LOWAN-vo attendeert op

Kenniskring NT2 leesproblemen en dyslexie

Deze kenniskring is, op initiatief van LOWAN-vo, nu al enkele malen bij elkaar gekomen.
Het gemak waarmee leerlingen in de ISK leren lezen kan per leerling sterk verschillen, dat kan elke ISK-docent wel beamen. We zien in de praktijk dat een kleine groep leerlingen moeite blijft houden met het technische aspect van lezen: het aanleren van welke klank bij welk teken in het Nederlands hoort. Hoe bepaal je nu of dat komt doordat de leerling nog midden in het tweedetaalleerproces zit of dat er misschien sprake is van een leerprobleem zoals dyslexie? Met welke ondersteuning kan de leerling geholpen worden?
rekentool Lowan Kenniskring NT2 leesproblemen-dyslexie ISK (pdf)
Nieuws Lowan LOWANieuws over dyslexie bij nieuwkomers

LOB training in de regio, extra bijeenkomst

Graag nodigen we je uit deel te nemen aan een van de regionale trainingsbijeenkomsten voor LOB, georganiseerd vanuit LOWAN. Het betreft 1 dagdeel van 13.30-16.30 uur. De trainer is van de Loopbaangroep. De bijeenkomst wordt kosteloos aangeboden voor max. 2 docenten per ISK. De training in Eindhoven is verplaatst naar 12 november, hier zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De trainingen op 6 november in Leiden en op 14 november in Utrecht zitten vol, neem contact op met LOWAN om naar mogelijkheden nog te kijken. We hebben nog een extra bijeenkomst ingepland op donderdag 28 november in Utrecht. Daarvoor is aanmelding nog mogelijk.
Nieuws Lowan Meer informatie en online inschrijven

Financiering: Aandacht voor teldatum en peildata vanaf 1 april 2019 en melden signalen

Scholen met nieuwkomersleerlingen hoeven vanaf 1 april 2019 zelf geen aanvraag meer in te dienen voor aanvullende bekostiging voor deze leerlingen. Sinds deze datum wordt de nieuwkomersbekostiging automatisch verwerkt, en wordt er gewerkt met de datum verblijfstitel in Nederland uit de BRP. Deze automatisering en de hantering van de datum verblijfstitel zorgen voor verschillende problemen.
Via LOWAN en de VO-raad ontving het ministerie van OCW veel signalen van scholen over problemen die zich voordoen naar aanleiding van de wijziging van de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo per 1 april 2019. Deze signalen zijn zeer divers van aard. Het ministerie zet zich in om zo snel mogelijk een compleet beeld van de problematiek te krijgen om vervolgstappen te kunnen nemen.
Het ministerie van OCW verzoekt scholen om eventuele problemen rond de nieuwkomersbekostiging te melden bij het Informatiecentrum Onderwijs (ICO) van DUO:   Mail Lowan ico@duo.nl    Telefoonnummer Lowan 070-757 5122
Deel deze informatie met de financiële afdeling, administratie en schoolbestuur!
Nieuws Lowan Website LOWAN over financiering OCW/DUO

Een tweede familie voor AMV’s

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) zijn kinderen die zonder ouders of voogd in Nederland asiel aanvragen. Deze jongeren ontvluchtten hun land zonder hun familie of ouders. Voor veel AMV’s is het moeilijk om in Nederland een nieuw leven op te bouwen. Goede ondersteuning is dan ook heel erg belangrijk. Een tweede familie kan een waardevolle aanvulling zijn in de begeleiding van deze jongeren; een Nederlands gezin dat een AMV ondersteunt bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Een tweede familie is een preventief aanbod en heeft een positieve invloed op het welbevinden van de AMV en het functioneren op school.
Nieuws Lowan Meer informatie over project Pharos-Sovee
rekentool Lowan Werkwijzer met handvatten en tips (pdf)

Schrijfprijs NT2

In het schooljaar 2019-2020 organiseert Stichting Les de vijfde editie van de Schrijfprijs NT2. Een schrijfwedstrijd voor NT2-leerders in Vlaanderen en Nederland. Doel van de prijs is anderstalige volwassenen en jongeren die Nederlands leren, aan te moedigen en te inspireren tot vrij en creatief schrijven. Aan de vorige editie deden 472 schrijvers mee uit Nederland en Vlaanderen! Deze keer is gekozen voor het motto: Wat nog komen gaat . . .
De schrijfprijs kent drie categorieën en per categorie twee winnaars, een volwassene en een jongere. De jongeren zijn leerlingen van de Internationale Schakelklassen (ISK) in Nederland of van de Vlaamse Onthaal Klas Anderstalige Nieuwkomers (OKAN). Dit zijn de categorieën: schrijvers op Alfa B/C niveau, schrijvers op niveau A1-A2, schrijvers op niveau B1-B2.
rekentool Lowan Flyer Schrijfprijs NT2 2019-2020 (pdf)
Nieuws Lowan Website Schrijfprijs NT2

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin