main-logo
Kwaliteitszorg
Ontwikkelingsperspectief

Doelmatig werken aan ontwikkeling

Een realistisch en onderbouwd ontwikkelingsperspectief, met tussendoelen die leidend moeten zijn voor het leerstofaanbod en het volgen van de vorderingen.

Ontwikkelingsperspectief

Het is belangrijk om de leerling in zijn ontwikkeling te volgen met als doel dat leerlingen in zo’n kort mogelijke tijd kan aansluiten bij leeftijdsgenoten. In het individueel ontwikkelingsplan wordt binnen de eerste weken dat een nieuwkomer op school is bepaald wat het doorstroomniveau is na een bepaalde periode en wordt een beginsituatie vastgesteld. Tips? Zie eerste weken.

Het doorstroomniveau bepaal je per vakgebied voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een jaar. Op basis hiervan kan je het jaar indelen met tussendoelen. Voor deze tussendoelen verwijzen we naar de onze LOWAN leerlijnen. Op deze pagina meer informatie over hoe je gegevens kan vastleggen in een ‘ontwikkelingsperspectief’.

De inspectie beschrijft dit in OP2 binnen het inspectiekader als volgt: “De school verzamelt vanaf binnenkomst systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van leerlingen op alle voor het onderwijs belangrijke domeinen. Het verzamelen van (toets)informatie gebeurt systematisch en zorgvuldig”.

Naar inspectiekader
Uit de praktijk

Voorbeelden om leerlingen te volgen

Digitaal LVS

Schoolkr8

Schoolkr8 is het enige leerlingvolgsysteem dat specifiek ontwikkeld is voor nieuwkomers in Nederland. Door de unieke koppeling met de LOWAN leerlijnen kun je de ontwikkeling volgen en vastleggen.

Schoolkr8

Voorbeeld Sneek

Via de onderstaande link een voorbeeld van een individueel ontwikkelingsperspectief vanuit de nieuwkomersschool in Sneek. In dit document zijn de LOWAN leerlijnen verwerkt.

Voorbeeld Sneek

Parnassys

In ParnasSys staan de LOWAN-leerlijnen. Deze zijn beschikbaar via de module leerlijnen.

Parnassys

Van toetsdoelen naar leerdoelen

Doelen

Lange tijd werd er in het nieuwkomersonderwijs gewerkt met toetsdoelen. Deze toetsdoelen gaven een verwachting van de groei weer. Er waren scholen (Emmen / Haarlem) die toetslijnen ontwikkelden die landelijk werden gedeeld.

De tabel met toetsdoelen leek veel houvast te bieden, echter klopte de lijn niet altijd. Op dit moment kijken we liever naar welk leerdoel de leerling aan werkt en op het moment dat de leerling dat doel beheerst kijken we naar een volgend leerdoel.

Maar we kunnen ons voorstellen dat we niet in 1x ‘alles los laten’. Dus delen we de tabellen met toetsoverzichten hieronder.

Toetsdoelen overzichten

De minimumdoelen die gehanteerd worden door de ITK Haarlem (Excel)
De streefdoelen 0-40 weken die gehanteerd worden de taalklas in Emmen
De streefdoelen 40-80 weken die gehanteerd worden in de taalklas in Emmen
De streefdoelen 80-120 weken die gehanteerd worden in de taalklas in Emmen
De streefdoelen 120-160 weken die gehanteerd worden in de taalklas in Emmen

Anderen bekeken ook

Inspectie

Mondelinge taal

Deel deze pagina