main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het primair onderwijs

TeamUp

TeamUp op School richt zich op het stimuleren van de sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen in het primair nieuwkomersonderwijs en versterkt daarmee hun welbevinden. Het programma biedt wekelijkse, gestructureerde recreatieve sport-, spel- en bewegingsactiviteiten op de eigen basisschool, gegeven door vaste TeamUp facilitators. Dit zijn leerkrachten en andere onderwijsprofessionals die door TeamUp worden getraind en ondersteund in de uitvoering op hun school. In de wekelijkse TeamUp sessies doen leerlingen op school (nieuwe) vaardigheden op die gekoppeld zijn aan sociaalemotionele thema’s. Deze komen weer van pas in hun dagelijks leven.

TeamUp is opgezet door de coalitie van Save the Children, UNICEF Nederland en War Child. In de coördinatie en invoering van TeamUp op School werkt de coalitie samen met de CED-Groep.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Coalitie van Save the Children, UNICEF Nederland en War Child
  • Jaar van uitgave:2021

Deel deze pagina