main-logo
Kwaliteitszorg
LVS

Doelmatig werken aan ontwikkeling

Een realistisch en onderbouwd individueel plan, met tussendoelen dat leidend is voor het leerstofaanbod en het volgen van de vorderingen.

Leerlingvolgsysteem

Het is belangrijk om de nieuwkomersleerling in zijn ontwikkeling te volgen door middel van een leerlingvolgsysteem totdat de leerling kan aansluiten bij leeftijdsgenoten en kan per domein verschillen. In het leerlingvolgsysteem wordt binnen de eerste weken dat een nieuwkomer op school is per domein bepaald wat het doorstroomniveau is na een bepaalde periode en wordt de beginsituatie bepaald. Tips? Zie eerste weken.

Aanbodsdoelen

Welke doelen werkt de leerling aan? Wat biedt je aan?

Naar de leerlijnen

Zicht op ontwikkeling

Hoe leg je de doelen systematisch vast? Hoe volg je de ontwikkeling van de leerlingen? We delen een aantal voorbeelden.

Kijk naar formats

Plannen en analyseren

Hoe kun je analyseren met zoveel verschillende leerlingen op school? Analyse op groepsniveau en schoolniveau en plannen maken voor het vervolgtraject.

Naar analyse

Uitgelicht

De inspectie beschrijft dit in OP2 binnen het inspectiekader als volgt: “De school verzamelt vanaf binnenkomst systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van leerlingen op alle voor het onderwijs belangrijke domeinen. Het verzamelen van (toets)informatie gebeurt systematisch en zorgvuldig”.

Zicht op ontwikkeling

Digitaal LVS

Schoolkr8

Schoolkr8 is het enige leerlingvolgsysteem dat specifiek ontwikkeld is voor nieuwkomers in Nederland. Door de unieke koppeling met de LOWAN leerlijnen kun je de ontwikkeling volgen en vastleggen.

Schoolkr8

Voorbeeld Sneek

Via de onderstaande link een voorbeeld van een individueel ontwikkelingsperspectief vanuit de nieuwkomersschool in Sneek. In dit document zijn de LOWAN leerlijnen verwerkt.

Voorbeeld Sneek IOP kleuters
Voorbeeld Sneek IOP gr.3-8

Parnassys

In ParnasSys staan de LOWAN-leerlijnen. Deze zijn beschikbaar via de module leerlijnen.

Parnassys

Van toetsdoelen naar leerdoelen

Doelen

Lange tijd werd er in het nieuwkomersonderwijs gewerkt met toetsdoelen. Deze toetsdoelen gaven een verwachting van de groei weer. Er waren scholen (Emmen / Haarlem) die toetslijnen ontwikkelden die landelijk werden gedeeld.
De tabel met toetsdoelen leek veel houvast te bieden, echter klopte de lijn niet altijd. Daarvoor zijn de LOWAN-ontwikkellijnen kleuters en de LOWAN-leerlijnen 3-8 ontwikkeld. Maar we kunnen ons voorstellen dat we niet in 1x ‘alles los laten’. Dus delen we de tabellen met toetsoverzichten hieronder.

De minimumdoelen die gehanteerd worden door de ITK Haarlem (Excel)
De streefdoelen 0-40 weken die gehanteerd worden de taalklas in Emmen
De streefdoelen 40-80 weken die gehanteerd worden in de taalklas in Emmen
De streefdoelen 80-120 weken die gehanteerd worden in de taalklas in Emmen
De streefdoelen 120-160 weken die gehanteerd worden in de taalklas in Emmen

Anderen bekeken ook

Inspectie

Mondelinge taal

Deel deze pagina