main-logo
Nieuws
Kinderen geen onderwijs

Nieuws

Alle nieuws uit het voortgezet onderwijs

Stop de grootschalige tijdelijke noodopvang

Zeker 2000 kinderen in VO-leeftijd krijgen geen onderwijs

Een vragenlijst die door LOWAN-vo onder alle ISK’s werd uitgezet leverde onthutsende cijfers op. De vragenlijst werd door ruim 40% van de ISK’s ingevuld.

Op deze scholen staan 1150 leerlingen op de wachtlijst. Daaruit concludeert LOWAN dat er zeker 2000 kinderen op de wachtlijst staan als we alle ISK’s meenemen hierin.
Op bijna alle ISK’s worden leerlingen op een wachtlijst geplaatst.
Er zijn 13 scholen met een leerlingenstop en in de vragenlijst geven 10 scholen aan dat ze er een overwegen. Dat aantal zal toenemen als we alle ISK’s hierbij betrekken. Een zeer zorgwekkend beeld richting einde schooljaar en met het oog op de verwachte groei van het aantal vluchtelingen stemt dat ons tot nog meer zorgen.
Geef ISK’s ruimte voor tijdelijke aanpassing lesuren en lesinhoud. En zorg voor adequate bekostiging!

Leerlingenaantallen op ISK

Naar schatting 30.000 leerlingen zitten nu op de ISK’s.
De leerlingenaantallen zijn meer dan verdubbeld het afgelopen jaar (mede door oorlog Oekraïne) en de ISK’s kennen een exponentiële groei van hun teams, waarbij nu meer dan ooit personele tekorten een rol spelen.
Daarnaast is er geen zicht op kinderen in de noodopvang bij gemeenten. Zijn ze in beeld? Zijn ze bekend bij de scholen?
We vragen Minister Wiersma om te kijken wat ervoor nodig is om een centraal beeld te krijgen van het aantal leerplichtige kinderen en een aangenomen motie uit de Kamer uit te voeren!

Grote knelpunten

LOWAN-vo luidde na de zomervakantie al de noodklok en vroeg aandacht voor het feit dat veel nieuwkomerskinderen niet naar school gaan, zo ook voor het Kamerdebat op 30-11-2022 en vorige maand nog dringender.
De situatie is alleen maar verergerd.
De vele tijdelijke noodopvang, grote aantallen (AMV’s) en vele verhuizingen maken het de ISK’s bijna onmogelijk om het onderwijs te verzorgen.

De respondenten van de vragenlijst geven aan dat de enorme groei van het team als groot knelpunt wordt ervaren. De werkdruk is enorm, het inwerken van nieuw personeel trekt een zware wissel op het team.
De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk.

NOS

Op vrijdag 14 april 2023 besteedde de NOS veel aandacht aan de problematiek.
Lees en kijk op de NOS site.

Bekostiging ISK's in grote problemen

De nieuwkomersbekostiging VO start bij aankomstdatum Nederland en dan voor de duur van 2 jaar. Dit is onafhankelijk van de daadwerkelijke onderwijsperiode. Voor een kind wat nu na 6 maanden pas naar school kan ontvangt de school nog maar voor 1 1/2 jaar de nieuwkomersbekostiging. De vele wachtlijsten en leerlingenstop zullen dit probleem nog verergeren.
Maar de leerlingen hebben onderwijsinhoudelijk natuurlijk die 2 jaar hard nodig. De ISK’s zullen volgend jaar te maken krijgen met een groot gat in hun financiering.

Wijzig aankomstdatum Nederland in 1e schooldag
In een brief van LOWAN-vo en de VO-raad voor het debat op 30-11-2022 riepen wij op tot wijzigingen.
Te beginnen met het wijzigen van de aankomstdatum NL naar de veel passender datum 1e schooldag omdat te veel tijd van de extra bekostigde periode op de ISK afgaat. De groep leerlingen die op de ISK zit (en nog komt) en niet passend aanvullend bekostigd wordt, was al groot en wordt steeds groter.
Daarnaast vallen door de vele verhuizingen van leerlingen nu ook gaten in hun schoolloopbaan, waardoor ze feitelijk minder dan twee onderwijsjaren bekostiging krijgen. Een oplossing hiervoor is alleen de daadwerkelijk genoten onderwijstijd mee te laten tellen.

Minister Wiersma, neem dit op in de voorjaarsnota en regel dit zo snel mogelijk!

Wacht niet met passende maatregelen op het gebied van bekostiging en regel dit ook voor de leerlingen waar het nu al om gaat. Voorkom nog grotere problemen bij de ISK’s.

Lees meer over de wachtlijsten en kinderen die niet naar school gaan

Wachtlijsten en leerlingenstop

Zorgen over bekostiging

Deel deze pagina