main-logo
Nieuws
Monitor

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Kwaliteitscholen

Monitor sociale veiligheid ISK

ISK’s zijn wettelijk verplicht de Sociale Veiligheid te monitoren. Kwaliteitscholen heeft een vragenlijst, die door de Inspectie van Onderwijs is geaccrediteerd. De inspectie stelt: “Met deze vragenlijst voldoen de ISK’s aan de wettelijke eisen rond de jaarlijkse monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen conform de wettelijke zorgplicht sociale veiligheid”.

Vragenlijst in verschillende talen
Vanaf schooljaar 2022/23 is de vragenlijst beschikbaar in 5 verschillende talen, zodat leerlingen bij het invullen van de lijst de keuze hebben uit:

• Nederlands
• Arabisch
• Engels
• Tigrinya
• Oekraïens

Kwaliteitsgebieden en resultaten

Scholen hebben de optie om naast de verplichte stellingen rond de drie clusters van Schoolklimaat & Veiligheid (Welbevinden, Ervaren Veiligheid en Aantasting Veiligheid) ook feedback te krijgen op de vier kwaliteitsgebieden Ondersteuning, Niveau, Motiverende rol docent en Betrokkenheid ouders. De verplichte vragenlijst bestaat uit 13 stellingen, de meest uitgebreide vragenlijst uit 43.
Jaarlijks nemen ruim 30 scholen de vragenlijst af via Kwaliteitscholen. Hierdoor heeft u een benchmark waarmee u de resultaten kunt vergelijken.
Kwaliteitscholen stuurt indien gewenst de verplichte resultaten omtrent Sociale Veiligheid middels een automatische koppeling door naar de inspectie.

Kosten
De kosten van deelname bedragen € 765,– per locatie exclusief btw. Er zijn ook ISK’s die een Basislicentie hebben (kosten € 1.389,– exclusief btw), zij kunnen ook vragen toevoegen, eigen onderzoek ontwikkelen, gebruikmaken van andere vragenlijsten (zoals naar tevredenheid van medewerkers en leerlingen over docenten) en zelf rapporten opvragen.
Als je belangstelling hebt, kun je contact opnemen met Kwaliteitscholen.

Kwaliteitscholen – Monitoren Schoolklimaat en veiligheid Kwaliteitscholen – Verantwoording Tevredenheid ISK-leerlingen

Deel deze pagina