Organisatie

Profiel leerling en plaatsing in groep

Onderwijsachtergrond in het land van herkomst en leeftijd spelen, naast capaciteiten, een grote rol in het nieuwkomersonderwijs. Het bepaalt mede de leerroute en de doorstroommogelijkheden na het Eerste Opvangonderwijs.
icon-purple-file ISK Dordrecht Profielomschrijving en route (pdf)
icon-purple-news Pontem College Nijmegen Profielen
icon-purple-news ISK Leeuwarden Leerroutes

Routeboek van ISK Utrecht

Uitgeverij Boom brengt een routeboek uit voor de ISK-Utrecht. In het routeboek zijn algemene beschrijvingen van leerlijnen opgenomen die deze school hanteert bij Sociale vaardigheden, Alfabetisering, NT2, Engels, basisvaardigheden en Vaktaal, Wiskunde/rekenen, biologie, natuurkunde, wereldoriëntatie, creatieve vorming, drama en sport. De ISK  Utrecht vertelt u over de route naar dit boek en wat het boek kan betekenen.
icon-purple-file Route naar Routeboek ISK Utrecht (pdf)

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.