main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het primair onderwijs

Rekenkisten

De rekenkisten zijn een doorontwikkeling van bestaande rekenkisten. Ze zijn ontwikkeld voor nieuwkomers die nog geen onderwijservaring hebben. Bij de rekenkisten zijn uitwerkingen gemaakt voor 9 domeinen/ leerlijnen. Deze zijn te downloaden via onderstaande links. Per uitwerking vind je informatie over de inhoud en over de benodigde kennis van de doelen uit de leerlijn op verschillende momenten in de schoolloopbaan van leerlingen. Hierbij is aandacht voor het handelings- en hoofdlijnenmodel. Ook is er aandacht voor verschillende strategieën voor nieuwkomers en worden per leerlijn suggesties gegeven voor de inzet van coöperatieve werkvormen, rekenspelletjes en de inzet van concrete materialen.

Algemene handleiding

Hierin staat beschreven wat goed rekenonderwijs aan nieuwkomers is, hoe je de beginsituatie in kaart kan brengen, de voortgang kan monitoren en hoe je de rekenkist kan inzetten in de rekenles.
Algemene handleiding

Spellijst
De rekenkisten zijn (nog) niet kant en klaar te bestellen. Wel is er een uitgebreide spellijst, waarin per kist de spellen vermeld staan.
Spellijst
Materialenlijst

Starterskit
In deze uitwerking wordt dieper ingegaan op het rekenonderwijs voor kinderen die nog geen (of heel weinig) rekenonderwijs hebben gevolgd in hun thuisland. Het gaat hierbij vooral om het aanbieden van de voorwaarden die nodig zijn om op groep 3 niveau te kunnen rekenen.
Starterskit

Rekenkisten
Hieronder de links naar de diverse rekenkisten die per domein zijn uitgewerkt.
Rekenkist: Getallen
Uitgewerkte lessen: getallen
Meten – tijd
Rekenkisten: Meten – geld
Rekenkisten: Temperatuur, gewicht en inhoud
Rekenkist: Meten, omtrek en oppervlakte
Rekenkist: Breuken en procenten
Rekenkist: Meetkunde
Rekenkist: Verbanden

Webinar Rekenkisten

Op 6 november 2018 is er een webinar georganiseerd over de rekenkisten en inhoudelijke uitwerkingen. Het geeft je zicht op de opbouw en hoe je hier in jouw groep mee kan werken.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s):het ABC en leerkrachten
  • Uitgever:hetABC en LOWAN
  • Jaar van uitgave:2018