main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het primair onderwijs

Nieuwsrekenen voor nieuwkomers

Voor wie?
Nieuwsrekenen voor nieuwkomers is bedoeld voor nieuwkomers in het basisonderwijs of op ISK’s, die eraan toe zijn om contextopgaven te maken op hun eigen rekenniveau. Om succesvol aan de slag te kunnen met Nieuwsrekenen voor nieuwkomers moeten de leerlingen minimaal op AVI E3-niveau lezen. En ze moeten in ieder geval rekenbewerkingen kunnen maken die liggen op het niveau van groep 7.

Waarom Nieuwsrekenen voor nieuwkomers?
Oudere nieuwkomers (groep 7 en 8 en ISK) hebben door een taalachterstand vaak problemen om direct mee te komen met een deel van het reguliere rekenonderwijs in Nederland. Ze kunnen cognitief wel de kalere rekensommen aan die bij het niveau van groep 7 of groep 8 horen, maar door de taalproblemen begrijpen ze de vraagstelling en de teksten niet die in contextopgaven op dat niveau gebruikt worden. Deze leerlingen krijgen daarom vaak vooral kale rekensommen aangeboden of contextopgaven op een lager niveau. Hierdoor worden deze leerlingen niet op hun niveau aangesproken, terwijl dit juist van belang is om hun zelfvertrouwen te laten groeien en hun rekenontwikkeling niet te laten stagneren.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Kim Vlot, Dineke de Groot, Linda Jonkman, Tim Micklinghoff
  • Uitgever:CED-Groep
  • Jaar van uitgave:2019
  • ISBN:978-90- 5676-071-7 (handleiding) 978-90-5676-072-4 (werkboeken)

Deel deze pagina