Inspectie bezoekt ISK’s

Inspectie VO bezoekt alle scholen

In de periode 2014-2018 worden alle EOA-scholen (ISK’s) door de Onderwijsinspectie van het VO bezocht en beoordeeld. Instroom, onderwijsaanbod en rendement zullen belangrijke aandachtspunten zijn. De Inspectie ziet graag een individueel gericht plan, waar werk je naar toe met een leerling, wanneer stel je doelen bij e.d. Volgens de Inspectie kan dit plan uitstekend op basis van de uitstroomprofielen en leerlijnen die LOWAN in 2016 ontwikkeld heeft.
Op de studiedag van LOWAN in 2015 vertelde de ISK Piter Jelles uit Leeuwarden meer over dat bezoek.
De komende jaren zal LOWAN-vo in nauw contact met de Inspectie blijven en u op de hoogte houden van de uitkomsten, evt. beleidswijzigingen etc.
De nieuwe landelijk verantwoordelijke inspecteur is Martijn Vroom.
icon-purple-file Presentatie Paul Prior inspectiebezoeken EOA (pdf)
icon-purple-file Presentatie studiedag ISK Piter Jelles (pdf)
icon-purple-file Inspectie dagprogramma EOA-bezoek (pdf)
icon-purple-news Website LOWAN over leerlijnen

Waarderingskader Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) tot 2017

De Inspectie gaat met haar bezoeken zicht krijgen op de kwaliteit van de EOA-scholen. Hiervoor worden indicatoren gebruikt uit het waarderingskader 2013, aangevuld met specifieke indicatoren die betrekking hebben op het primair proces, de zorg en het ontwikkelingsperspectief.
icon-purple-file Waarderingskader vo 2013 indicatoren voor EOA (pdf)

Inventarisatie problemen voor Inspectie

LOWAN-vo heeft in 2011 en 2012 met de LOWAN-scholen de problemen geïnventariseerd die gerelateerd zijn aan de Inspectie. De belangrijkste onderwerpen zijn: Inspectiebezoek, toetsingskader, opbrengstenkaart, verzuim en VSV. Deze inventarisatie was voor de Inspectie aanleiding om alle scholen te gaan bezoeken in de periode 2014-2018.
icon-purple-file Inventarisatie onderwijsinspectie 2011-2012 (pdf)

Onderzoek Inspectie leidt in 2004 tot rapport

Het type onderwijs wijkt dermate af van het reguliere onderwijs, dat met het bestaande toetsingskader de kwaliteit op een aantal cruciale aspecten moeilijk vast te stellen is. Om dit in de toekomst wel te kunnen heeft de Inspectie van het VO apart onderzoek verricht onder de EOA- scholen. De kennis en ervaring die hieruit kwamen worden benut bij toekomstige bezoeken.
icon-purple-file Onderzoeksverslag onderwijsinspectie 2004 (pdf)

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.