main-logo
Ouderparticipatie

Ouderparticipatie

Aan de slag

Ouderparticipatie

De school is samen met ouders en leerlingen verantwoordelijk voor de schoolloopbaan en het welbevinden van de leerlingen. De vragen ‘Hoe kunnen we ouders meer betrekken bij de school? en ‘Hoe kunnen we beter gebruikmaken van de ouderbetrokkenheid?’ staan hierbij centraal.

In de volgende 7 stappen nemen we je mee door relevante facetten van ouderparticipatie. In elke stap geven we je een kapstok om één van de facetten van ouderparticipatie aan op te hangen. Je kunt hier als docent en samen met je team mee aan de slag.

Stap 1: Visie op ouderparticipatie

Wat gebeurt er al op het gebied van ouderparticipatie? Hoe staan alle professionals hier tegenover? Wat wil je als team in de samenwerking met ouders? Allemaal bespreekpunten om tot een visie op ouderparticipatie te komen.

Meer lezen

Stap 2: Communicatie

Soms hebben ouders een steuntje in de rug nodig om te participeren in de school van hun kind. Hoe kunnen we de ouders drempelverlagend en ondersteunend tegemoet treden?  De praktijk!

Meer lezen

Stap 3: Omgaan met diversiteit

Binnen elke ISK zien we een grote diversiteit aan culturen. Hoe treed je met een open, uitnodigende en positieve houding de verschillen tegemoet?

Meer lezen

Stap 4: Benutten van vaardigheden bij ouders

Ouders van ISK-leerlingen kunnen vanuit hun achtergrond en/of vaardigheden een meerwaarde zijn voor het reilen en zeilen op school. Op welke momenten maak je hier gebruik van?

Meer lezen

Stap 5: Vergroten van professionaliteit

De professionals binnen de ISK hebben een brugfunctie tussen ouders en school. Welke competenties zijn van belang?

Meer lezen

Stap 6: Formele ouderparticipatie

Door formele activiteiten laagdrempeliger te maken, kunnen alle ouders hun stem laten horen. Hoe is dit te realiseren?

Meer lezen

Stap 7: Interprofessionele samenwerking

De meeste ISK’s hebben een samenwerking met organisaties gericht op leerlingenactiviteiten. Maar hebben organisaties gericht op ouderactiviteiten ook een plaats binnen de ISK?

Meer lezen

Bronvermelding

Er wordt gebruik gemaakt van onderdelen van de website http://www.ouderwijs.net/

  1. De scans waarin zeven pijlers van educatief partnerschap aan de orde komen, zijn ontwikkeld door het ITTA, in samenwerking met het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van de gemeente Amsterdam.
  2.  In korte kennisclips delen experts uit de wetenschap en de praktijk hun ervaringen over samenwerking met ouders.

Deel deze pagina