen op

Op de landelijke LOWAN-vo studiedag 2021 gaf Eva Klooster een workshop over ‘ISK en zorg’. De workshop werd zeer druk bezocht. De deelnemers, waaronder veel zorgcoördinatoren, gaven aan dat er grote behoefte is aan het delen van ervaringen en kennis over zorg.
Een serie inspirerende voorbeelden vormen de start van deze expertisedeling.
Ze worden na de zomervakantie ook gevolgd door regionale overleggen met zorgcoördinatoren.
Met het NPO-nieuwkomersbudget heb je eindelijk middelen om de noodzakelijke extra ondersteuning te organiseren. Tijd en geld voor innovatie en uitproberen wat voor jouw ISK werkt! Het geld is in juni 2022 uitbetaald en mag je besteden tot eind 2025.

ISK Gouda

Goede basiszorg, korte lijnen met externen en een programma voor versterken weerbaarheid

Voor het vierde artikel in de serie “ISK en zorg” gaat Eva Klooster naar de ISK Carmelcollege in Gouda.
‘De kern van onze zorg?’ vraagt teamleider Adriaan Jansen van de ISK Gouda. ‘Sterke basiszorg op school, korte lijnen met externe specialisten en een programma om de weerbaarheid van leerlingen te versterken. Maar afgelopen jaar gebeurde er veel meer!’ Adriaan somt op: ‘Nieuwe locaties, nieuwe docenten, een verdubbeling van het aantal leerlingen, leerlingen uit Oekraïne waarvan een deel niet gemotiveerd is om Nederlands leren. Voorheen dacht je soms: Het is weer zo’n dag.’ En glimlachend vervolgt hij: ‘Nu is het bijna iedere dag weer zo’n dag.’
Ondanks die dagelijkse uitdagingen is het ISK team in Gouda positief en dat is zeker ook dankzij de duidelijke zorgstructuur en het programma 7 life skills.

Lees het 4e inspirerende voorbeeld uit de serie

Bekijk ook

Inspiratievoorbeelden

Meer artikelen in serie

Nabijheid

Onderzoek ISK en Zorg

Deel deze pagina