main-logo
Maatjesprojecten
Maatjesprojecten

Wereldmeiden en Wereldgozers MDT

Wereldmeiden-Wereldgozers MDT is een maatjesproject waarin jongeren al sportend hun netwerken voor elkaar ontsluiten en van elkaars leven en achtergrond leren.

Wereldmeiden en Wereldgozers MDT

Wat houdt het project in?

Wereldmeiden-Wereldgozers MDT (WM-WG) is een maatjesproject waarin divers samengestelde jongeren al sportend hun netwerken voor elkaar ontsluiten en van elkaars leven en achtergrond leren. Nederlandse jongeren sporten een half jaar lang 1 keer per week samen met jongeren met een vluchtelingachtergrond. Partnerschap van provinciale organisaties, LOWAN-vo en Huis voor Beweging maakt het mogelijk dat Wereldmeiden en Wereldgozers in alle provincies kunnen draaien, in totaal ongeveer 70 projecten op ca 50 locaties. Lokaal wordt samengewerkt met lokale sportbedrijven en sportaanbieders.

Samen sporten en bewegen met andere jongeren biedt mooie kansen om een isolement te doorbreken en om de gezondheid, participatie en sociale contacten te bevorderen. Door te bewegen worden jongeren energieker en daardoor krijgen ze meer motivatie om ook aan andere activiteiten deel te nemen. De bedoeling van WM-WG is daarnaast dat de jongeren hun sociale netwerken voor elkaar ontsluiten en dat er nieuwe vriendschappen ontstaan. Maar het allerbelangrijkste is dat de jongeren plezier hebben.

Het project WM-WG onderscheidt twee groepen jongeren, die allebei een Maatschappelijke Diensttijd doen:
• Jongeren die (al enige tijd) in Nederland wonen en bekend zijn met de Nederlandse sportwereld (buddy’s).
• Jongeren die nog maar net in Nederland wonen en bezig zijn met hun inburgering (deelnemers).

De buddy’s coachen deelnemers bij allerlei uitdagingen die ze tegenkomen bij het sporten: bijvoorbeeld hoe je vervoer regelt, welke sportkleding nodig is en hoe sport in Nederland is georganiseerd. De buddy’s leren van de culturen en verhalen van vluchtelingen en leren communiceren met jongeren die de taal nog niet beheersen. Jongeren denken mee over het project en organiseren zelf activiteiten voor elkaar. Ze leren organiseren, coachen, samenwerken en ontdekken elkaars cultuur. Maar bovenal beleven ze samen heel veel plezier!

Waar vindt Wereldmeiden-Wereldgozers plaats?

Op het kaartje vind je de meest actuele locaties waar Wereldmeiden en/of Wereldgozers wordt aangeboden en kun je de gegevens van de lokale contactpersonen vinden.

Wat zijn de kosten?

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe kun je dit inzetten voor de ISK?

Jongeren met een vluchtelingenstatus (deelnemers) sporten een half jaar lang 1 keer per week samen met jongeren die al langer in Nederland wonen (buddy’s).

Eigenlijk moet je als school het gewoon proberen. Laat de jongeren ervaren hoe het is om contacten met Nederlanders te hebben, om ook na schooltijd leuke activiteiten te doen. Het brengt de jongeren zoveel!
Marinka de Vries, ISK van RSG Magister Alvinus in Sneek

Jongeren van een ISK kunnen zichzelf aanmelden.

Aanmelden Wereldmeiden

Aanmelden Wereldgozers

Er zijn jongeren die daar wat hulp bij nodig hebben. Als ISK kun je hen daarbij helpen. Ook kun je hen stimuleren om mee te doen met dit project. Lees hier hoe andere ISK-docenten deelname aan WM-WG hebben ervaren.
De resultaten van het project zijn veelbelovend.
Wereldmeiden is beoordeeld en erkend volgens een landelijk afgesproken beoordelingssysteem op het niveau theoretisch goed onderbouwd en is opgenomen in de database van erkende interventies. Daarnaast heeft Wereldmeiden-Wereldgozers het MDT-prooflabel.

Website

Meer informatie vind je op de website van Wereldmeiden: www.wereldmeiden.nu.

Meer informatie vind je op de website van Wereldgozers: www.wereldgozers.nu.

Deel deze pagina