main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het primair onderwijs

Stappenplan rekentaal

Het is belangrijk om voorafgaand aan de rekenles te bekijken welke rekentaal nodig is om sommen te kunnen maken. De Rekentaalkaarteen opbrengst van het TRaP-projectkan een handig hulpmiddel zijn bij het (talig) voorbereiden van de rekenles. Het werken met deze kaart combineert het nagaan hoe het gestelde rekendoel gehaald kan worden met gedegen aandacht voor de benodigde taal. Uiteraard bepaal je eerst het doel van de rekenles en ga je na welke denkstappen leerlingen maken. Daarna kijk je welke taal er nodig is om het doel te kunnen halen. Welke woorden kennen de leerlingen al wel en welke moeten er besproken worden?

Taalsteun/scaffolding

Om tijdens de rekenles leerlingen te helpen die moeite hebben met rekentaal, kan de leraar scaffolding-strategieën toepassen. Scaffolding betekent letterlijk ‘steiger’. Je zet als het ware de taalontwikkeling ‘in de steigers’ en zodra de leerling zelf steeds vaardiger wordt, breek je de steiger stapsgewijs weer af. In deze blog schreef ik er ook over. Er zijn meerdere manieren waarop scaffolding in de rekenles ingezet kan worden. Je kunt een leerling helpen door op de juiste manier uitingen te herformuleren. Als een leerling bijvoorbeeld zegt: “Het gaat omhoog.” Dan kun je reageren met: “Dat heb je goed gezien, de temperatuur stijgt.” Daarnaast kun je verwijzen of herinneren aan benodigde denkstappen of aan specifieke woorden en formuleringen. Je kunt bijvoorbeeld ook vragen: “Hoe kun je dat preciezer zeggen?”, om zo tot een preciezer antwoord te komen. Door het bieden van scaffolding, leert een leerling de juiste formuleringen zelf te gaan gebruiken. Door veel aandacht te besteden aan  taal in de rekenles, ontwikkelen de leerlingen dus hun taal- én hun rekenvaardigheid!

thumnail

Informatie

Deel deze pagina