Visie

Visie LOWAN en OCW op het Eerste Opvangonderwijs

In een tijd dat de roep om “terugkeeronderwijs” luider werd heeft LOWAN (toen nog LOWAC), in nauwe samenspraak met het ministerie van OCW, in mei 2003 een beleidsnotitie geschreven over het eerste opvangonderwijs aan anderstaligen. LOWAN en het ministerie van OCW verwoorden in deze notitie de visie op het eerste opvangonderwijs. Alle relevante externe partners hebben deze visie onderschreven.
icon-purple-file Visie op Eerste Opvangonderwijs (pdf)

Contactgegevens VO

Reacties zijn gesloten.