Onderwijs

In de rubriek Onderwijs is informatie te vinden over de onderstaande vijf onderwerpen.

Leerlijnen
Het ministerie van OCW heeft LOWAN en het ITTA UvA gevraagd om standaarden te formuleren die richting moeten geven aan het onderwijs aan nieuwkomers. Uitstroomprofielen en leerlijnen met NT2 streefniveaus, onderwijsschets, lessentabel en didactische tips. Een boekje met een globaal overzicht is te downloaden.
icon-purple-arrowLees verder

Toetsing
Van intake, instroom tot door- en uitstroom vormt toetsing een belangrijk instrument in de loopbaan van de ISK-leerling. De NT2 toetsing vormt de hoofdmoot binnen de ISK. Op zoek naar meer informatie over toetsing en portfolio en de TOA-toetsenbank?
icon-purple-arrowLees verder

Instroom
Wat is belangrijk bij de inrichting van een goede instroom, wat wordt verstaan onder de verlengde intake? Bestaat er een intake-instrument? Ken je het NT2 startpakket met een lessenplan NT2 voor de eerste 8 weken?
icon-purple-arrowLees verder

Doorstroom
Het doel van de ISK is doorstroom naar het regulier onderwijs of in een enkel geval arbeid/sociale redzaamheid. Weet je voldoende over het doorstroomdossier, de doorstroom naar het reguliere VO of MBO of de samenwerking met VO-VAVO-MBO?
icon-purple-arrowLees verder

Uit de praktijk
Praktijkvoorbeelden die niet direct passen in de uitstroomprofielen en leerlijnen zullen hier geplaatst worden, zoals de ISK-zomerschool. Op zoek naar lesideeën voor in de klas?
icon-purple-arrowLees verder

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.